Hoofdstuk 9: Tijd van wereldoorlogen

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas vwo | 2444 woorden
 • 18 januari 2016
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 9: Wereldoorlogen

1900-1950

Moderne tijd

Kenmerkende aspecten:

 1. Het voeren van twee wereldoorlogen
 2. De crisis van het wereldkapitalisme
 3. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme
 4. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
 5. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
 6. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
 7. De Duitse bezetting van Nederland
 8. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme

  §1:

  Hoofdrol spelers:

  Groot-Brittannië                    Duitsland

  Frankrijk                                Oostenrijk- Hongarije

  Rusland

  Duitsland:

 • Was een opkomende hoofdrolspeler op het toneel
 • Had zich goed geïndustrialiseerd
 • Had 3 landen als tegenstanders
  • Groot-Brittannië
   • GB had een hele sterke vloot. Duitsland wilde een 3 keer zo groot schip bouwen, hierdoor kwam de wapenwedloop.
  • Frankrijk
   • GB ging op zoek naar een bondgenoot op het vaste land. Frankrijk had een verschrikkelijke hekel aan de Duitsers door de Frans-Duitse oorlog (1870-1874), toen na afloop de Duitsers in het spiegelpaleis in Versailles de vrede uitriepen en het gebied Elzas-Lotharingen overnamen
  • Rusland
   • Rusland had ruzie met Oostenrijk-Hongarije, en daar had Duitsland een verbond mee.
  • Deze drie landen hadden een vriendschapsverdrag genaamd: Triple Entente

   Oostenrijk- Hongarije:

 • Bestond uit meerdere volken
  • Oostenrijkers
  • Hongaren
  • Tsjechen
  • Slowaken
 • Was een bondgenoot van Duitsland

  §2:

  Aanleiding voor de oorlog:

 • Oostenrijk had Bosnië ingepikt, en de Serven waren daar boos om.
 • Frans Ferdinand (troonopvolger Oostenrijk) komen in Servië op staatsbezoek
  • Frans Ferdinand en zijn vrouw Sofie werden op 28 juni 1914 vermoord
 • Oostenrijk is boos op Servië en verklaart een maand later op 27 juli 1914 de oorlog aan Servië
  • Servië heeft een verbond met Rusland
 • De oorlog begint in de Balkan
  • Bosnië
  • Servië
  • Bulgarije

   Kettingreactie:

 • 28-06-1914: Aanslag op Frans Ferdinand
 • 28-07-1914: Oostenrijk verklaart de oorlog aan Servië
 • 01-08-1914: Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland
 • 04-08-1914: Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk
 • 04-08-1914: Duitsland valt België binnen
 • 04-08-1914: Engeland verklaart de oorlog aan Duitsland

  Het von Schlieffen plan:

 • De Duitse generaal von Schlieffen had een plan bedacht waardoor Duitsland de oorlog zou kunnen winnen. Zijn hoofdkenmerk was dat Duitsland nooit aan 2 fronten mocht vechten, en daarnaast ging het plan om snelheid
 • Eerst moest Duitsland Frankrijk overvallen, en dat moest binnen 6 weken
  • Ze moesten door België
  • België had een verbond met Engeland
 • Daarna pas moesten ze Rusland aanvallen

  1915:

 • Zwaar gevecht bij Ieper
  • Voor het eerst met gifgas
 • Het Engelse schip Lusitiana vertrekt naar Amerika
  • Duitsland bombardeert dat schip met 128 Amerikanen
  • Wilson (38e president van Amerika) waarschuwt Duitsland dat ze nooit meer Amerikanen zomaar neerschieten

   1916:

 • 2 slagen
  • de Somme
  • Verdun

   1917:

 • Duitsland kondigt onbeperkte duikbotenoorlog aan
  • Ongeacht hij Engels of Amerikaans is
 • Zimmermantelegram
  • De Amerikanen onderscheppen een telegram waarin Duitsland Mexico grondgebied beloofde als ze mee zouden vechten tegen Amerika
 • De Russische revolutie (§3)
  • Lenin krijgt de macht

