Hoofdstuk 4 paragraaf 2 en 3

Beoordeling 5
Foto van Nienke
  • Samenvatting door Nienke
  • 1e klas vwo | 1020 woorden
  • 4 juni 2018
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Paragraaf 2

Moeilijke woorden

Betekenis

Grenzen

Denkbeeldige, scheidende lijn: een staatkundige grens; een natuurlijke grens die samenvalt met een rivier, een bergketen enz.

Verbonden voelen

Goede band hebben met elkaar

Opvolging

een opvolging bij de koning of keizer. We de volgende leider zal worden

Generaals

De hoogste rang in het leger

Volksverhuizingen

Grootscheepse verplaatsing van mensen

Stammen

Een groep mensen in een groep zoals de Franken enz.

Milder

weldadig, zacht

Toestemming

inwilliging, goedkeuring

Voorwaarde

voorafgaande beperking

Opgewassen

in kracht gelijkstaand

Invloed

uitwerking van een gebeuren

Adel

de stand van de edelen; het geheel van geslachten en personen aan wie door de koning adeldom is verleend

Stamhoofden

De leiders van de stammen/volken

Heidense volken

Zo noemden de christenen de mensen die geen christenen waren die in iets anders geloofden

Desondanks

ondanks dat: het regende, maar desondanks was het een leuke dag

Historici

geschiedschrijver, geschiedkundige

Begrippen

Betekenis

Krijgsheer

Een lokale machthebber die via oorlogen zijn gebied probeert te vergroten

Frankische Rijk

Rijk van de Franken, een Germaans volk dat van de 6e tot en met de 9e eeuw over een groot deel van West- en Midden Europa heerste.

Geestelijken

Mensen die hun leven in dienst stellen van de christelijke godsdienst. Geestelijke vormden in de middeleeuwen de eerste stand

Middeleeuwen

Periode van 500 tot 1500 n.C.

Personennamen

Wat ze deden/ wat er met hen is

Odoaker

Hij zette de laatste West-Romeinse keizer af en liet zich zelf kronen tot keizer

Clovis

Een krijgsheer die de andere Frankische stammen achter zich wist te krijgen en de andere Frankische stamhoofden uitschakelde 1 voor 1 zo ontstond het Frankische Rijk net Clovis als koning. Hij veroverde veel stammen en bekeerde hun

Karel de Grote

Machte Frankische koning. Hij was koning van veel gebied, bestuurde bijna net zo’n groot gebied als het West-Romeinse Rijk. In 800 n.C. werd hij door de paus gekroond tot keizer.

Toponamen

Wat er mee was

Romeinse Rijk

In`395 splitste het Rijk het Westen kreeg als hoofdstad Rome en het Oosten kreeg Constantinopel

Europa

De volken uit Azië trokken door Europa en lieten een spoor van vernieling achter

Rome

Hier liet Odoaker zich kronen tot keizer

Zuid- Nederland

Hier leefde in eerste instantie de Franken een Germaans volk ze waren bondgenoten van de Romeinen

België

Hier leefde in eerste instantie de Franken een Germaans volk ze waren bondgenoten van de Romeinen

Gallië

De Franken breide hun invloed hier uit in 496 n.C.

Pyreneeën

Tot dit gebied drong Clovis de Visigoten terug

Middellandse Zee

Verder dan dit kon Clovis niet veroveren omdat hij werd tergen gehouden door de machtige Ostrogotische koning Theodorik.

jaartallen

wat er in dat jaar gebeurde

395 n.C.

in dit jaar werd het Romeinse rijk gesplitst lees voor meer info Topo namen Romeinse Rijk

1453 n.C.

tot dit jaar zou het Oost-Romeinse Rijk hebben bestaan

4e eeuw n.C.

in deze eeuw kwamen de volksverhuizingen op gang

476 n.C.

in dit jaar zette de Germaanse stamhoofd Odoaker de laatste West-Romeinse keizer af en liet zich in Rome tot keizer kronen

486 n.C.

in dit jaar breide de Germaanse stammen hun invloed uit in Gallië (het huidige Frankrijk)

507 n.C.

in dit kaar drong Clovis de Visigoten terug tot net boven de Pyreneeën

511 n.C.

in dit jaar overleed Clovis na dit jaar bleven de Franken gebieden veroveren

747-814? N.C.

