Hoofdstuk 3, Opnieuw oorlog (M9)

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 782 woorden
  • 7 januari 2004
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Module 9: Oorlog en vrede
3. Opnieuw oorlog

Boven Guernica, een stadje in het Noorden van Spanje werd op een stralende dag een bloedbad aangericht, doordat Duitse bommenwerpers bommen omlaag wierpen op het overvolle marktplein. Dit bloedige incident is een voorval uit de Spaanse burgeroorlog, 1936-1940. Deze oorlog was een voorproefje van WOII. Duitse en Italiaanse fascisten en nationaal-socialisten steunden de opstandelingen van generaal Franco tegen de linkse democratische regering van Spanje. 3.1 Hitler leert weer een les. In Spanje zette het leger olv de conservatieve generaal Franco de linkse republikeinse regering af en ontstond er een bloedige burgeroorlog. Belangrijke redenen hiervoor waren: - De republikeinse regering wilde de verschillende regio’s van Spanje autonomie geven. - Spanje zou uiteen vallen. - De regering had allerlei maatregelen tegen de rooms-katholieke kerk uitgevaardigd. Mussolini en Hitler gaven hun steun aan de nieuwe dictator. Stalin gaf steun aan de republikeinen. Vrijwilligers uit vele landen hielpen de regering van Spanje, ze vormden de internationale brigade. Eng en Fa aarzelden, het paste in de appeasementpolitiek van Engeland om samen met Parijs het initiatief te nemen tot een Non-interventie Commissie. De Spaanse burgeroorlog bleef een lokale burgeroorlog tussen democraten en conservatieven. Hitler wilde ook Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije (sudeten-duitsers) en Polen aanpakken, Eng en Fa grepen toch niet in. 3.2 Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. Hitler wilde eerst Oostenrijk aanpakken. In 1934 schoten door Hitler opgestookte Oostenrijkse nazi’s de conservatieve, katholieke dictator Dolfuss dood. Een door DL geїnspireerde staatsgreep vd nazi’s mislukte echter en dat was vooral te danken aan Mussolini. Enkele jaren later, 1938, was Mussolini door de kwestie Ethiopië alleen komen te staan, en kon alle steun van Hitler gebruiken. Op 12 feb 1938 werd de Oostenrijkse premier Schuschnigg uitgenodigd in Berchtesgaden voor een bespreking met Hitler. Door Hitlers intimidatie benoemde Schuschnigg de Oostenrijkse Nazi Seyss-Inquart tot minister van Binnenlandse Zaken. Schuschnigg werd afgezet en de nazi’s grepen de macht. Duitse troepen overschreden in maart 1938 de grens. Eng en Fa protesteerden formeel, maar hadden deze anschluss eigenlijk allang verwacht. Groot Brittannië kon voorstellen dat Duitsers graag in één land wilden wonen. Velen hadden door de anschluss wel de ware aard van Hitlers politiek door. In Tsjecho-Slowakije leefden meerdere minderheden, ze hadden elk hun eigen rechten. Het was een parlementaire democratie met een goed getraind leger, belangrijke wapenindustrieën en sterke fortificaties tegen de Duitsers. Hitler vond dat het stuk Tsjecho-Slowakije met de sudeten-duitsers een inbreuk vormde op de grens met DL. In mei 1938 mobiliseerde de Tsjechen en gaven de USSR, Fa, Eng waarschuwingen af. Hitler garandeerde niet binnen te vallen, maar was die wel van plan in de herfst. De Tsjechen gaven autonomie aan de sudeten-duitsers, maar dit was niet genoeg voor Hitler. De USSR was bang voor Duits opdringen naar het Oosten. Bijeen in Mϋnchen
In sept 1938 nodigde Hitler Daladier(Fa), Chamberlain en Mussolini uit voor de conferentie van Mϋnchen. Het ging over de USSR en Tsjecho-Slowakije. Stalin geloofde in een complottheorie. Eerst zouden Eng en Fa met hem afrekenen, vervolgens met Hitler zelf. DL mocht Bohemen hebben. De 4 mogendheden gaven garanties af voor handhaving vd rest van Tsjecho-Slowakije. In 1939 marcheerde Hitleer Tsjechië binnen en maakte er een Duits protectoraat van. Slowakije verklaarde zich onafhankelijk en kreeg een pro-Duits bestuur. 3.3 Niet-aanvalsverdrag. In 1939 eiste Hitler dat Danzig weer bij DL kwam en dat de Poolse corridor zou worden opgeheven. Eng en Fa kregen de waarheid door, Hitler ging het helemaal om het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Polen probeerde vergeefs een anti-duits verbond te vormen met de USSR. Stalin had zijn eigen conclusies getrokken, de USSR vertrouwde Eng niet. De USSR wilde de oorlog vermijden/uitstellen. Zijn leger kon een langdurige oorlog niet volhouden en hoopte hij dat DL Fa en Eng zou verslaan, zodat de hij daarna met Hitler kon afrekenen. Op 23 aug 1939 sloten de Russen met de Duitsers een niet-aanvalsverdrag, het molotov-von ribbentrop-pact. Ze maakten ook geheime afspraken: - Polen zouden ze verdelen. - De USSR zou een behoorlijke invloed krijgen in Estland, Letland en Litouwen. - De USSR zou zich buiten de oorlogen houden die de Duitsers zouden aangaan, zowel met Polen, Eng als Fa. Zo kon Hitler een tweefronten oorlog vermijden. Op 1 sept 1939 overschreden Duitse troepen de Poolse grens. Op 3 sept verklaarden Fa en Eng DL de oorlog.  Wereldoorlog uitgebroken. DL had snel succes op Polen, door de snelheid van gemotoriseerde brigades en het overwicht in de lucht, vandaar dat deze strategie de naam blitzkrieg kreeg. Op 17 sept vielen de Russen Polen vd andere kant binnen. Enkele dagen later trok Hitler Danzig binnen, de enige toegang van Poolse exporteurs tot de Oostzee. Winter van 1939-1940 spookoorlog, alleen de Russen vochten met de Finnen. In het voorjaar viel DL onverhoeds Denemarken, Noorwegen, NL, Blg, Luxemburg en Fa aan.  Tweede wereldoorlog.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.