De Franse Revolutie

Beoordeling 0
Foto van hayden
 • Samenvatting door hayden
 • 2e klas vmbo/havo | 2670 woorden
 • 2 oktober 2022
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Paragraaf 1 (oriëntatie)

Op 14 juli vieren de Fransen het begin van de Franse Revolutie op 14 juli 1789. Een gebeurtenis die een einde maakte aan de absolute macht van de koning. Op 14 juli hangen overal blauw-wit-rode vlaggen, deze vlag wordt nu gebruikt sinds de Franse Revolutie. Het wit kwam van het koninklijk wapen, rood en blauw zijn de kleuren van de stad Parijs. De franse Revolutie speelt zich af in 1700-1800 in de vroegmoderne tijd (1500-1800)

Paragraaf 2 (Frankrijk vòòr de revolutie)

Boeren, meisjes en vrouwen droegen geen kousen of klompen, wieden onkruid voor als voedsel voor hun eigen koe en bedelen. Er is veel armoede en er zijn veel meer armen dan rijken. In Frankrijk woonden rond 1750 ongeveer 25 miljoen mensen. Sinds de middeleeuwen is er een standensamenleving, dit betekent dat de bevolking verdeeld is in 3 groepen ofwel genoemd standen. Iedere stand had zijn eigen plichten en rechten. Hieronder zie je de standen en hun plichten en rechten.

 • De eerste stand. Dit zijn de geestelijken, de hoogste stand. Deze stand moest gelovigen begeleiden. Soms werkte deze stand in het bestuur voor de koning.
 • De tweede stand. Dit zijn de edelen. Deze stand moest leiding geven aan het leger of werkte in het leger. Ook werkten ze in het bestuur. Veel edelen bezaten stukken land waarop boeren werkten en kregen opbrengsten van het land (een boer moest ook huur betalen om op dat stuk land te werken wat ik niet snap)
 • De derde stand. De meeste hiervan zijn boeren en loonarbeiders. 98% van de Fransen zaten in de derde stand. Zij moeten werken, herendiensten verrichten en belasting betalen. De derde stand betaalt als enige belasting. De meeste mensen zijn hier arm, maar niet alle mensen: ambachtslieden en winkeliers. Deze woonden in steden en hadden nog best wel wat geld. Maar toch leefden de meeste mensen in armoede. 85% van de Fransen woonden op het platteland. Boeren huurden meestal een stuk grond en betaalden daarvoor huur aan een adel. Vaak moeten ze ook nog èèn of meer dagen werken op het land voor de adel, dit zijn herendiensten. 

De eerste en tweede stand kregen steeds meer voorrechten. Zij betaalden bvb geeneens belastingen. Geestelijken en edelen werkten voor de koning in het bestuur, zo hadden hun invloed op het bestuur. De derde stand had geen voorrechten. Zij betaalden als enige belastingen. Boeren hadden het dubbel zo zwaar: werken, herendiensten verrichten EN belastingen betalen. Door schulden van de eerste en tweede stand werd de belasting steeds hoger gemaakt. En de koning hief veel belasting op voedsel zoals brood en zout. Hierdoor leden veel arme burgers en boeren honger. Rijke burgers konden wel belasting betalen, maar wilden wel inspraak op het bestuur als de belasting verhoogd werd.

Aan het eind van de 18e eeuw regeerde Lodewijk XVI als absoluut vorst over frankrijk. Er waren grote financiële problemen door grote uitgaven en dure oorlogen. Maar het was nu onmogelijk de belasting verder te verhogen. Dus Lodewijk XVI besloot het Staten-Generaal bijeen te roepen. (Het Staten-Generaal was een vergadering van alle drie de standen die moesten bedenken hoe problemen van Frankrijk opgelost moesten worden) Toen begonnen mensen meer na te denken over de samenleving en het bestuur. Het was verkeerd dat er zoveel armoede is, al die voorrechten zijn zo oneerlijk en was een absoluut macht wel de beste manier van besturen? Toen het Staten-Generaal bijeengeroepen werd hoopten veel mensen dat gewone mensen meer invloed zouden krijgen in het bestuur.