   1918:

 • Lenin sluit vrede met Duitsland zodra hij de macht krijgt

  §4:

  11-11-1918: De wapenstilstand

  Verdrag van Versailles:

  Er waren 3 hoofdrolspelers

 1. Verenigde Staten
 • Wilson
 • Wil vergevingsgezind zijn
 1. Frankrijk
 • Clemenceau
 • Is erg hard, en eist dat Duitsland alles moet betalen en voor de oorlog moet boeten
 1. Groot-Brittannië
 • Lloyd George
 • Zit tussen Wilson en Clemenceau in

  Clemenceau laat Wilson het Front zien waar gevochten is. Wilson is zo geschokt dat hij instemt in het verdrag van Versailles

  28-06-1919:

 • Het verdrag van Versailles wordt getekend
 • Het is precies 5 jaar na de moord op Frans Ferdinand
 • Het wordt getekend in de spiegelzaal van Versailles
  • Wraak van de Fransen op Duitsland

   De 14 punten:

 • Het verdrag bestaat uit 14 punten
  • Gemaakt door Wilson
  • Vanuit die 14 punten, wordt het verdrag geschreven
   • Toegankelijke zeeën voor iedereen
   • Elk land/volk mag zelf beslissen hoe ze hun land regeren
   • Er is geen geheime dienst meer
   • Er komt een Volkenbond
    • Het belangrijkste punt volgens Wilson
 • Wat er zelf in het verdrag komt te staan
  • Herstelbetalingen
   • 132 miljard goudmark (3x het dubbele van het totale goudmark in de wereld)
  • Duitsland raakt grondgebied kwijt
   • Elzas-Lotharingen wordt komt weer terug bij Frankrijk
  • Duitsland krijgt alleenschuld
  • Het Duitse leger mag maar bestaan uit 100.000 soldaten

   De Volkenbond:

   Wilson wilde graag de Volkenbond, maar hij moet het voorleggen aan de Senaat:

 • De senaat is het niet eens met de Volkenbond
 • Wilson is woest op de Senaat, dat zijn Volkenbond niet kan bestaan. Hij maakt een tour door de V.S. en jaagt zichzelf uiteindelijk daar de dood mee in
 • Er komt een uiteindelijk een Volkenbond
  • Amerika wordt geen lid hiervan

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Nieuwe landen:

 1. Estland
 2. Letland
 3. Litouwen
 4. Polen
 5. Tsjecho-Slowakije
 6. Joegoslavië

  Het fascisme:

 • Door ontevredenheid na de eerste wereldoorlog kwam er een nieuwe politieke stroming op: het Fascisme
 • Het is afkomstig van een Vasquez
 • Gelooft in 1 leider
 • Gevoel is erg belangrijk
 • Je hoort bij een groep
 • Erg militaristisch

  §3:

  1900:

 • Rusland was een keizerrijk
  • Onder leiding van de Russische tsaar
  • Nicolaas 2e
 • Het was een onderontwikkeld land
  • Meerdere deel was analfabeet
  • Werken nog allemaal in de landbouw

   1914:

 • Rusland verliest miljoenen mensen in de 1e wereldoorlog
 • De tsaar krijgt alle schuld

  Februari 1917:

 • De tsaar doet afstand van de troon
  • Abdicatie
 • Er komt een voorlopige regering
  • Onder leiding van Kerenski
  • Deze regering gaat door met de oorlog tegen Duitsland

   Oktober 1917:

 • Communisten grijpen de macht
  • Onder leiding van Lenin
  • Ze stoppen met de oorlog tegen Duitsland
 • Lenin nationaliseert alle bedrijven in Rusland
 • In 1918 wordt het Bresst-Litovsk verdrag gesloten
  • Daar wordt de vrede gesloten tussen Duitsland en Rusland

   1918-1921:

 • Burgeroorlog tussen de witten en de roden
  • De witten waren voor de tsaar
  • De roden waren voor de communisten (Bolsjewieken)
 • Lenin schiet de tsaar en zijn familie dood
 • Zodra Lenin aan de macht komt, laat hij alle kerken bombarderen
 • Lenin stelde de NEP in
  • Nieuwe Economische Politiek
  • De industrie, de banken en ook de handel met het buitenland bleven in handen van de staat, maar de boeren mochten hun landbouwoverschotten, na het betalen van belasting in natura, weer verkopen op de markt
  • Lenin probeerde op deze manier terug te gaan naar het Kapitalisme

   1922:

   Rusland heet vanaf nu de Sovjet- Unie

 • Sovjet betekend raad

   1924:

 • Lenin overlijdt
 • Stalin volgt Lenin op
  • Hij doet dat totdat hij de dood ingaat (1953)
  • Hij is geboren in Georgië
  • Hij was een Dictator
 • In  de SU waren kleine gevangeniseilandjes
  • Goelag-Archipel (Siberië)
  • Als je het niet met Stalin eens was, ging je naar een gevangeniseilandje
 • Stalin had een 5 jaren plan
  • Hij wilde net zo’n groot industrieland worden als de V.S.

   De grote Terreur:

 • Dit gebeurde door middel van showprocessen
  • Eigenlijk staat je schuld al vast, en kan je er niks meer aan veranderen. Maar omdat het officieel moet, houden we toch een proces

   §5:

   Jaren 20/30:

 • Consumptiemaatschappij
 • De drooglegging
  • De productie/consumptie van alcohol is verboden
  • Er werd natuurlijk heel veel gedronken
 • 24 oktober 1929
  • De grote crash op Wall Street

   Presidenten

 • Warren G. Harding (29e)
 • Calvin Coolidge (30e) Allemaal Republikeinen
 • Herbert Hoover (31e)

  Franklin D. Roosevelt (F.D.R.):

 • 32e president
 • 1933-1945
 • Geboren in 1882 à in New York
 • Hij komt met een programma voor de economie
  • The New Deal
   • Om de koopkracht te herstellen en om de werkloosheid te verhelpen werd er geld uitgegeven door de overheid om de Amerikaanse bevolking weer aan het werk te krijgen. Ze werden ingezet bij de bouw van grote openbare (publieke) werken, zoals het aanleggen van wegen, dammen of andere waterwerken.
 • ‘’The only thing we have to fear, is fear itself’’

  §6

  Republiek van Weimar:

 • Linkse partij
  • KPD
  • Communistisch
 • Rechtse partij
  • NSDAP
  • Nationaalsocialistisch
  • Onder leiding van Adolf Hitler (1889-1945)
  • Symbool à Hakenkruis

   De NSDAP:

 • Waren nationaalsocialisten
  • Aanhangers werden nazi’s genoemd
 • 1929: 18,3% vd stemmen
 • 1932: 37,4% vd stemmen
 • Ze kwamen aan de macht en op 30-01-1933 wordt Hitler Rijkskanselier
 • Veel protest
  • 27-02-1933: De Reichstag wordt in brand gestoken door een Nederlandse Communist
 • Alle andere partijen werden verboden
 • Het onderwijs, de rechtspraak, de massamedia en de culture instellingen werden gelijkgeschakeld op basis van de racistische ideologie van het nationaalsocialisme
 • Duitsers die zich tegen de ideeënleer en de gelijkschakeling verzetten, werden opgepakt, verbannen of veroordeelt tot dwangarbeid in concentratiekampen

  23-03-1933:

 • Machtigingswet (einde vd democratie)
  • Alleen Hitler mag een wet aannemen en beslissen
  • Alleen nazi’s zaten in het parlement
  • Als je tegenstemde kwam de SA achter je aan
   • De SA stompte iedereen in elkaar die tegen de wetten van Hitler was

    De SS

 • Opvolger van de SA
 • Op 30-06-1934 stuurt Hitler de SS op de SA af, om ze te vermoorden of om ze een SS’er te maken

