Hoofdstuk 4-5 - Dekolonisatie en koude oorlog in Vietnam

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 1045 woorden
  • 7 februari 2009
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 4 vrede met eer?

§1 Vietnamisering
Begin van 1968 was Johnson heel zeker van zijn zaak. Toen kwam de Tet-offensief (Tet = traditionele Vietnamese nieuwjaar). Op die dag werden alle Amerikaanse bases tegelijk aangevallen. Honderden dorpen vielen in handen van de Vietcong. De Amerikanen waren totaal verrast. Johnson dacht dat de oorlog misschien wel nooit gewonnen kon worden. Hij stopte met bombardementen en ging onderhandelen. Ondertussen werd er alleen maar harder gevochten en begon Johnson weer met bombardementen. Nixon werd nieuwe president. Hij wilde een eervolle vrede. Dat wilde hij bereiken door:
- Vietnamiseren (grondtroepen terugtrekken en Zuid-Vietnamese leger versterken)
- Noord-Vietnameze bang maken door veel te bombarderen

§2 Amerika blaast de aftocht
Op de Parijse vredesbesprekingen had Noord-Vietnam 3 eisen:
- Alle Amerikaanse troepen weg
- Vietcong in nieuwe regering van Zuid-Vietnam
- Nationale verkiezingen

Noord-Vietnam stelde daar zelf niets tegenover. Nixon wilde een wapenstilstand, waarna beide partijen hun troepen uit Zuid-Vietnam weghaalden. Nixon dreigde Ho Chi Minh dat er iets vreselijk zou gebeuren als er niet snel een doorbraak kwam. Nixon wilde de Vietcong afsnijden en viel daarom Loas en Cambodja binnen.

In 1972 begon Noord-Vietnam een groot offensief. Nixon reageerde met zware bombardementen. Dat zette Noord-Vietnam onder druk en ze gaven een beetje toe: Zuid-Vietnamese regering zou mogen blijven zitten. Amerikanen gaven veel meer toe: de Vietcong zou veroverde gebieden blijven houden. Daarna kwam VS met meer eisen. Zuid-Vietnam liep boos weg. Amerika voerde grootste bombardementen uit (kerstbombardementen). Op 23 januari 1973 werden de Parijse Vredesakkoorden ondertekend.

In 1975 begon Noord-Vietnam een groot offensief. Na twee jaar dat de Amerikanen vertrokken waren, was Noord- en Zuid-Vietnam weer verenigd. De Amerikanen hadden ervoor niets gevochten.

§3 De oorlog aan het thuisfront
Hoe kon het gebeuren dat het machtige VS van Vietnam verloor:
- Guerrillatactiek van Vietcong en Noord-Vietnam
- Noord-Vietnam had door de Koude Oorlog machtige vrienden (China – voedsel, wapens, technici, arbeiders. SU – straaljagers, tanks enz)
- troepen moesten met hun handen op hun rug vechten. Amerika wilden geen confrontatie met China en de SU.
- toenemende verzet aan het thuisfront

Het begon met de protestgeneraties. Ze vonden de angst voor het communisme belachelijk. Ze vonden dat de VS in Vietnam niks te zoeken had. In 1965 was de eerste teach-in (informele, openbare bijeenkomst. Er kwamen toen ook protestmarsen. De protesten bereikten hun hoogtepunt toen massale demonstraties in veldslagen eindigden. Nixon begon de dienstplicht te beperken. Studenten kregen vrijstelling. Dat hielp niet echt. De situatie liep uit de hand toen 4 studenten werden doodgeschoten, omdat ze aan het protesteren waren tegen de Amerikaanse inval in Cambodja.

§4 Tegenwind van media en politiek
De oorlog in Vietnam was de eerste televisie oorlog, de eerste oorlog die elke avond op de tv werd gevolgd. Reportages benadrukten de moed en optimisme van het Amerikaanse leger. Na de tet-offensief veranderde dat. Journalisten geloofden niet meer in de overwinning. Reportages hadden nu een negatieve toon. Zo versterkte de media het verzet tegen de oorlog.