De Franse konining Marie Antionette gaf veel geld uit aan luxegoederen, bijvoorbeeld dure sieraden, kleding en meubels. Ze betaalde al haar rekeningen uit de staatskas. Vandaar haar bijnaam: Madame Déficit wat betekent mevrouw tekort.

Paragraaf 3 (De Franse Revolutie)

Vanaf april 1792 werd in Frankrijk de guillotine gebruikt om de doodstraf mee uit te voeren. De doodstraf was niet meer bedoeld om de misdadiger zoveel mogelijk pijn te doen en de guillotine zorgde voor een snelle dood. Tijdens de Franse Revolutie stierven duizende Fransen onder de guillotine, Zelfs Koning Lodewijk XVI. Op 21 januari 1793 kreeg koning Lodewijk XVI (die de naam burger Capet had gekregen) de doodstraf en werd vermoord met de guillotine.

Koning Lodewijk XVI kwam geld tekort en wilde de belasting verhogen. Daarom kwam in mei 1789 de Staten-Generaal bijeen. Daarin zaten tegenwoordigers van de drie standen: 300 geestelijken 300 edelen en 600 burgers uit de derde stand. De eerste een tweede stand wou net als de koning stemmen per stand. Deze twee standen zouden dan de meerderheid hebben. Maar de derde stand, die de belastings verhoging moest betalen, wilde per persoon stemmen. Dus de derde stand richtte daarom een eigen vergadering op. De burgers van de derde stand en een paar enkele geestelijken en edelen overlegden in juni in een Nationale Vergadering. Toen de koning de vergaderzaal liet sluiten, vergaderen ze toch verder in een kaatsbaan. Daar besloot de Nationale Vergadering dat zij niet uit elkaar zouden gaan vòòr er een grondwet was. In die grondwet moest staan hoe frankrijk bestuurd zou worden en wat de grondrechten en plichten van de Fransen zijn.

Het volk in Parijs was bang dat de koning de Nationale Vergadering uit elkaar zou jagen. De bevolking was ook ontevreden na een winter met veel honger. In juli 1789 gingen honderden Parijzenaars met wapens de straat op. Sommige soldaten sloten zich bij hen aan. Zij trokken zich naar Bastille, een gevangenis waar de Koning misdadigers en tegenstanders liet opsluiten.       De inname van bastille was het begin van de Franse Revolutie.       Daarna kwamen de boeren er ook bij, zij plunderen kloosters en kastelen. Veel edelen vluchtten naar het buitenland. In augustus 1789 (een maand later) keerde de rust terug toen de Nationale Vergadering aan alle Fransen gelijke rechten gaf. Titels en voorrechten waren afgeschaft, de standensamenleving was voorbij. In 1791 kwam er een einde aan de absolute macht. De koning moest nu de wetten uitvoeren die de Nationale Vergadering vaststelde.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Koning Lodewijk XVI vond deze situatie niet fijn en probeerde in juni 1791 te vluchten met zijn gezin. Lodewijk XVI wou hulp vragen aan Oostenrijk om zijn absolute macht te herstellen. Tijdens zijn vlucht werd hij gearresteerd en teruggebracht naar parijs. Maar buitelandse troepen vielen toen Frankrijk binnen. De angst was groot dat de revolutie terug zou worden gedraaid door buitenlandse troepen of tegenstanders van de Revolutie. De leden van de Nationale Vergadering kreeg steeds meer macht door alle gebeurtenissen. Uiteindelijk in 1792 besloten zij de koning af te zetten en zo werd Frankrijk een republiek. Kort daarna werden de koning en koningin onthoofd.

Frankrijk had ondertussen oorlog met de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, en Spanje. In 1793 kreeg Robespierre de macht. Hij redde de revolutie door alle tegenstanders te doden. Maar er kwam een Terreur. 8Je kon zomaar gearresteerd worden en dan waren er maar 2 mogelijkheden: vrijspraak of de guillotine. Duizenden Fransen vonden de dood. Uiteindelijk werd Robespierre zelf gearresteerd en werd in juli 1794 onthoofd.

