Julius Caesar

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas vwo | 1180 woorden
  • 8 mei 2001
  • 285 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
285 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Geschiedenis

Julius Caesar wordt alleenheerser
J.C. was generaal, veroverde veel in Gallie, had veel succes met zijn beroepsleger die hij in dienst had en had hij veel macht. J.C. wilde zich wel beschikbaar stellen als consul, de senaat had hiertegen bezwaren en liet het alleen toestaan als hij aan de verkiezingen zou meedoen als ambtloosburger. J.C. ging niet akkoord en trok naar Italië. Over het riviertje Rubicon ontstond een burgeroorlog. J.C. won en werd alleenheerser. Alleenheerser was hij niet lang, maar liefst 4 maanden. Toen werd hij doodgestoken door zijn lijfwacht Brutus om de volgende reden: - hij wilde koning worden - hij zou de twee andere leiders laten vallen - hij maakte misbruik van zijn macht - hij zei hele kwade dingen over de republiek - hij benoemde Galliërs voor in de senaat - hij benoemde mensen waar geen controle op werd gehouden - hij hield zich niet aan de gebruiken in zijn land - hij deed aan zelfverheerlijking.

Julius Caesar en Cleopatra
J.C. had veel veroveringen gedaan, o.a. in Egypte, daar kwam hij Cleopatra tegen (mooiste vrouw ooit). Cleopatra was de dochter van de farao. J.C. hielp haar naar de troon. Later zijn ze niet samen verder gegaan. J.C. is in Rome getrouwd met een andere vrouw: Julia.

Naam: Julius Caesar
Julius :- maand Juli is naar hem vernoemd -Juliaanse kalender (kalender van nu) Caesar :betekent keizer, J.C. waarschijnlijk de eerste mens met keizersnee geboren.

De personen die Julius Caesar willen opvolgen
Opvolgers van J.C. :-Marcus Antonius, veel ervaring als raadgever van J.C., oud en wijs -Lepidus, generaal met een klein leger -Octavianus, neef van J.C. J.C. wees hem aan als opvolger toen hij nog maar 18 was. Octavianus wist al zijn tegenstanders te verslaan, als laatste Marcus Antonius. M.A. en Cleopatra pleegden daarom zelfmoord. Octavianus werd zeer snel heel erg beroemd en veranderde zijn naam: Augustus. Octavianus werd lijder van het R.R. en kreeg de titel: Princeps (princeps betekent eerste onder alle belangrijksten). Princeps Augustus was een uitstekend bestuur- der en het leek wel alsof iedereen veel had in te brengen, maar hij zorgde er wel voor dat hij alles alleen bepaalde. Augustus wilde zich als een God laten aanbidden. Hij liet over standbeelden van zich neerzetten: hij deed aan zelfverheerlijking. Augustus deed veel goeds en verdubbelde de soldij zodat hij een goed leger kreeg. Augustus: Pax Romana 27 – 180 AD* *AD = Anno Domini, in het jaar onzes heren, na Chr., BC =Before Christ, voor Chr. Augustus zorgde voor een goed rijk en veel handel
Augustus en zijn opvolgers zorgden ervoor, de zee vrij was van piraten. Zij lieten vuurtorens bouwen en havens verbeteren. Door het hele rijk werden wegen aangelegd, waarover iedereen snel en veilig kon reizen. De handel bleef niet alleen in het RR. Vooral met Azië waren belangrijke handels- contacten ontstaan. Ook met Afrika ten zuiden van de Sahara werd handel gedreven. Overal in het land werden bedrijfjes opgericht, die ingevoerde grondstoffen bewerkten: zijde, wol, katoen, linnen, leer, glas koper, goud, zilver, enzovoort. Steeds meer mensen vonden werk in de handel. Omdat de bedrijfjes meestal in de steden stonden en daar ook de handel werd gedreven, nam het aantal inwoners in de steden toe. Ook ontstonden er zo nieuwe steden.

Het platteland
Het grootste deel van de bevolking bleef toch in de landbouw werken. Een groot deel van de grond was van de rijken die hun landbezit door plaatsvervangers lieten beheren en door slaven en pachters bewerken. Zelf woonden ze meestal in de stad. Het grootste deel van de bevolking behoorde tot de vrije boeren die zelf een boerderijtje hadden. De boeren bestonden grotendeels uit soldaten en proletariërs die door de keizers aan land waren geholpen.

Romanisering
Romaniseren= het overnemen van de gewoontes en de cultuur van de Romeinen. Sommige plaatsen deden erg veel aan romanisering. Godsdienst, taal en architectuur werden vooral geromaniseerd. Romeinen hadden veel mozaïek in de wanden en de vloeren, ook hadden ze veel pilaren. Romeinen hadden veel badhuizen, want ze hielden van hygiëne en persoonlijke verzorging: badhuis, sauna, massage, wijntje, handdoek om, enz.. De Romeinen waren meesters in het bouwen, zij hadden het gebruik over beton, vloerverwarming en Griekse ontwerpen (ronde gebouwen).

