Hoofdstuk 5

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 1047 woorden
 • 18 juni 2018
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 8.2
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Geschiedenis
Een veranderend wereldbeeld
De renaissance

Renaissance aka mentaliteitsverandering

Middeleeuwen

Renaissance [1300-1600]

voorbereiden op het leven na de dood -> nu is een tussen fase

het paradijs is hier op aarde -> genieten van het leven

Een relatie met God is het allerbelangrijkste

Meer vertrouwen in zichzelf => de mens staat centraal

Leunde op het gedachtegoed van antieke auteurs

Nieuwe inspiratie uit de oudheid [aandacht voor andere schrijvers]

Literatuur was het domein vd geestelijken

Literatuur in landstaal over niet religieuze onderwerpen

Kunst: uitbeelden van godsdienstige onderwerpen, symbolische betekenis & niet zo natuurgetrouw [geen signatuur]

Kunst: weerspiegelde het echte leven, perspectief-licht-schaduw, natuurgetrouw, anatomie & persoonlijke bekendheid

Politiek: vorst had het recht om over andere mensen te regeren omdat God dat wilde

Politiek: machthebbers handelen in het belang vd gemeenschap

Uomo universale : de mens had allerlei talenten -> men werd steeds meer geïnteresseerd in de precieze werking van natuur en samenleving => het ideaalbeeld / de algemeen ontwikkelde mens -> iemand die zich volledig ontplooide [Leonardo da Vinci]

Humanisme : de geleerde belangstelling voor de antieke literatuur, poëzie en geschiedenis à de cultuur van de geleerden uit de renaissance [Erasmus] => kritiek op het ongepaste gedrag van priesters en monniken; niet naar Christus’ idealen [vergelijkingen gedrag en bijbel vertalingen]

Machiavellisme : machtspolitiek, het doel heiligt alle middelen, soms moesten er slachtoffers vallen om een hoger doel te bereiken => een wijze van besturen [de vorst, het boek]

Het ontstaan en de verspreiding van de Renaissance

Italië -> bewoners waren rijk geworden door de handel -> ze willen hun rijkdom tonen => schilderijen en gebouwen => culturele bloei en vernieuwing

Oudheid, omdat =>  de burgers in Italië hadden een band met de oudheid & verloren teksten uit de oudheid kwamen weer terug => kruistochten en handelscontacten met de Arabische wereld [Arabische vertalingen v onbekende Griekse geschriften]

Verspreiding door boekdrukkunst en het papier

5.2 Europeanen ontdekken de wereld

Europeanen maakten verre reizen over zee =>

 • Handelsroutes via het Aziatische vasteland werden minder toegankelijk => Mongoolse rijks stortte in [pax mongolica, 13e eeuw], pestepidemie, hogere belastingen in het Ottomaanse rijk [veel handelswegen liepen hier]
 • De technische vooruitgang bij de bouw en de navigatie van schepen
 • De christelijke vorsten wilden andere volken bekeren tot het christelijk geloof => op de schepen gingen altijd geestelijken mee
 • Europeanen zoeken andere routes naar Indië => verre routes over zee

Ontdekkingsreizen = 14e, 15e, 16e eeuw, met als doel India-> de leiders zijn in Eu beroemd geworden en hun ontdekking worden gezien als heldendaad => leverde Eu veel rijkdom en kennis op -> dwongen de Europeanen tot een kritisch onderzoek v hun eigen mensbeeld

Dit wil je ook lezen:
 • Op lange termijn hadden ze religieuze, economische & demografische gevolgen
 1. Het christendom verspreidde zich
 2. Er ontstond een wereldeconomie => op grote schaal werden producten vanuit verschillende werelddelen uitgewisseld => Eu wordt schatrijk -> inflatie
 3. Demografisch gevolg: culturen verdwijnen door geweld & ziektes
 4. Opkomst van de trans-Atlantische slavenhandel

