Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Hoofdstuk 5

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 484 woorden
  • 6 februari 2005
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.3
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Jaar Gebeurtenis Betrokkenen Gevolg
1936 De econoom John Maynard Keynes schreef een boek, waarin hij uitlegde hou markteconomieën volgens hem werken bij een economische terugval. John Maynard Keynes Keynes vond dat de regering er in zo’n situatie voor moest zorgen dat de vraag bleef stijgen. Op die manier zou er weer volledige werkgelegenheid komen. De overheid moet d.m.v. herverdeling en verplichte verzekeringen ervoor zorgen dat mensen genoeg inkomsten hebben.
1937 Een NL’se wet verbood dat getrouwde vrouwen als ambtenaar(bijv.onderwijzeres) werkten. In 1937 wilde de katholieke minister Romme deze wet voor alle beroepen laten gelden. Getrouwde vrouwen die als ambtenaar werkten en de katholieke minister Romme Maar dat mislukte. Pas in 1957 werd de wet afgeschaft en mochten vrouwen ook na hun huwelijk in overheidsdienst blijven werken.

Begin juli 1945 Na de oorlog besloot Minister van Financiën Lieftinck tot een geldzuivering. Alle biljetten van ƒ100 werden ongeldig verklaard. Lieftinck en burgers Eind september werden alle rekeningen geblokkeerd, waar de mensen het moesten storten. Iedereen kon ƒ10 oud geld omwisselen in een nieuw tientje. De NL’ers moesten leven van dat tientje en van hun salaris.
Kort na de oorlog Kort na de oorlog vonden voorla kerken, vakbewegingen en politici dat de NL’se bevolking tijdens de bezetting en de bevrijding ‘verwilderd’ was. Zij maakten zich daarom sterk voor een strenge moraal en hoge fatsoensnormen. kerken, politici, vakbewegingen en de Nederlands
bevolking Dit zedelijkheidstoffensief miste zijn uitwerking niet. De NIPO-enquêtes van begin jaren vijftig geven het beeld van een behoudend volk.
1946 Bij de verkiezingen in 1946 kwamen de politieke verhoudingen van voor de oorlog terug. Er waren verschillende opvattingen in de hele NL’se samenleving terug te vinden: verzuiling. Confessionelen, liberalen, socialisten. (katholieke, protestantse en socialistische zuil) De zuilen hadden ieder hun eigen politieke partij, omroep, vakbond, krant en verenigingen. Toch werkten de leiders van de zuilen ook samen: in de regering zaten onder leiding van Drees, tot 1958 katholieken en socialisten.
1947 Nederland ontving, net als andere westerse landen, economische steun van de VS. Door deze zogenaamde Marshall-hulp werd de wederopbouw (herstellen van de oorlogsschade) versneld. Nederland, andere westerse landen, VS De NL’se regering bemoeide zich met de economie. Lonen bleven laag. Vakbonden stemden in met een 48-urige werkweek en 1 week vakantie per jaar. In de jaren vijftig ging de economie weer groeien.
1955 In 1955 had vader Franke tegen zijn 3 zoons gezegd: ‘Jullie gaan naar Bavaria.’ Ze begonnen op dezelfde dag in 1955. Piet, Chiel, Ad en vader Franke In 1993 was nog maar 10% van de werknemers langer dan 10 jaar in dienst bij zijn werkgever, terwijl de helft van de werknemers korter dan 5 jaar in dienst was. In mei 1995 vierden de broers Piet, Chiel en Ad Franke hun 40-jarige dienstverband bij de bierbrouwerij Bavaria.

01-09 1956 De Amerikaanse muziekfilm Rock around the Clock in première in A’dam, R’dam, Den Haag en Leiden. Apeldoorn, Enschede, Hengelo, Leeuwarden.
De Telegraaf, A’dam, R’dam, Den Haag en Leiden <=In verschillende steden ontstonden voor, na of tijdens de vertoning van de film relletjes. De Telegraaf berichttte op 29-09 over een ‘verstoring van een kerkdienst door een rock and roll-bende in Enschede’.

