Hoofdstuk 3 en 4

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 2319 woorden
  • 13 oktober 2016
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
54 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting geschiedenis Interbellum en 2e Wereldoorlog

Interbellum

Paragraaf 1

Russische revolutie-> 1917, de Tsaar werd gedwongen afstand van de troon te doen. De communisten namen de macht, deze vonden dat iedereen evenveel macht moest hebben en dat er geen privé bezitten meer waren-> alles was van iedereen.

De 1e leider na de revolutie van Lenin, deze gaf Rusland een nieuwe naam-> Sovjet Unie om de tegenstanders van het communisme op te pakken stelde hij een geheime politie. Als er dan wat negatiefs werd gezegd over het communisme werd deze opgepakt en gemarteld. Daarna kwam de straf voor die mensen: doodstraf of verbanning naar de Goelag.
Goelag-> concentratiekampen (vooral in Siberië).  Het volk leefde hierdoor in angst en daarom werd de Sovjet-Unie een Totalitaire samenleving-> samenleving waarin de overheid alle macht heeft.

Na Lenin kwam een nieuwe leider-> Stalin. Maar hij was paranoïde, en zag overal vijanden. Omdat hij zo was werd de geheime politie tegen willekeurige mensen gewelddadig of je nou schuldig was of niet. Zo ontstond er Terreur-> geweld tegen willekeurige personen. Daarom dachten veel mensen wanneer iemand opgepakt werd dat ze waarschijnlijk wel aan iets schuldig waren. Om die gedachte te behouden organiseerde Stalin showprocessen-> oneerlijke rechtszaak waarbij de uitkomst al bekend is.

Ook voerde Stalin een planeconomie in-> fabrieken niet zelf beslissen wat ze produceren maar de overheid. De reden hiervan was dat de overheid dan kon zien wat het land nodig had. De bedoeling ervan was dat de Sovjet Unie dan meer zou produceren dan andere landen en zo welvarender zou worden. Als bedrijven niet de productiedoelen haalden werden ze gezien als vijand.

Paragraaf 2

Na de 1e WO-> economie ging goed in VS, bedrijven maakten enorme winsten dus kochten veel mensen aandelen. Maar in 1929 zagen mensen dat de prijs hiervan te hoog werd en verkochten ze dan weer, daarom werden anderen ook bang en verkochten ze ook. Daarom daalden de koersen in 1 keer heel snel en ontstond er een Beurskrach-> aandelen in 1 klap minder geld waard. Als gevolg konden de mensen niet veel uitgeven en verkochten bedrijven minder en moesten ze mensen ontslaan-> veel werklozen-> nog minder verkocht-> Failliet

Economische crisis in VS-> 1929, slaat over naar EU, vooral in Duitsland omdat ze de schuld van de 1e WO nog hadden gingen ze om dat nog te betalen steeds meer geld drukken daardoor werd het geld steeds minder waard.

Duitsland werd Republiek van Weimar, maar deze kon de crisis ook niet aan dus wouden Duitsers sterke leider net zoals in Italië. Daar was Mussolini aan de macht, zijn aanhangers waren Fascisten. Ze hadden 3 belangrijke waarden:

·       Geen democratie maar sterke leider

·       Nationalisme is goed

·       Geweld is goed

Redenen waarom ze hem volgden: arbeiders omdat hij ze een beter leven zou geven, rijken omdat hij een hekel aan communisme had, katholieken omdat hij tegen godsdienst was.

1922-> Mussolini minister-president
Propaganda-> reclame voor politieke ideeën. Maakte Mussolini veel gebruik van d.m.v. posters, radio, toespraken, bijeenkomsten, foto’s en films.
Persoonsverheerlijking-> reclame voor politieke leider, belangrijk onderdeel fascisme.

Paragraaf 3

Dit wil je ook lezen:

NSDAP: Kort na 1e WO opgericht met als leider Hitler
Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij.

Hitler hamerde in deze partij steeds op de kernpunten van Nationaal socialisme:

·       Duitsland moet weer een sterke leider krijgen.

·       Nationalisme-> trots op je eigen land

·       Lebensraum-> leefruimte, de inwoners van Duitsland hadden meer gebied nodig om te wonen maar ook voor landbouw en industrie.

·       Geweld gebruiken is een goede manier om je doel te bereiken

·       Jodenhaat-> antisemitisme

Antisemitisme is een onderdeel van rassenleer-> Hier worden mensen beoordeeld op hun afkomst. Mensen die van de Germaanse volken afstamden werden gezien als Übermenschen deze waren volgens NSDAP aanhangers meer waard dan anderen. Mensen die niet van de Germanen afstamden werden Untermenschen genoemd. maar ook psychiatrische patiënten en homo’s waren Untermenschen.

1930 en 1932-> NSDAP grote verkiezingsoverwinningen
1933-> Hitler rijkskanselier
1934-> Hitler allerheerser, hij liet zichzelf Führer noemen.

