Hoofdstuk 4: de Karolingen

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 446 woorden
  • 20 januari 2015
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Paragraaf 1

Merovingers- Frankische koning Clovis, Versloeg laatste Romeinse heerser, Vervoverde grote delen Frankrijk en stammen aan overzijde van de Rijn (Friezen,Saksen)

Erfrecht franken bij Clovis elke zoon deel van het rijk. Goede samenwerking>Uitbreiding van rijk. Door erfrecht verzwakte rijk, verminderde macht koning >Onderlinge strijd tussen koningen>Hofmeiers probeerden macht over te nemen

Hofmeier Pepijn II van Herstal werd enige heerser van zijn familie(karolingers) was Karel de Grote machtigste koning. Karel werd beschouwd als beschermer van de Paus en Kerk. Daarom werd hij gekroond tot keizer door de paus.

Karel gebruikte vazellen-systeem>onderhouden/belenen van buit en veroverde grond

Hertogen/graven hielpen bij bestuur-zendgraven controleerden of dienaren werk goed deden>Ze bestuurden een deel van het rijk en spraken daar recht en hielpen in oorlogen. Beloning was een leen

Door achteruitgang van het systeem verbrokkelde rijk door nieuwe invallers, het erfrecht, alle zonen kregen deel van rijk> Hertogen/graven de baas.

Paragraaf 2

Na vertrek Romeinen vervielen steden>Agrarische samenleving

  1. Ridders> Hielpen hertogen/graven en behoorden tot lage adel omdat wapenuitrusting duur was.
  2. Roofridders>Persten reizigers af

Eerst versterkte hoeven, in Late Middeleeuwen echte kastelen. Gebouwd op punt dat moeilijk aan te vallen was. Het was bedoel voor bescherming gebied heer/koning. In ruil voor bescherming moesten de mensen tol betalen. Vaak was het ook het middelpunt van het domein

Hofstelsel>Bewerken domein

Landbouwgrond 2 stukken: 1. Kasteel/klooster+akkers v/d heer(werk werd gedaan door horigen(Afstammelingen slaven of vrije boeren)

2, Horigen>Ze mochten niet zomaar weg van hun land.

Domein> Economische eenheid. Alles wat nodig was om van te leven werd er verbouwd/geproduceerd(zelfvoorzienend, autarkie)

Paragraaf 3

Heidenen>Christenen
Einde Romeinse rijk –Keizers gebruikten christelijke geloof in eenheid van het rijk te waarborgen

Augustinus was voorstander van: 1) Scheiding bestuurszaken/geloof
2)Kloosterlingen hielden zich bezig met verspreiding geloof.

Germanen-Heidenen-Eigen goden

Germaanse stammen werden door missionarissen bekeerd tot Christendom

Goede relatie Kerk Rome/Franken Bescherming missionarissen
Geestelijken in Frankische bestuur doordat ze konden lezen/schrijven

Paragraaf 4

Na bekering Clovis raakten geloofszaken/bestuurszaken met elkaar verweven
Bisschoppen bestuurden bisdom en soms ook land in naam van de koning.

Willibrord stichtte klooster als veilige basis voor bekering friezen. Voor opstand Friezen was klooster goede vluchtplaats. Bonifatius kwam helpen,juist in de onrustige periode van Friese opstand. Bonfiatius richtte, waarschijnlijk na overleg met paus en missionarissen, zijn werk vooral op Saksen. Later ging hij toch terug naar het gebied van de Friezen en werd vermoord.

De Friezen gingen pas over tot Christendom toen hofmeier Karel Martel hun gebied veroverd had. Karel zelf versloeg de Saksen en dwong met geweld de Saksen christen te laten worden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.