748-814? N.C.

men weet niet zeker in welk van deze jaren Karel de Grote begon met regeren. In deze jaren regeerde hij zijn Rijk

800 n.C.

in dit jaar werd Karel de Grote gekroond tot keizer door de paus

476 n.C.

in dit jaar viel het West-Romeinse Rijk

500 n.C.

in dit jaar begint de middeleeuwen

vragen

antwoorden in opsommingen

wat had d splitsing voor problemen?

1. Ze hadden te weinig soldaten om de gestrekte grenzen te bewaken.

2. het leger was erg duur, daarom was de belasting heel hoog en verlieten fffde boeren hun land omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen

3. de soldaten zaten te lang in dienst en daardoor waren ze meer vvverbonden met hun generaal dan met hun keizer

wie vochten er voor macht?

1. keizerlijke familie

2. de senaat

3. verschillende generaals

welke volken vielen het West-Romeinse Rijk binnen?

1. Germaanse stammen

2. Hunnen

3. Visigoten

4. Vandalen

welke 3 beschavingen bleven over?

1. Romeinen

2. Christenen

3. Germanen

Paragraaf 3

moeilijke woorden

betekenis

onveiligheid

Gevaar, Securiteit, Onraad

opbrengst

het bedrag dat iets bij verkoop opbrengt

overschotten

dat wat overgebleven is

nauwelijks

bijna niet/ bijna geen

produceren

maken wat er voorheen niet was

vruchtbaar

vrucht dragend: vruchtbare akkers

eigendomsrecht

het volledigste, hoogste recht van gebruik en beschikking

afgeven

de horigen moesten hun land aan de heer geven inruil voor bescherming

vroonland

het land van de heer zelf

hoeveland

het land waar de boeren leefden met zijn gezin maar het was van de heer

pacht

soort van belasting van de boeren dat naar de heer ging

herenboeren

rijke boer

kostbaar

veel waard

vrijheid

het vrij-zijn; = onafhankelijkheid

tienden

belasting voor de horigen en vrije boeren. Dit was 10% van hun oogst

begrippen

wat het betekent

autarkie

situatie waarin mensen in een bepaald gebied economisch onafhankelijk zijn, doordat ze alle noodzakelijke goederen zelf produceren.

domein

gebied waar een heer de baas was

horigen

boer die geen eigen grond had, maar die moest werken op het land van de heer en die de grond van de heer niet mocht verlaten zonder zijn toestemming

herendiensten

werk dat horigen voor de heer moesten doen

hofstelsel

economisch systeem waarbij een heer de horige in zijn gebied beschermde, in ruil voor herendiensten en een deel van de opbrengst van het land

toponamen

wat er mee is

Friesland

hier hadden de Franken geen invloed

Noord-Holland

hier hadden de Franken geen invloed

jaartallen

wat er in dat jaar gebeurde

4e en 5e eeuw

in deze eeuwen werden grote, vruchtbare landgoederen bewerkt door slaven en goederen

vragen

antwoorden in opsommingen

wat is de opbrengst van het land?

verbouwen van:
1. Groente

2.. Fruit

het houden van dieren voor:
1. Eieren

2.. Vlees

3. eieren

uit welke delen bestond een domein?

1. de woeste gronden

2. vroonland

3.hoeveland

van welke ging alle opbrengst naar de heer?

vroonland:
. Weilanden

2. Akkers

3.boomgaarden

wat gaven de boeren als pacht?

1. eieren

2. boter

3. graan

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.