Dit wil je ook lezen:

Paragraaf 4 (Frankrijk onder Napoleon)

Napoleon vocht zon 50 veldslagen uit. Zijn beste overwinning was die bij Austerlitz in 1805. Bij de Slag bij Austerlitz waren de fransen in de minderheid. Ze stonden in een dal terwijl de Russen en Oostenrijkers de heuvels bezetten. Napoleon liet zijn troepen in het dal van Tellnitz opdrukken en lokte zo de Russische hoofdmacht naar zijn rechterflank. Er hing een dichte mist. Daardoor zag de vijand niet dat een ander deel van Napoleons leger de hoogvlakte bij Pratzen veroverde. Het vijandelijk leger werd zo in tweeen gedeeld. Met kanonnen en soldaten te paard maakte Napoleon het karwei af. Zo won hij dus deze veldslag.

Na de onthoofding van Robespierre was de Terreur natuurlijk voorbij. Maar het bleef onrustig. Het volk was ontevreden: er was nog steeds veel armoede en honger. Er waren regelmatig opstanden, die door het leger werden neergeslagen. En Frankrijk was nogsteeds in oorlog met andere landen. Het leger in Frankrijk werd steeds belangrijker. In 1799 greep een jonge genaraal, Napoleon Bonaparte, zijn kans. Napoleon was erg populair bij zin soldaten, hij behandelde hen als gelijken, sprak ze moed aan na elke overwinning en prees hij hun dapperheid. Ook wist hij op een slimme manier veel veldslagen te te winnen en veel gebied te veroveren. Omdat hij dus zo populair was kon hij in 1799 de macht grijpen.

Op december 1804 verzamelden allerlei mensen zich in de grootste kathedraal van Parijs. Zij wachtten op de komst van Napoleon en zijn vrouw Josephine, die tot keizer en keizerin van Frankrijk gekroond zou worden. Alles was prc besproken en geregeld. Maar toen de paus de kroon optilde, pakte Napoleon hem over en kroonde zichzelf tot keizer en daarna zijn vrouw tot keizerin. Hij wilde niet dat de paus dacht dat hij machtiger was dan hem.

Toen Napoleon de macht had, zorgde hij eerst voor rust en orde in het land. In een nieuwe grondwet kwam te staan dat alle burgers gelijk waren. Iedereen hield ook dezelfde grondrechten, de geestelijken en edelen hadden geen voorrechten meer: de standensamenleving bleef afgeschaft. Er kwamen duidelijke wetten die voor iedereen in het hele land golden. Ook voerde hij de burgelijke stand in: iedereen moest zich bij de overheid laten inschrijven bij zijn of haar woonplaats. De burgelijke stand gebruiken wij nu nogsteeds. Verders voerde hij de dienstplicht en wetboeken in. Napoleon maakte van Frankrijk een dictatuur: een bestuur waarin hij alles zelf besliste. Alleen hij maakte nieuwe wetten, besliste over oorlog en vrede en stelde nieuwe wetten aan.

Napoleon verdreef niet alleen de buitenlandse troepen, ook veroverde hij bijna heel europa. Hij wilde de macht van Frankrijk vergroten en de Europese volken bevrijden van hun onderdrukkende koningen. Overal waar Napoleon de macht kreeg, voerde hij de wetboeken, burgelijke stand en dienstplicht in. Napoleon had erg veel soldaten nodig voor zijn leger. In 1812 ging het mis toen Napoleon rusland aanviel. De Russen lokten Napoleons leger Rusland diep in. Daar werden de soldaten door de Russische leger overvallen, duizenden soldaten stierven van de honger en kou en ontvluchtten het leger. Uiteindelijk werd Napoleon in 1815 definitief verslagen bij Waterloo door een leger soldaten uit verschillende landen. Hij werd daarna verbannen naar het eiland Sint-Helena waar hij in 1821 stierf.

