Hoofdstuk 9 Van eeuwwisseling naar wereldoorlog

Beoordeling 9.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1944 woorden
  • 20 juni 2015
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 9.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Een nieuwe grootmacht: Duitsland

In periode 1900-1914 streden Groot-Brittannië en Duitsland om de macht in Europa, maar waren de VS het modernste land.                                                                                                                                                                     De politieke banden tussen Europa en VS toen minder hecht. Oorzaak: Isolationisme = zich niet mengen in de politieke aangelegenheden van het buitenland.

West-Europa nog steeds economische en politieke centrum van de wereld.  

Duitsland in periode 1900-1914:                                                                           •Industrie gegroeid en meteen modern. De industrie groeide enorm sinds de vorming van het Duitse keizerrijk in 1871 (de eenwording van Duitsland). Toch was het land later geïndustrialiseerd dan Frankrijk en Engeland. Voordelen: -Meteen toepassing moderne industrie. Vergeleken met de Britse industrie was die van Duitsland modern.                                                                                                                                                 • Gevaarlijk: ambities om koloniën te bezitten. 

 • Wapenwedloop met Groot-Brittannië (Vloot). Willem II zorgde voor een modern oorlogsvloot.                                          

Bondgenootschappen en wraak.                                                                                                                                                                                                                    Frankrijk en Rusland – bondgenootschap (1892) = Duitsland ingeklemd                                                                                                                                           Groot Brittannië en Frankrijk – vriendschapsverdrag Entente Cordiale (1904). Groot-Brittannië wegens wapenwedloop en Frankrijk wegens revanche voor Elzas Lotharingen die in Frans-Duitse oorlog was afgenomen door Duitsers.  

Groot-Brittannië en Rusland bondgenootschap = Triple Entente = bondgenootschap Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk (1907) Duitsland bondgenootschap met Oostenrijk-Hongarije = Triple Alliante                                                                                                                     

Triple Entente: Angst voor nieuwe grootmacht Duitsland was basis.                                                                                           

Rusland zwak: weinig industriële capaciteit voor soldaten (weinig wapens etc.)  + Analfabete en arme bevolking. Gezichtsverlies Rusland, verloor oorlog tegen Japan (1904-1905)                                                                                  
Japan:                                                                                                                           • In Azië grootmacht in opkomst                                                                           • Industrialiseerde, maar weinig natuurlijke zware grondstoffen (moest deze importeren)                                    
• Vertoont imperialistische neigingen                                                                                                                                             

Duitsland was rond 1910 de belangrijkste hindernis. = Rusland + Servië + Frankrijk + Groot Brittannië maakten zich zorgen.                                                                                                                                                                                   Oorzaken:                                                                                                                   • Duitsland wilde plek in wereldtoneel                                                                 • Duitsland deed pogingen om invloed te krijgen in Turkije, een land dat kon voorzien inde olie die Duitsers nodig hadden voor hun petrochemisch industrie. (= belangrijke oorzaak waarom Rusland + Servië zich druk maakten)                                                                                           • bondgenoot Oostenrijk-Hongarije lijfde Bosnië-Herzegovina in.

Kenmerkende aspecten bij deze paragraaf:                                                                 Begrippen :

  • Het voeren van twee wereldoorlogen                                                    
  • De crisis van het wereldkapitalisme                                                                                                                  
  • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.           

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.