In het Congres nam de weerstand ook toe. In plaats van openlijk over de oorlog te debatteren, deed Johnson het in het geheim, zonder het Congres. In 1966 uitte Senator Fulbright openlijk zijn kritiek voor Johnson. Hij organiseerde parlementaire hoorzittingen, waarin hij de leden scherp ondervroeg. Die hoorzittingen waren live op tv te volgen en dat leidde tot meer verzet tegen de oorlog.

Het Congres was verdeeld in 2 kampen:
- duiven (aandrongen op onderhandelingen en beperken van het geweld)
- haviken (Amerika moest de oorlog nog verder opvoeren.
Nixon hoorde bij de duiven.

Hoofdstuk 5 De gevolgen van de oorlog

§1 Ontwricht Vietnam
Gevolgen van de oorlog in Noord-Vietnam:
- 'Alleen maar' gebombardeerd
- Deel van het leven ging zich ondergrond afspelen (fabrieken)
- Veel dienstplichtigen
- Vrouwen en Chinezen hielden de economie draaiend.
- Boeren moesten hun hele productie aan de staat verkopen, die het voedsel via een bonnensysteem onder de bevolking verdeelde
- Veel verklikkers

Gevolgen van de oorlog in Zuid-Vietnam:
- De meeste slachtoffers
- Napalm en ontbladeringsmiddelen verwoesten de landbouw
- Plattelandsbevolking zat klem tussen de strijdende partijen (overdag Zuid-Vietnamese leger, 's nachts de Vietcong)
- Een welvarende indruk (beter gevoed en gekleed). Er was veel import, maar bijna geen export. De VS vulde de tekorten aan.
- Veel criminaliteit (veel werklozen zochten hun heil in de misdaad en prostitutie)
- Er was bijna geen medische hulp. Veel gewonden werden niet medische behandelt.

§2 Soldaten en veteranen
De Vietnam-oorlog was een working-class war (driekwart van de Amerikaanse militairen kwam uit een lager sociaal milieu. Er vochten ook veel studenten mee. Het Amerikaanse leger was een van de jongste legers ooit. De soldaten lijden aan:
- Angst voor 'Charly' (Vietcong)
- Gebrek aan zelfvertrouwen (verminkte lijken)
- Tropisch klimaat

Na 1968 werd de hoop op een overwinning opgegeven, daardoor nam de frustraties toe. Die frustraties leidden tot:
- veel heroïne verslaafden
- racistische incidenten
- massale desertie
- oorlogsmisdaden (My Lai)

Vietnamsyndroom: de soldaten voelen zich terug in Amerika onbegrepen. Ze konden hun ervaringen niet verwerken. Ze hadden psychosociale en lichamelijke klachten. Ze werden in niet als helden binnengehaald, ze hadden in een zinloze oorlog gevochten. In 1980 werden de omstandigheden van de vets beter. Er kwamen speciale ziekenhuizen, informatiecentra, werk- en scholingsprojecten, studiebeurzen, uitkeringen (voor hypotheken, verzekingeren, begrafenissen enz). De Amerikanen begonnen waardering voor de veteranen te krijgen.

§3 Een nationaal trauma
Amerika was het grootste voorbeeld van welvaart en democratie. Dat veranderde na de Vietnamoorlog. In Europa was de bewondering voor Amerika omgeslagen in afkeer. De economie van Amerika ging ook erg achteruit. Ze gaven veels te veel geld uit aan de oorlog in Vietnam. Zo werden Europa en Amerika concurrenten van elkaar.

Vietnam leidde tot verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving. Voorstanders verweten de tegenstanders van landverraad en samenzwering met het communisme. Johnson en Nixon deden met hun mee. Er kwam steeds meer verzet van het Congres. Dat kwam omdat het duidelijk werd dat Jonhson en Nixon zich schuldig hadden gemaakt van bedrog en achterhouden van informatie. Het verzet nam steeds meer toe en om te verkomen dat het Congres Nixon zou afzette, trad hij in 1974 zelf af.

De Vietnamoorlog was een nationaal trauma geworden. De Amerikanen houden geen vertrouwen meer in hun land.

§4 Vietnam na de oorlog
De vrede maakte geen eind aan het lijden:
- miljoenen mesen gedood, gevlucht of verminkt
- heel veel kinderen waren wees geworden
- landbouwgronden waren vergiftigd
- agent orange zorgde voor kanker, geboorte gehandicapten kinderen
- Zuid-Vietnamese economie storte helemaal in

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.