Hoofdstuk 8

Beoordeling 0
Foto van Robin
 • Samenvatting door Robin
 • 4e klas havo | 277 woorden
 • 11 juni 2016
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Kenmerkende aspecten:
 • De industriële revolutie

 • Politiekmaatschappelijke stromingen

 • Democratisering

 • De sociale kwestie

 • Emancipatiebewegingen

 • Modern imperialismeEnkele moeilijke begrippen:
 • Modern ImperialismeDe Europese expansie vanaf 1870, waarbij Europese mogendheden hun koloniale bezit uitbreidden en hun kolonies grondiger gingen exploiteren. Imperialisme is het streven naar territoriale machtsuitbreiding door directe heerschappij of via invloedssferen. Voorbeeld: het Romeinse imperialisme.
 • Sociale kwestieDoor de industriële revolutie ontstond het vraagstuk van de armoede en de slechte werk – en leefomstandigheden van de arbeiders en de vraag hoe de arbeiders konden worden geïntegreerd in de samenleving.Belangrijke jaartallen:1750 Begin industrialisatie in Groot-Brittannië1780 Stoompomp die ook buiten mijnen te gebruiken viel1800 IJzeren spinmachines – aangedreven door stoom1820 Weefgetouw1780 – 1850 Katoen 20 keer goedkoper1750 – 1825 Arbeider 350 keer meer produceren1815 Ontstaan nieuwe politieke stromingen1840 Onrust in Europa werd aangewakkerd door liberalen en nationalisten.1848 Liberalisme overheerst1848 Einde monarchie in Frankrijk1862 Oorlog uitlokken Denemarken1866 Tegen Oostenrijk1870 Aanval op Frankrijk1871 Erkenning koning Pruisen als keizer Duitse rijk1890 Ontstaan extreem nationalistische bewegingen1866 – 1871 Ontstaan Duitse eenheid1830 Belgische afscheiding1870 Eising van kiesrechtuitbreiding socialisten – links liberalen1887 Akkoord Tweede Kamer kiesrechtuitbreiding1890 Liberalen raken nog verdeelder over kiesrecht1901 Helft van de mannen stemmen1913 Twee derde van de mannen stemmen1916 Feministische handtekeningen verzameling1918 Alle mannen mochten stemmen1922 Algemeen kiesrecht1848 Grondwet – vrijheid van onderwijs1870 Protestanten en katholieken samenwerken tegen liberalen1878 Verhoging kwaliteitseisen door liberalenTot 1878 geen vrouwelijke ambtenaar1900 Opkomst Feminisme1920 Helft leraren was vrouw1870 Arbeidersonrust1874 Kinderarbeid wordt beperkt – kinderwetje van van Houten1880 Economische crisis – sociale kwestie verscherpt1889 Arbeiderswet1900 Sociale wetten: Ongevallenwet en Woningwet1919 Beperking arbeidsduur1880-1900 Snelle veroveringen van Europese mogendheden1869 Suezkanaal gegraven1870 Concurrentie voor Engeland bij koloniën1900 Nederland viel eilanden aan om ze te onderwerpen
Bijlagen

Hoofdstuk_8.docx

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Robin