Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Kenmerkende Aspecten

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 729 woorden
  • 16 september 2015
  • 13 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.2
  • 13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
 Overzicht kenmerkende aspecten vwo paragraafKenmerkend aspectH1 § 1De levenswijze van jagers-verzamelaars.H1 § 2Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.H1 § 3Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.H2 § 1De ontwikkeling van het wetenschappelijke denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.H2 § 2De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.H2 § 3De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.H2 § 4

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.H2 § 5De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.H3 § 1De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid.H3 § 2Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.H3 § 3De verspreiding van het christendom in geheel Europa.H3 § 4Het ontstaan en de verspreiding van de islam.H4 § 1De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.H4 § 2De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.H4 § 3Het begin van staatsvorming en centralisatie.H4 § 4Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.H4 § 5De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten.H5 § 1

De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid.

H5 § 2Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van nieuwe wetenschappelijke belangstelling.

H5 § 3Het begin van de Europese expansie.

H5 § 4De protestantse Reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.

H5 § 5Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

H6 § 1Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

H6 § 2De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.

H6 § 3Het streven van vorsten naar absolute macht.

H6 § 4De wetenschappelijke revolutie.

H7 § 1Rationeel optimisme en verlicht denken werd toegepast op alle terreinen van de samenleving; godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

H7 § 2Het voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse wijze vorm te geven (verlicht absolutisme).

H7 § 3De democratische revoluties in westerse landen, discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

H7 § 4De uitbouw van de Europese overheersing, plantagekoloniën en trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.

H8 § 1De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving.

H8 § 2De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

H8 § 3Voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

H8 § 4De opkomst van emancipatiebewegingen.

H8 § 5

Discussies over ‘de sociale kwestie’.

H8 § 6De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.

H9 § 1

Het voeren van twee wereldoorlogen, en: verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

H9 § 2De crisis van het wereldkapitalisme.

H9 § 3Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme en nationaalsocialisme.

H9 § 4De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

H9 § 5Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

H9 § 6Het voeren van twee wereldoorlogen, en: verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

H9 § 7Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de Joden.

H9 § 8De Duitse bezetting van Nederland.  

H10 § 1De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.

H10 § 2De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

H10 § 3De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaalculturele veranderingsprocessen.

H10 § 4De eenwording van Europa.REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.