  De Neurenbergerwetten:

 • Wetten die tegen de Joden werden gemaakt (1935)
 • De Joden mochten niks meer
  • Haat tegen de joden is Antisemitisme

   Appeasement politiek:

 • Het afwachten van Frankrijk en Groot-Brittanie om in te grijpen op Hitler, omdat ze de vrede wilden bewaren
 • Door het verdrag van Versailles mocht Duitsland niks meer, en Hitler gaat steeds een stapje verder om te kijken hoe ver hij kan gaan
 • 1935: Hij voert de dienstplicht in
  • GB en FR geven alleen een reactie
 • 1936: hij laat het Rijnland remilitariseren
  • Weer geven GB en FR alleen een reactie

Expansie van Duitsland:

 • 1938: De Anschluss van Frankrijk
 • Daarna stond het Sudetenland op het programma
  • Een provincie van Tsjecho-Slowakije waar bijna alleen maar Duitssprekende mensen woonden

   Conferentie van München:

 • Inzet = het Sudetenland
 • Aanwezig
  • Hitler              Duitsland
  • Chamberlain  Groot-Brittannië
  • Daladier         Frankrijk
  • Mussolini       Italië
 • Uitslag ervan is dat het Sudetenland naar Duitsland gaat
 • Hitler belooft ‘’geen oorlog’’

  1939:

 • Tegen alle afspraken in veroverd Hitler niet alleen het Sudetenland, maar heel Tsjechië.
 • De Sovjet-Unie was nog niet klaar voor een oorlog met Duitsland
  • Ze sluiten een niet-aanvalsverdrag (Molotov-von Ribbentrop-pact)
  • Hierin staat ook dat ze polen gaan verdelen

   §8

   2e wereldoorlog:

 • Begint op 1-09-1939
 • Duitsland valt Polen aan
 • Het begin van de oorlog was een Blitzkrieg
 • 10-05-1940
  • Hitler valt België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk binnen
  • Nederland en België geven zich al snel over
  • Eind Juni geef ook Frankrijk zich over
   • Vichy (kleine staat in Frankrijk) collaboreert met Duitsland

    Groot-Brittannië:

 • Winston Churchill zegt dat ze zich nooit gaan overgeven
 • The battle of Britain
  • Juli 1940 à Duitsland valt GB aan
  • GB had om z’n hele kust radars geplaatst
  • GB werd de hele tijd gebombardeerd
 • In 1940 stond Groot-Brittannië nog zwak, maar dan gebeuren er wat dingen waardoor GB er weer sterk voor komt te staan.

  Operatie Barbarossa:

 • 22-06-1941
 • De Duitse aanval op de Sovjet-Unie
 • Hij haatte de russen, en dan vooral het communisme

  Japan VS. Verenigde Staten:

 • 07-12-1941
 • Aanval van Japan op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor
 • Japan was een zeer agressief land
 • De V.S. stopt de toevoer van olie en bevriest de tegoeden

  10-12-1941:

 • Hitler verklaart de oorlog aan de V.S.
 • Churchill weet eind 1941 dat Duitsland de oorlog niet meer kan winnen

  Duitsland        Groot-Brittannië

  Italie               Frankrijk

  Japan              Sovjet-Unie

  Verenigde Staten

  Slag om El Alamein:

 • De Duitsers vochten in Noord-Afrika tegen de Engelsen
 • De Engelsen wonnen onder leiding van generaal Montgomery

  Stalingrad:

 • Tussen de Duitsers en de Russen
 • Bij de Russen was er geen mogelijkheid tot overgave
 • De Russen wonnen deze slag en konden de geallieerde opmars richting Duitsland opzetten

  Einde van de 2e wereldoorlog:

 • 06-06-1944
  • D-Day
  • Dag vd beslissing
  • Eindelijk kwam er een 2e front, waar Stalin al heel lang op hoopte
 • 13-02-1945
  • Bombardement op Dreesden
  • Was niet nodig geweest
  • GB wist al dat Duitsland zich zou overgeven
 • 30-04-1945
  • Hitler pleegt zelfmoord
 • 1-05-1945
  • De Russen vallen Berlijn binnen
 • 07-05-1945
  • Duitsland tekende de overgave
  • De oorlog in het westen was voorbij
 • Japan VS. Verenigde Staten
  • De V.S. had het idee om via island hopping richting Japan te gaan
   • Heeft veel doden opgeleverd
   • Geschat 250.000 doden, als ze nog verder Japan zouden aanvallen, maar de Japanners zouden niet overgeven
   • Toen kwam iemand bij Truman aan (opvolger van FDR) dat ze de atoombom hadden
 • April 1945:
  • Tokyo wordt gebombardeerd
  • De atoombom wordt getest in New Mexico
 • 06-08-1945:
  • Truman zegt: ‘’Als het weer het toelaat, mag je de bom laten vallen’’
  • De bom valt op Hiroshima
 • 09-08-1945:
  • Nagasaki wordt gebombardeerd
  • Japan geeft zich over
 • 15-09-1945
  • Japan geeft zich definitief over
  • Het officiële einde van de 2e wereldoorlog

   Nederland in de oorlog:

 • 10-05-1940
  • Duitsland valt Nederland aan
  • Nederlandse regering vlucht naar Engeland
 • 13-05-1940
  • Ook Koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland
 • 14-05-1940
  • Rotterdam wordt gebombardeerd
 • 15-05-1940
  • Nederland geeft zich over

   NSB:

 • De enige politieke partij in Nederland
 • O.l.v. Anton Mussert
 • Collaborateur
 • SS
  • Ongeveer 25.000 Nederlanders

   De Holocaust:

 • Betekend verbranding , maar met een deel van medewerking
 • De Joden noemen het liever SJAOH
 • In Nederland werd de ariër verklaring verplicht ( het tekenen dat je geen jood was)
 • Alle ambtenaren werden ontslagen
 • Joden mochten nergens meer komen

  De Joodse raad:

 • Door heel Nederland
 • Was een raad van Joden, die als ze meewerkten niet werden afgevoerd
 • Van Amsterdam is de beruchtste
  • Cohen
  • Asscher
  • Zeiden dat ze het deden om erger te voorkomen
 • In 1941 werd de inlevering van de wapens geëist
  • De Joden die wapens hadden, leverden die echt niet in
 • Ze moesten ook de Jodenster uitdelen

  De Wannsee Conferentie:

 • Tijdens deze conferentie gingen ze kijken hoe ze de Joden het best konden uitroeien
 • De Joden werden telkens neergeschoten
  • Duurde te lang
  • De mensen die de Joden moesten neerschieten, konden het niet meer
 • Onder leiding van Heydrich werd besloten dat er treinrails werden aangelegd en dat de Joden vervoerd werden naar Concentratiekampen
  • Ze zouden werkend sterven
  • Of ze zouden sterven in de gaskamers
   • De Joden werd verteld dat ze een douche kregen

De Wannsee Conferentie:

 • Tijdens deze conferentie gingen ze kijken hoe ze de Joden het best konden uitroeien
 • De Joden werden telkens neergeschoten
  • Duurde te lang
  • De mensen die de Joden moesten neerschieten, konden het niet meer
 • Onder leiding van Heydrich werd besloten dat er treinrails werden aangelegd en dat de Joden vervoerd werden naar Concentratiekampen
  • Ze zouden werkend sterven
  • Of ze zouden sterven in de gaskamers
   • De Joden werd verteld dat ze een douche kregen

    De Neurenberg processen:

 • De Duitsers werden aangeklaagd op deze klachten
  • Misdrijf tegen de mensheid
  • Misdrijf tegen de vrede
  • Oorlogsmisdrijf
 • Er waren alleen hoge officieren
  • Die zeiden dat het een bevel was

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.