De ondergang van het West Romeinse Rijk
Het WRR ging in 476 na Christus ten onder. Keizer Constantijn besloot daarom in de 4e eeuw de hoofdstad van het rijk naar heet oosten te verplaatsen. Hij koos hiervoor de oude Griekse stad Byzantium uit. Hij gaf de stad een nieuwe naam: Constantinopel. De stad was een belangrijk knooppunt van handelswegen en kon goed verdedigd worden. Het ORR bleef bestaan tot 1453 na Christus.

De middeleeuwen
Na de ondergang van het WRR volgt een periode van ongeveer 1000 jaar die de middeleeuwen wordt genoemd. Men zag het als een tijd van stilstand en achteruitgang. Het was een periode in het midden van de vorige en de komende eeuw. Vandaar de eeuw in het midden: de middeleeuwen.

De vroege en de late middeleeuwen
Vroege middeleeuwen : 476 tot 1100, tijd van stilstand en weinig veran- dering, mensen woonden in dor- pen en er waren veel boeren. Late middeleeuwen :1100 tot 1453, er kwam weer wat verandering, de ontwikkeling van handel groeit en er waren weer wat ontdekkingsreizen. De Germanen
Tijdens de laatste eeuwen van het WRR trokken allerlei volken het RR binnen. Ook de Germanen kwamen naar het RR. De Germanen vormden samen een groep van vele volken. Enkele Germaanse volken: Noren, Zweden, Jutten, Denen, Angelen, Friezen, Saksen, Vandalen, Sueven, Visigothen, Bourgondiërs, Ostrogothen, Alemannen, Gepiden, Franken, enzovoort. De Franken werden het belangrijkste Germaanse volk. Kenmerken Germanen: lang, blond, dapper, moedig, zelfde taal, zelfde gewoontes, zelfde jacht, zelfde dorpsleven, zelfde vergadering van vrije mannen (zij kiezen een aanvoerder in de oorlog: een hertog).

Clovis, koning van alle Franken
In 481(tot 511) werd Clovis koning van een van de Frankische stammen. Onder de militaire leiding van Clovis werden de 1e Fr.stammen en G.volken verslagen. Omdat Clovis christen was kregen hij en zijn Franken de steun van de kerk en van de
Chr. Romeinen uit Gallie. Toen Clovis stierf was zijn rijk ‘t grootste van W.-Europa. Het rijk bestond grotendeels uit Frankrijk dat naar de Franken is genoemd.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Clovis, koning van alle Franken
In 481(tot 511) werd Clovis koning van een van de Frankische stammen. Onder de militaire leiding van Clovis werden de 1e Fr.stammen en G.volken verslagen. Omdat Clovis christen was kregen hij en zijn Franken de steun van de kerk en van de
Chr. Romeinen uit Gallie. Toen Clovis stierf was zijn rijk ‘t grootste van W.-Europa. Het rijk bestond grotendeels uit Frankrijk dat naar de Franken is genoemd.

Karel de Grote
Karel de Grote is de beroemdste koning van de Franken geworden. Hij werd in 768 koning en in 814 is hij ermee gestopt. Karel was een goede koning en had erg veel veldtochten gewonnen.

Dit wil je ook lezen:

Het bestuur van het rijk van Karel de Grote
Karel de Grote verdeelde het rijk in gouwen. Elke gouw stond onder leiding van een graaf. Jaarlijks zond Karel twee ambtenaren naar de gouwen om de graven te controleren. De macht van de graven was groot. Karel was voor een groot deel afhankelijk van hen: - in geval van oorlog hielpen zij hem met hun mannen; - zij gaven hem geld om er een klein bestuursapparaat op na te houden.

Het rijk van Karel de Grote valt uiteen
Na de dood van Karel de Grote viel het rijk al snel uiteen. Oorzaken: verdeeldheid in het rijk zelf en aanvallen door vijanden daarbuiten.

REACTIES

N.

N.

ik vond hem best handig

21 jaar geleden

T.

T.

Jo mij weer ik ben misschien een beetje vervelend maar wat waren je bronnen van je werkstuk over jultje???
Mzzl!!!

21 jaar geleden

T.

T.

Eeej tnx voor je verslag ik heb ut nie gekoppierd maar ik had er wel veel aan als guide line!!!!!! bedankt uit heerenveen mzl TJ

21 jaar geleden

J.

J.

Bedankt voor de informatie. Heel erg handig!

12 jaar geleden

L.

L.

bedankt, ik heb er veel aan gehad

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.