De wereld blijkt groter en anders dan gedacht

Het wereldbeeld veranderd = door de ontdekkingsreizen en het ontdekken van nieuwe gebieden

Wie wordt de eigenaar van het nieuwe land = Amerika, Spanje vs Portugal -> het verdrag van Tordesillas [1494] => al het land ten westen ve denkbeeldige lijn werd toegewezen aan spanje, de rest aan portugal

Het verdrag van Zaragoza [1529] = wie bezit de Grote Oceaan/ de eilanden erin => de Molukken -> nieuwe lijn, waarbij Portugal in ruil voor geld in bezit kwam vd Molukken

De ontdekkingsreizen stelden niet alleen het Europese mens- en wereldbeeld ter discussie: op langere termijn hadden ze ook grote religieuze, economische en demografische gevolgen

 • Het christendom verspreidde zich over de hele wereld => nu een vd grotere wereldreligies [drang om de vreemde volken te bekeren naar het christendom -> de volken hadden andere, minder ontwikkelde manieren => ze keken naar de nieuwe mensen vanuit een Europees perspectief]
 • Er ontstond een wereldeconomie -> op grote schaal werden producten uit verschillende werelddelen uitgewisseld => Europeanen werden schatrijk -> inflatie
 • Culturen verdwijnen door geweld en ziektes
 • Opkomst trans-Atlantische slavenhandel

5.3 De reformatie

Kritiek op de kerk

Luther had kritiek op de katholieke kerk => aflaathandel [het geloof was te koop], heilige vereniging[de beelden werden vereerd] , een aantal sacramenten [alleen de doop, het avondmaal + biecht] & de organisatie vd kerk [de paus zijn woord was wet & was een soort van 2e God] -> niet conform bijbel, gelovige moesten zelf op zoek naar God om de bijbel te lezen

De reformatie in Europa

Luther wilde de kerk aanvankelijk van binnenuit hervormen -> Rome reageerde afwijzend => ging de opstandelingen vervolgen => scheuring in de kerk -> Luther + gelijkgestemden [Johannes Calvijn] richten hun eigen kerken op => protestants/ gereformeerd

Luther

Johannes Calvijn

De mens heeft een vrije wil

Presdestinatie, God bepaalt alles

Je komt in de hemel door oprecht geloof + berouw

Je bent voorbestemd voor de hemel of de hel => hemel kan je alleen bereiken door hard te werken + sober te leven

Je mag niet in opstand komen tegen de overheid

Verzet tegen een vorst die zich misdraagt is toegestaan

Erkennen de paus niet meer als baas vd kerk

Erkennen de paus niet meer als baas vd kerk

3 sacramenten: doop, biecht + avondmaal

2 sacramenten: doop en avondmaal

Contrareformatie = ergere verliezen voorkomen + de misstanden aanpakken => verkoop aflaatbrieven werd verboden, de heiligen mochten niet als Goden worden aanbeden, inquisitie [ketters harder aanpakken => kerkelijke rechtbanken]

Bestuurlijke problemen = Dui :  het geloof vd vorst werd bepalend voor dat van zijn onderdanen => lappendeken v katholieke en protestantse gebieden

Engelse, Anglicaanse kerk = Hendrik VIII kreeg een conflict met de paus -> benoemde zichzelf tot het hoofd van de Engelse kerk => protestantse kerk met katholieke rituelen

Wederdopers = hadden een sterke hang naar een zuivere geloofsbeleving -> volwassenendoop, geen gezag een geen bezit -> erg radicaal

 • 1534 overname van Münster -> einde van de wederdopers -> waren niet geliefd vooral niet bij de mensen met bezit en gezag

Vanaf 1520 braken er grote oorlogen uit in Europa -> tot 17e eeuw => belangrijk gevolg vd reformatie

!! = de paus is niet meer de baas => alle, protestantse, kerken hebben dat gemeen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.