ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

4.1 Nieuwe supermachten.
De geallieerden hadden Duitsland verslagen in 1945, de 2e wereld oorlog was afgelopen. De Volkenbond werd opgericht, wat een 3e wereld oorlog tegen moet gaan. Ook werden alle koloniën onafhankelijk, maar de wereld werd wel verdeeld in invloedssferen.
Duitsland werd verdeeld tussen de Amerikanen, Britten, Fransen en Russen. Hetzelfde gebeurde met Berlijn. Amerika werden bang voor het communisme, en daarom maakten zei Europa snel weer welvarend, zo hoopte Amerika het communisme te bestrijden. De Marshallhulp en de Trumandoctrine hielpen om het communisme tegen te gaan.
Stalin wou dat de veiligheid en de bescherming van de grenzen van de Sovjet-Unie voorop stonden, Rusland had namelijk al zwaar verlies geleden, en dus wou Stalin dat Europese buurlanden procommunistisch werden. Ook mochten de Oostbloklanden van Stalin de Marshallhulp niet accepteren.


4.2 Een verdeelde wereld.
In 1948 sloten de Russen West-Berlijn af, het stadsdeel lag nu geïsoleerd in de Russische zone van Duitsland. De Amerikanen kwamen als antwoord hierop met een luchtbrug om de bevolking van voedsel te voorzien. In 1949 werden de BRD (Duitse Bondsrepubliek), de DDR (Duits Democratisch Republiek), en de NAVO opgericht. Alle west landen (inclusief West-Duitsland) werden lid van de NAVO. De Sovjet-Unie was hier niet blij mee, en kwam met het Warschaupact. In 1961 bouwde de DDR samen met de Sovjet-Unie de Berlijnse muur.
Maar dit bleef niet binnen Europa, ook Korea kwam in aanraking met het communisme en het kapitalisme, in het noorden kwamen de communisten aan de macht. In 1950 vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnen. Truman greep in, en kwam met de Containmentpolitiek.
Ook Cuba werd getroffen door de strijd tussen het communisme en het kapitalisme. Amerikaanse vliegtuigen ontdekten in 1962 Russische raketinstallaties in aanbouw op het communistische Cuba. Hierop verkondigde Kennedey een marineblokkade. Als er één kernraket van Cuba op de Verenigde Staten zou worden afgevuurd, zou de Verenigde Staten wraak nemen met een kernwapenaanval op de Sovjet-Unie. Chroesjtsjov en Kennedey kwamen uiteindelijk tot een akkoord.
Noord-Vietnam was communistisch en prowesters Zuid-Vietnam. De Verenigde Staten waren bang dat de communisten de macht over heel Vietnam zou krijgen, en volgens de dominotheorie zou dan ten slotte heel Zuidoost-Azië communistisch worden, daarom hielp de Verenigde Staten Zuid-Vietnam met militaire adviseurs en geld. President Nixon heeft zelfs nog een tijd getwijfeld of hij geen atoombom voor Noord-Korea zou gebruiken, maar heeft uiteindelijk voor een wapenstilstand gezorgd.
4.3 Ontspanning
Sinds 1949 beschikte de Sovjet-Unie ook over een eigen atoombom, en zo hadden ze hun achterstand in de wapenwedloop voor een groot deel weggewerkt. Ook hadden ze als eerste een satelliet gelanceerd en ze hadden zelfs in 1961 als eerste een mens in de ruimte gezet. Ze hadden zelfs ondertussen probeerde Chroesjtsjov de verhoudingen tussen Oost en West minder gespannen te maken door middel van vreedzame co-existentie. Breznjev, de opvolger van Chroesjtsjov vond deze vrijheid een gevaar voor het Oostblok. In 1968 werd een hervormingsgezinde regering in Tsjecho-Slowakije met geweld door legers van het Warschaupact afgezet en werd de Breznjev-doctrine gelanceerd om het communisme in het Oostblok veilig te stellen. In 1979 raakte de Sovjet-Unie betrokken bij een burgeroorlog in Afghanistan. Om het communistische bewind in dit land te helpen, stuurde de Sovjet-Unie tienduizend militairen naar Afghanistan. Maar ze moesten zich terugtrekken, en die mentalistische-islamitische Taliban de macht over.


Amerika hielp niet-communistische partijen in Afghanistan, en de Amerikaanse president Ronald Reagan lanceerde in 1983 een bewapeningsprogramma dat Stars Wars werd genoemd.
In 1972 hadden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie weliswaar het Salt-akkoord gesloten om het aantal enorme raketten te beperken, maar de spanningen namen alsnog toe. De VS plaatste kruisraketten in Europa zodat het makkelijk Moskou aan zou kunnen vallen, maar aan der andere kant stonden Russische SS-20-raketten klaar om doelen in West-Europa te vernietigen.
Maar door protesten in heel Europa, kwamen beide grootmachten weer aan de onderhandelingstafel. Gorbatsjov zag in dat hij deze wapenwedloop vanwege economische redenen niet meer vol zou kunnen houden. Toen de Sovjet-Unie ontwapeningsbesprekingen voorstelde, ging de Verenigde Staten daarop in. In 1991 en 1992 werden de START-verdragen getekend en werd het aantal kernwapens drastisch verminderd.
De politiek van glasnost en perestrojka had gevolgen. De Sovjetburgers kregen de kans om openlijk voor hun mening uit te komen, en dus kwam er een stroom van kritiek op gang die in 1989 uitmondde in massale demonstraties tegen het communisme. De economische problemen in de Sovjet-Unie waren zo groot dat militair ingrijpen in de Oostbloklanden onmogelijk was.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.