Paragraaf 5 (Nederland in de Franse tijd)

Prinses Wilhelmina van Pruisen werd door een groep opstandige soldaten met wapens aangehouden omdat ze de macht voor haar man wou terug veroveren. De prinses werd naar een boederij gebracht en ze protesteerde heftig: zij wou niet met haar japon zitten op een stapel Goudse kazen omdat ze een prinses was. Ook rookten en drinkten de soldaten in dezelfde ruimte als haar en liepen zelfs met haar mee naar het toilet. Uiteindelijk kreeg ze de keus: overnachten in een gevangenis of teruggaan naar haar man. Prinses Wilhelmina gaat terug.

In de 18e eeuw groeide de economie in de Republiek niet meer, vooral de armste burgers hadden het moeilijk omdat er te weinig werk was. Rijke burgers hadden steeds meer kritiek op het bestuur van regenten en de stadhouder. De regenten en stadhouder dachten alleen maar aan hun eigen macht en rijkdom. Ze deden niks om de economie te verbeteren. De rijke burgers vonden dat er een democratischer bestuur moest komen, waarin ook burgers zaten. De burgers wilden ook dezelfde grondrechten. Deze burgers noemden zichzelf patriotten wat goede vaderlanders betekende. Om hun kracht bij te zetten bewapende de patriotten zich en namen in 1787 verschillende steden de macht over. Ze hielden Wilhelmina van Pruisen aan maar de opstand mislukte dankzij de broer van Wilhelmina, de koning van Pruisen. Hij stuurde een leger van 20.000 soldaten dat de patriotten naar Frankrijk verdreef.

In 1795 hadden de patriotten wel succes. Met hulp van Franse soldaten verdreven ze de stadhouder en de regenten. De stadhouder vluchtte met zijn gezin naar Engeland en ik weet niet wat er met de regenten is gebeurd. De Republied der Zeven Verenigde Nederlanden heette voortaan de Bataafse Republiek, naar de Batavieren die vroeger in ons land woonden. Er kwam een nieuwe grondwet: alle burgers hadden dezelfde grondrechten. Mannen vanaf 25 jaar die veel belasting betaalden kregen stemrecht. De Republiek werd democratischer. Het land werd een eenheid. Waar niet elk gewest zijn eigen wetten had. Voortaan golden in het hele land dezelfde wettegn. 

In 1795 hadden de patriotten wel succes. Met hulp van Franse soldaten verdreven ze de stadhouder en de regenten. De stadhouder vluchtte met zijn gezin naar Engeland en ik weet niet wat er met de regenten is gebeurd. De Republied der Zeven Verenigde Nederlanden heette voortaan de Bataafse Republiek, naar de Batavieren die vroeger in ons land woonden. Er kwam een nieuwe grondwet: alle burgers hadden dezelfde grondrechten. Mannen vanaf 25 jaar die veel belasting betaalden kregen stemrecht. De Republiek werd democratischer. Het land werd een eenheid. Waar niet elk gewest zijn eigen wetten had. Voortaan golden in het hele land dezelfde wettegn. 

Toen napoleon in 1799 de macht had in Frankrijk, wilde hij steeds meer invloed op de Baataafse Republiek. In 1806 veranderde Napoleon de Bataafse Republiek in het Koningkrijk Holland. Napoleon probeerde een goede koning te zijn en toonde bezorgdheid bij rampen en zorgde ervoor dat iedereen ook gelijke rechten kreeg. Ook regelde hij dat katholieken een aantal kerken terug kregen die lang door protestanten waren gebruikt. En kregen katholieken net als joden banen in het bestuur. Lodewijk Napoleon kreeg ruzie met zijn broer over de invoering van de dienstplicht. In 1810 moest hij daarom vertrekken als koning. Toen werd Koningkrijk Holland een provincie van Frankrijk. Franse wetten golden toen ook in Nederland, je moest je inschrijven bij de burgelijke stand en diensplichten werden ook weer ingevoerd. Toen Nederland hoge belastingen moest betalen stopte de handel. Daardoor kwam er steeds meer verzet. De Nederlanders vroegen of de zoon van de stadhouder die Willem V van Oranje was terug naar Nederland wilde komen. Hij deed dat en werd toen koning Willem I van bet Koningkrijk der Nederlanden. Toen was Nederland geen republiek meer 

