Hoofdstuk 1: het verleden van de islamparagraaf 1.1: Mohammed, Mekka en Medina

* Omstreeks 570 werd de Profeet Mohammed geboren in de stad Mekka. Hier op het ararbische schiereland woonden vooral Arabische sprekende stammen die leefden van het houden van schapen en kamelen. OOk kregen ze geld voor het beschermen van dorpen, steden en handelskaravanen tegen roofovervallen

* Mohammed was van de stam van Koeraisj, die de macht in handen hadden. De koeraisj had de macht, omdat ze de beschermer zijn van de haram(:een centraal plein in de stad waar geweld niet getoleerd werd en waar verschillende stammen elkaar vreemdzaam konden ontmoeten om handel te drijven). Hier wwas ook de ka'ba: zwarte metorietstaan die door alle stammen vereerd werd.

* De meeste Arabische stammen waren polytheïstisch: geloofden in meerdere goden en godinnen. Ze werden aanbeden voor een gunstige invloed van de oogst en de vruchtbaarheid.* Mekka vormde een knooppunt van de handel in het midden-oosten. Er kwamen vanuit China en India specerijen, parfums, zijde enz. in Zuid-Arabië aan land en met kamelenkaravanen via Mekka naar het Middellandse-Zeegebied. Mohammed die als weest opgroeide had zich in de 7e eeuw tot een succesvol handelaar ontwikkeld. Hij had enkele handelskaravanen naar Syrië begeleid in dienst van Chadiedja. Hij ontmoete in Syrië joden en christenen. Mohammed trouwde met Chadiedja = rijk. * In de bergen rond Mekka kreeg hij visioenen. De engel Gabriël verscheen voor hen met de boodschap van god. God: Allah = de enige en almachtige god, hij heeft de mens geschapen en hem goede zaken(=voedsel, kleding) gegeven.

Ook heeft god in zijn wet(= sjarie'a) regels vastgelegd. God vraagt van de mens dankbaarheid in vorm:

gebed = salaat

zorg voor de armen (zakaat)

Dit vormt tezamen de islaam: overgave aan god. Het paradijs en de hel bestaan.

* De verzamelingen openbaringen die Mohammed van god ontving werd vastgelegd in de koran. De moslims geloven dat in de koran de definitieve en beste versie van gods boodschap aan de mensen is.

* Al snel had mohammed enkel tientallen volgelingen. Maar de leiders van Mekka zagen de aandacht voor zwakkeren niet zitten en zij zagen zijn religieuze standpunten als een bedreiging voor hun positie en voor veranderingen van de machtsverhoudingen. Mohammed moest dus weg in 622 vertrok hij met 70 volgelingen naar Medina = een oasestadje. Deze gebeurtenis: Hidjra(= migratie) en is het begin van de islamitische jaartelling.

* De bewoners van Medina waren blij met Mohammed, want ze hoopten dat hij een einde maakte aan de stammentwisten die de stad onveilig maakten. Mohammed vormde hier de 1e gemeenschap van de moslims: de oemma. De leden van de oemma moesten elkaar verdedigen bij conflicten met niet-moslims en onderlinge conflicten werden voorgelegd aan de profeet. De stichting van de oemma = nieuwe politieke eenheid* Mohammed wist dat het zou mislukken als de leiders in Mekka zich niet zouden bekeren. De moslims uit Medina startten een Djihaad(:heilige oorlog)om Mekka te veroveren. Ze vonden steun bij stammen in de omgeving van Mediana en ze overvielen handelskaravanen.

* Na jaren van strijd en diplomatiek overleg gaven de Mekkanen zich over. De meeste mensen uit Mekka gingen over op de islam. Mohammed verwijderde alleafgodsbeelden bij de ka'ba en benoemde deze plek: centraal heiligdom van de islam. Hij ging dood in 632. Zijn levenswijze en utspraken :(soenna) zijn belangrijk in de uitlgeg van de Koran.Hoofdstuk 2: De islam en de moderne natie

Paragraaf 1:Van pogrom tot PLO

1900 Zionisme -> Theodor Herzl

1917 Balfourdeclaration -> Joods nationaal tehuis in Palestina

1916 Arabieren een gorte Arabische staat beloofd

1916 Sykes - Picot overeenkomst (EN en FR)

1919 VvV -> voormalig Turks rijk verdeeld in 'mandaatgebieden' -> En - Palestina, Jordanië

Fr - Libanon, Syrië

Veel joden immigreren -> conlicten met Palestijnen.

