Hoofdstuk 4

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 698 woorden
  • 25 mei 2006
  • 11 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.4
  • 11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Geschiedenis: Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
± 1500,
Columbus ontdekte Amerika.
Hij noemde de oorspronkelijke bewoners: Indianen.
1e kolonisten = WASP (white angels saseon protestant)
Zij gingen zich beschouwen als de echte Amerikanen.
Het werd een Engelse kolonie.
1776 – 1783,
De Amerikaanse vrijheidsoorlog.
De kolonisten vochten zich vrij van het moederland.
4 juli 1776,
Onafhankelijkheidsverklaring gebaseerd op verlichtingsidealen.
- Alle mensen zijn vrij en gelijk geschapen.

- De mensen hebben onvervreemdbare rechten.
- Volkssoevereiniteit (volk heeft de macht).
In hun grondwet hebben de Amerikanen op deze basis voortgebouwd.
De Amerikanen waren optimistisch over de toekomst  het ging goed met Amerika.
- sterke economie
- gebiedsuitbreiding
In de loop van de 19e eeuw ontwikkelen ze nieuwe denkbeelden die hun zelfbeeld ondersteunden:
- American Dream.
- Manifest Desting.
- Go West, Young Man.

Paragraaf 2
Motieven van de immigranten:
- Godsdienstvrijheid
- Werkgelegenheid (na de burgeroorlog vooral)
o.a. vanwege personeelstekort door de burgeroorlog (1860-1863)
Bevorderende factoren:
- Reisduur bekort door stoomboot
- Reclame voor reizen per trein -> de spoorwegen verkochten grond langs het spoor.

Soorten immigranten:
- Tot ± 1820-1850, komen ze nog vooral uit Groot-Brittannië en Ierland (aardappelziekte).
- Na 1850, de rest van Noord- en West-Europa.


- +/- 1890 – 1914, Zuid- en Oost-Europa
Deze mensen werden gekeurd op Ellis Island, Blz. 113 middelste kolom. De assimilatie (= aanpassing aan de Amerikaanse cultuur) verliep van deze groep trager. Deze mensen kwamen vrijwel nooit in de landbouw terecht / wel in de industrie, bij het spoor, enz.
- Daarna komt er nog een golf Aziaten, waar nog meer op neer gekeken wordt.
Gevolg: Nativisme = vreemdelingenhaat (blz. 114 in het handboek)
Nativ-Amerikanen: indianen (oorspronkelijke bewoners van Amerika)
Blz. 116, keren stroom immigranten
‘Red Scare’ -> tegen het communisme
Rood -> is de kleur van het communisme
Onder het communisme verdient iedereen hetzelfde loon, ongeacht je werk en opleiding
Waarom die angst voor het communisme? 1917
Staat en land op zijn op
Vrije ondernemerschap wordt in het communisme opgeheven.
In die tijd hadden veel Amerikanen een eigen bedrijf.
Alle bedrijven worden onder het communisme staatseigendom.
Ku Klux Klan:
Organisatie die tegen alle buitenlanders is

Paragraaf 3
De Indianen:
- Roodhuiden: scheldnaam indianen
- Indianen: oorspronkelijke bewoners Amerika
- ± 1800, steeds meer in westelijke richting gedrongen.
- ± 1830, Indian Removal Act  de Indianen moeten ten westen van de Mississippi wonen  Trial of Tears
- ± 1860 – 1890, indianenoorlogen, met slechts enkele successen voor de indianen, waaronder de slag bij Little Big Horn
- Bij Wounded Knee zijn de indianen definitief verslagen.
- De indianen werden wel staatsburger van de V.S.
- 1887,
De indianen moeten in reservaten wonen.
Ze moeten boer worden, maar kregen slechte grond.
Ze kregen geen stamgebieden.
Ze moesten assimileren (aanpassen aan de Amerikaanse cultuur (inburgeren)).
De blanke cultuur was in die tijd superieur.
- Sinds 1960/1970, meer waardering voor de Indiaanse cultuur.
De zwarten:
- Zwarte Afrikaanse slaven moeten werken op de plantages.
- ± 1800, verharding van de slavernij:
- Slaven halen werd verboden.
- Uitvinding van de Cotton Gin.
Dit leidde tot slavenopstanden.
Christelijke antislavernijbeweging werd opgericht.
De slavenopstanden leidden uiteindelijk uit in de Amerikaanse burgeroorlog tussen het Noorden en Zuiden van het land.

Toen het Noorden van het land, aan de winnende kant was, werd de slavernij door de Amerikaanse regering afgeschaft.
1865 – 1877,
Het Zuiden werd bezet door de legers van de Noorden.
De voormalige slaven kregen burgerrechten.
- Noorden trok leger terug:
Daarna verslechterde de positie van de voormalige slaven in het Zuiden.
- Klux Klux Klan: rassistische organisatie -> Lynchpartijen
- 1896: hooggerechtshof; separate but equal -> rassenscheiding (gescheiden voorzieningen)
-> Separatisme
- 1954: bovenstaande wet werd afgeschaft
- 1964: wet op de burgermensenrechten  rassenscheiding in het openbare leven werd afgeschaft .
Bladzijde 121, 122, meningen van de zwarte leiders over positieve discriminatie en de afschaffing van de wet.

Paragraaf 4
Positie van de zwarten Amerikanen:
Positie niet bepaalt rooskleurig:
- Veel eenoudergezinnen.
- Hoge criminaliteit.
- Veel werkeloosheid.
(geen minimumloon, uitkeringen alleen voor gezinnen met kinderen)
Toch ook, een zwarte middenklasse.
Bewegingen (groeperingen die een bepaalde kant opgingen):
- Nation of Islam -> zwarte Amerikanen die zich tot de Islam bekeerd hadden
(ze wouden geen christenen worden, omdat de blanke meester ten tijde van de slavernij dat waren)
- Voorstanders van positieve discriminatie:
Bijvoorbeeld als een school 100 studieplaatsen heeft, dertig plaatsen daarvan ‘verplicht’ met 30 zwarte Afrikanen opvullen.
-> Nieuwe immigranten (na 1900):
Niet meer uit Europa, maar uit Azië en Zuid- en Midden-Amerika (Spaanstalige landen)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

-.

-.

kan je ook samenvattingen zetten van de brugklas havo/vwo hoofdtuk 3 ?

11 jaar geleden