Paragraaf 6 (Vechten voor Napoleon)

Na Napoleons veroveringen in Europa besloot hij Rusland aan te vallen. Hij trekt in juni 1812 met een leger van 600.000 soldaten naar Moskou. Het Russische leger trekt zich voortdurend terug. Elk gebied dat ze achterlaten, steken de Russen in brand. Door deze tactiek van de verschroeide aarde verzwakken Napoleons soldaten. Ze hebben weinig voedsel en geen onderdak. Als de winter invalt, moet Napoleon zijn leger terugtrekken. 550.000 soldaten kwamen nooit meer terug: zij bevriezen, stierven van honger of uitputting en ziekten

De soldaten van het Franse leger hadden weinig spullen. Ze moesten zich snel kunnen verplaatsen en overleefden van wat ze onderweg tegenkwamen. Alle soldaten droegen hetzelfde uniform. Een wollen overjas, ookwel gebruikt als deken. Een dik wollen vest. Een broek en slobkousen die bescherming zouden bieden tegen kou en vuil, maar ze zakten steeds af. Een hoge militaire hoed en een rugzak. Geen enkel uniform paste goed want het was niet op maat gemaakt. Ook de schoenen pasten meestal niet, ze waren gemaakt van soepel leer en er waren maar 3 maten. Ook was er geen verschil tussen de linker en rechterschoen. Onder de zolen werd een soort spijker geslagen, die ervoor moet zorgen dat de soldaat niet uitgleed op glad terrein. Ook sleet de leren zool dan niet te snel.

Paragraaf 7 (afsluiting)

Je moet kunnen uitleggen:

 • Wat de oorzaken van de Franse Revolutie waren.
 • Hoe bestuur en samenleving verabderden na de Franse Revolutie.
 • Wat de Terreur was.
 • Wat Napoleon in Frankrijk en Europa veranderde.
 • Welke kritiek de burgers in de Nederlanden voor 1795 op het bestuur hadden.
 • Wat de patriotten veranderden in Nederland.
 • Wat er in Nederland veranderde door het bestuur van Napoleon.

Begrippen

Absolute macht: Alle macht is in handen van èèn persoon.

Bataafse Republiek: Naam voor Nederland tussen 1795 en 1806. De grondwet van de Bataafse Republiek gaf alle burgers dezelfde grondrechten en meer mensen kregen stemrecht.

Burgelijke stand: Een overzicht van het bestuur waarin van alle burgers geborte, huwelijk en overlijden werden genoteerd

DictatuurBestuur waarin èèn persoon of een kleine groep mensen alle macht heeft.

Grondrecht: Recht van elke burger dat in de grondwet staat, bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

Grondwet: Document waarin de rechten en plichten van burgers staan en waarin het bestuur is geregeld.

Franse Revolutie: Grote, plotselinge verandering van de Franse samenleving en het bestuur die begon in 1789

Patiotten: Groep Nederlanders die zich verzette tegen het bestuur van de stadhouder en de regenten. De patriotten wilden meer invloed van het volk op het bestuur en gelijke rechten voor alle burgers.

Standensamenleving: Een samenleving die is verdeeld in drie groepen.

De Terreur: Periode in de Franse Revolutie (1793-1794) waarin een kleinde groep de macht had en die met geweld verdedigde.

Voorrecht: Een recht dat niet iedereen heeft.

Jaartallen

1789: De Franse Revolutie begint.

1791: De nieuwe grondwet maakt een einde aan de absolute macht van de Franse Koning.

1795: De Bataafse Republiek wordt gesticht met hulp van Franse soldaten.

1799: Napoleon grijpt in Frankrijk de macht.

1815: Napoleon wordt verslagen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.