1963 Durmuþ Evrengrün kwam in 1963 uit Istanbul naar Leiden en was daar de enige Turk. hij werkte bij een Amerikaans bedrijf en vond het hartstikke gezellig. Durmuþ Evrengrün en andere buitenlanders Durmuþ: ‘Pas later, toen er meer buitenlanders kwamen, begonnen ze met afhouden. Als je zelf wel begrijpt wat ze zeggen, merk je dat je belazerd wordt en dan begin je je te ergeren.

Jaren zestig De lonen gingen omhoog en de welvaart had ook nadelen. Gastarbeiders Doordat de productie en de vraag bleven groeien, ontstond er een tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten. Hiervoor werden gastarbeiders uit Zuid-Europa en Noord-Afrika aangetrokken. Dit verschijnsel heet arbeidsmigratie. Door welvaart ontstond milieuvervuiling(verontreiniging van het milieu).
1972 Op initiatief van een aantal vooraanstaande industriëlen had Meadows de gevolgen doorberekend van een onbeperkte groei van de wereldhandel. Als het beleid niet zou veranderen, zou dit leiden tot rampzalige gevolgen door aantasting van het milieu en uitputting van de grondstoffenvoorraden. D.L. Meadows en anderen. Veel mensen in Nederland In 1972 publiceerden D.L. Meadows en anderen een rapport dat in NL bekend is geworden als het rapport van de Club van Rome. Veel mensen in NL waren onder de indruk van dit rapport. Zij vonden al langer dat de economie niet onbeperkt kon groeien.
Jaren zeventig Automatisering: (productie) processen met machines en computers zo inrichten, dat ze grotendeels zelfstandig verlopen en er zo min mogelijk menselijke werkkracht aan te pas komt. Werknemers Door de automatisering ontstonden nieuwe ziekten bij werknemers. Stress en overspannenheid als gevolg van te hoge geestelijke inspanning. En RSI (Repetive Strain Injury), een spierblessure die ontstaat als men te vaak, te lang en te ingespannen met de muis van de computer werkt.
1973 De oliecrises veroorzaakten een economische terugval. In 1973 besloten Arabische landen geen olie meer te verkopen aan het Westen, omdat deze landen Israël steunden. Arabische landen, het Westen en de Nederlandsen petro-chemische industrie Vooral de NL’se petrochemische industrie werd door deze 1e oliecrisis hard getroffen. De regering handhaafde de koppeling van uitkeringen aan lonen, die niet werden gematigd, om de koopkracht op peil te houden. Dit werd betaald van de aardgasinkomsten.
1979 De tweede oliecrisis in 1979 dwong de regering tot bezuinigingen. Hoge loonkosten en een dure gulden leidden tot een lagere export en dalende investeringen. De regering Er ontstond op grote schaal werkloosheid. Lonen werden gematigd en bedrijven voerden op grote schaal automatisering door om te besparen op de loonkosten. Hierdoor verbeterde de concurrentie-positie weer en ontstond eind jaren 80 opnieuw economische groei.

Jaar Wet Afkorting Soort
1949 Werkloosheidswet WW Werknemersverzekering
1956 Algemene Ouderdomswet AOW Volksverzekering
1959 Algemene Weduwen en Wezenwet AWW Volksverzekering
1962 Algemene Kinderbijslagwet AKW Volksverzekering
1964 Verplichte Ziekenfondsverzekering ZWF Werknemersverzekering
1965 Algemene Bijstandswet ABW Sociale voorziening
1967 Ziektewet (wijziging van de wet uit 1913) ZW Werknemersverzekering
1967 Wet op de Arbeidsongeschiktheid WAO Werknemersverzekering
1967 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ Volksverzekering
1976 Algemene ARbeidsongeschikteheidswet AAW Werknemersverzekering

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.