Om te zorgen dat mensen niet in opstand zouden komen begon Hitler een
gelijkschakeling:

·       Alle politieke partijen behalve NSDAP verboden

·       Leiders van scholen, jeugdverenigingen, musea, etc. moesten nazi zijn

·       Schoolboeken herschreven, alleen dingen die Hitler goed vond erin

Er ontstond een strenge Censuur-> alles werd gecontroleerd door de nazi’s en alles wat niet overeen kwam met hun ideeën mocht niet gepubliceerd worden. Ook boeken die volgens hun slecht waren werden verboden. Zo kwam er indoctrinatie-> mensen alleen bepaalde ideeën laten horen en zien zodat ze die zonder na te denken geloven.

Mensen die zich verzetten werden streng gestraft, zo werd enkele maanden nadat Hitler rijkskanselier werd als concentratiekampen geopend, eerst alleen tegen verzetters. Maar al snel volgde terreur tegen de Joden.
1935-> Neurenberger rassenwetten ingevoerd. Hierin stond precies wie geen echte Duitsers waren, mensen die dit niet waren kregen veel verboden opgelegd:

·       Geen seks met Duitsers

·       Geen Duitsers als werknemers aannemen

·       Niet voor de overheid werken

Paragraaf 4

Ook NL kreeg te maken met de crisis, er waren veel werklozen en failliete bedrijven. Daarom besloot de overheid om de werklozen in te zetten voor werkverschaffingsprojecten, daar betaalden de overheid de werklozen een laag loon, net genoeg om een gezin te onderhouden.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In NL voert minister-president Colijn een aanpassingspolitiek in. Dat betekent dat de regering nooit meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt, hierdoor moest overheid bezuinigen. De politiek werkte niet goed doordat er minder werd uitgegeven door de overheid konden de mensen veel minder kopen-> hierdoor werd er ook minder verkocht. De crisis duurde in NL langer dan in de andere landen

Doordat er in NL een verzuiling was maakte de nieuwe politieke stroming weinig kans. Het communisme, fascisme en nationaal socialisme kregen maar weinig aanhangers, zo had de NSB nooit meer 8% van de stemmen

Colijn hoopte dat NL neutraal kon blijven tijdens de oorlog, zo reageerde NL nauwelijks op de gebeurtenissen in Duitsland, want als ze kritiek gaven konden ze denken dat ze niet neutraal waren. Zo werden veel vluchtelingen zo weer terug gestuurd.

hoofdstuk 4 De 2e Wereldoorlog

Paragraaf 1

1939-> begin van 2e WO.
Duitsland heroverd een stuk wat ze moesten afstaan en veroverde een deel van Tsjechoslowakije-> hierna maakt UK een afspraak met Hitler:

·       Duitsland mocht gebieden houden

·       Beloven geen gebieden meer te veroveren

1 september 1939-> Duitsland valt Polen aan-> UK en FR verklaren oorlog aan Duitsland
1940-> Duitsland neemt groot deel EU in
Blitzkrieg-> tactiek van DUI, zo snel mogelijk zo veel mogelijk gebied veroveren. Tanks en vliegtuigen belangrijke rol hierin.
Battle of Britain-> Duitsers probeerden UK in te nemen, luchtgevecht, 1940
As-mogendheden-> naam bondgenootschap tussen Duitsland, Italië, Japan
Geallieerden-> UK, Frankrijk. In de loop van de oorlog steeds meer leden
1941-> Duitsers vallen SU binnen, Operatie Barbarossa. Het Russische leger was hier niet klaar voor en DUI veroverde grote gebieden.
Slag om Stalingrad-> 1e verlies van de Duitsers, SU veroverde land terug.
1943, Slag bij Koersk-> laatste grote veldslag van Barbarossa, 2 miljoen soldaten, 6000 tanks en 5000 vliegtuigen ingezet. Verloren door Duitsers

Tijdens de 2e WO nam Japan ook een aantal Europese koloniën in Azië in. Als straf hierop handelde de VS niet meer met Japan, daarom besloot Japan in 1941 de Amerikaanse marine basis Pearl Harbor bij Hawaii aan te vallen. Daarom verklaarde de VS Japen de oorlog. De dag daarna verklaarde ook Duitsland de VS de oorlog.

Paragraaf 2

10 mei 1940-> Duitsland valt NL aan, NL verdedigde zich beter dan verwacht.
Koninklijke familie en ministers vluchten naar Engeland
14 mei 1940-> Duitsland bombardeert Rotterdam, Nl geeft zich over.
15 mei 1940-> begin van de bezetting van Duitsland over NL. voor de meesten veranderd weinig.

Na bezetting werden al snel discriminerende maatregelen genomen, ze mochten niet meer voor de overheid werken en werden vaak gepest. Sommigen verzetten zich. