Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 3 minuutjes.

 


Naar de vragenlijst


ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
3.2 Oorlog en revolutie
De keizer van Oostenrijk-Hongarije kreeg van het Duitse rijk een blanco cheque. Hij mocht Servië aanpakken vanwege de moordaanslag op de kroonprins Een blanco cheque is letterlijk een cheque waarop enkel een handtekening van de bevoegde rekeninghouder staat en verder alles blanco is gelaten. De begunstigde en het bedrag kunnen dus door een kwaadwillige naderhand worden ingevuld waarna de cheque meteen geïnd kan worden, dus Duitsland zei eigenlijk dat Oostenrijk-Hongarije Servië aan mocht pakken en dat Duitsland hun sowieso steunde. Kaiser Wilhelm 2 wist dat dit ook oorlog met Rusland inhield en dat Frankrijk dan ook zou helpen. Generaal Von Schlieffen had een strategisch plan bedacht. Als Rusland en Frankrijk tegelijk Duitsland zouden aanvallen, dan was er spraken geweest van een tweefrontenoorlog. Duitsland zou dan zwak staan, want ze zouden dan de troepen moeten verdelen aan 2 kanten. Volgens het Von Schlieffenplan zou Duitsland eerst Frankrijk moeten aanvallen en verslaan om daarna aan het oostfront Rusland aan te pakken. Het plan mislukte omdat:
1. Strijd tegen Frankrijk te lang duurde.
2. Engelse vochten mee aan de oorlog.
3. De Russen waren sneller bij de Duitsers dan gedacht.
Op 1 augustus 1914, de dag van de Russische oorlogsverklaring aan Duitsland, trokken Russische troepen Oost-Pruisen al binnen. De Russische mobilisatie was sneller verlopen dan de Duitsers hadden gedacht. Mobilisatie is het onder de wapenen roepen van het leger. Binnen enkele weken leden de Russen bij Tannenberg (Oost-Pruisen) en de Masurische Meren gigantische verliezen. Bijna een miljoen Russische doden en evenveel krijgsgevangenen. In de nacht van 4 op 5 augustus brachten Duitse treinen met reusachtige kanonnen over de Belgische grens. Het ene na het andere fort langs de Maas werd in puin geschoten. Daarna trokken de Duitsers door de Maasvallei, Wallonië en Noord-Frankrijk op naar Parijs. De Belgen hielden echter stand en bovendien verklaarde Engeland meteen na de Duitse inval de oorlog. Engeland had de neutraliteit van België gegarandeerd en havenstad Antwerpen mocht niet in handen van Duitsland vallen. De strijd aan het oostfront, de inmenging van Engelse troepen en het verzet van de Belgen vertraagden de Duitse opmars ernstig. De Franse generaal Joffre zette de tegenaanval in aan de Noord-Franse rivier de Marne en de rivier de ijzer in zuidwest België. Het Von Schlieffenplan was mislukt en Duitsland zat toch met de zo gevreesde tweefrontenoorlog. De Duitse troepen groeven zich in om de behaalde terreinwinst te verdedigen. Spoedig slingerde zich een lange reeks Duitse en geallieerde loopgraven van de Belgische kust tot aan de Zwitserse grens. Op sommige plaatsen waren ze drie linies dik, door prikkeldraad beschermd tegen de aanvallers, met tussenliggende verbindingsgangen, ondergrondse hospitalen, munitieopslagplaatsen en soldaten in de modder. Dook je op uit je loopgraaf, dan liep je in de kogelregen uit de mitrailleurs. Achter je hoorde je het gebulder van de eigen lange afstandskanonnen, die over de linies heen de tegenstanders murw beukten. Pogingen om de impasse te doorbreken kostten honderdduizenden doden en leverden nauwelijks terreinwinst op. In 1916 belegerden de Duitsers zes maanden lang vergeefs de vestingsstad Verdun. Kort daarna sneuvelden 1.100.000 soldaten in de vier maanden durende slag aan de Somme. Op zee was de Engelse marine de baas en Duitsland werd compleet afgesloten van zee. Op hun beurt torpeerden Duitse onderzeeërs overal geallieerde landen tekorten aan voedingsmiddelen en grondstoffen. De Engelsen ontwierpen de tank tegen prikkeldraadversperringen en mitrailleursnesten. Vliegtuigen en zeppelins voerden verkenningsvluchten en primitieve bombardementen uit. Op 22 april 1915 stierven de eerste Franse soldaten aan mosterdgas. Het bleek een onbetrouwbaar wapen. Draaide de wind dan dreef het naar je eigen linies. Het ene moderne wapen, de mitrailleur zorgden dus voor stagnatie aan het front, de andere waren niet voldoende ontwikkeld voor een doorbraak. In Rusland regeerde de autocratische tsaar Nicolaas ll met harde hand. Een autocratie is een regeringsvorm waarbij ongelimiteerde macht wordt uitgeoefend door één persoon. Tsaar is de keizer van Rusland. De Doema was het Russische parlement in 1905, maar de Doema had weinig te vertellen. Door de opmars van de Duitsers ging er veel landbouwgrond verloren en er ontstonden voedseltekorten. In februari 1917 kwam de bevolking tot opstand. De Februarirevolutie brak uit. De Februarirevolutie is een revolutie in Rusland tegen het tsarenregime in februari 1917. Tsaar Nicolaas ll werd afgezet en er kwam een voorlopige regering “voorlopig”, want eerst moeten er verkiezingen komen. De voorlopige regering zette de oorlog voort. Revolutionairen riepen de Russen op door te zetten met de revolutie. In de zomer van 1917 verlieten nog meer Russische soldaten het front. In 1917 vonden Lenin en Trotski (revolutioneren) dat het land rijp was voor de communistische revolutie. Door de Oktoberrevolutie kwamen de communisten aan de macht. De Oktoberrevolutie is communistische revolutie tegen de voorlopige regering van Rusland in oktober 1917. De dertien ministers van de voorlopige regering werden gearresteerd. Alleen minister-president Kerenski wist te ontkomen. In maart 1918 sloot Lenin met de Duitsers de vrede van brest-litovsk. Rusland verloor veel grondgebied waaronder de Oekraïne en de Baltische staten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.