En: immigratiebeperkingen

WoII: holocaust

Na woII -> enorm veel joden naar Palestina

En kondigt vertrek aan uit Palestina per 15-5-1948

1947 VN -> verdelingsplan Palestina

14-5-1948 Engeland is weg

15-5-1948: David Ben Goerion roept staat Israël uit

-> conflicten

1949 Israël heeft palestijns gebied veroverd

-> Palestijnen in vluchtelingenkampen.Paragraaf 2:Eenheid, vrijheid en socialisme

* De ontwikkelingen in Palestina hadden grote gevolgen voor de politieke situatie in de Arabische wereld.

- Turkije -> onafhankelijke seculiere republiek olv. Mustafa Kemal: Atatürk

- Iran -> constitutionele monarchie met als vorst een Shah.

- De andere Arabische gebieden in het M-O en in Noord-Afrika kwamen onder tijdelijk Brits of Frans bestuur -> deze landen hadden een koning, grondwet, parlement en een leger.

* Binnen deze landen ontstond een groeiende groep van jonge legerofficieren die afkomstig waren uit de lagere klassen. Zij stoorden zich aan corruptie, sociale ongelijkheden en de Europese overheersing in de Arabische landen.

* In 1952 pleegde de Egyptische legerofficier GAMAL ABDEL NASSER met 89 officieren een staatsgreep. Koning Faroek werd afgezet en Egypte werd een republiek. Het onderwijs, de industrie en het leger bloeide op. Nasser wilde de Europese overheersing van de Arabische landen afschaffen en een onafhankelijke positie innemen tov de VS en de Sovjetunie.

* In veel Arabische landen sloegen deze ideeën van Arabisch Nationalisme goed aan.

- de overheid speelde een leidende rol

- de rol van de islam moest beperkt blijven tot het priveleven

- de vrouw ging zich emanciperen, onderwijs werd voor iedereen toegankelijk

* Toch bleef het rolpatroon: de man als kost verdiener en de vrouw is echtgenote en moeder bestaan.

Sommige voruwen die moesten werken en het huishouden onderhouden die hadden het zwaar. De sluier werd als opstakel gezien voor de ontwikkeling van de vrouw.

Paragraaf 3:'Islam is de oplossing'

* In de '80 was er toenemende populariteit van islamitisch fundamentalisme

* Degene die geweld gebruikten waren in de minderheid!!!!

* De terreurdaden waren in Egypte vooral bedoeld om de inkomsten van de staat schade toe te brengen, ze waren ook op de toeristen gericht.

* In Iran werd in 1979 het regime van de Shah omvergeworpen. Dit gebeurde olv Khomeini. Iran werd een islamitische republiek Ayatollah vertegenwoordigde een fundamentalistische stroming onder de sji'ieten.

* fundamentalistische groeperingen dachten dat een politieke overwinning mogelijk was. Deze groeperingen begonnen met sociaal werk. In de sloppenwijken in grote steden konden mensen hulp krijgen. Veel mensen kregen vertrouwen in hen. Het protest tegen corruptie en vriendjespolitiek sprak veel mensen aan.

* De Islamieten wilden strenge (geloofs) naleving van de islamitische voorschriften. De vrouw moest een sluier aan, man en vrouw waren gescheiden. Maar veel fundamentalisten zijn voorstander: onderwijs voor de vrouw, maar wel gescheiden

* In Iran is sinds 1979 het buitenhuis dragen van een sluier verplicht. Ook westerse vrouwen moesten een hoofddoek.

In Saudi-Arabië gaan de Arabische vrouwen geheel gesluierd over straat en ze mogen niet autorijden.

* onder fundamentalisten zijn er ook vrouwen. Die vinden dat de sluier moet blijven, wat anders wordt je als vrouw als sexsymbool gezien, net zoals in het westen. De vrouw moest wel kunnen werken en studeren, maar dit moet niet ten koste gaan als je rol als moeder en echtgenote.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.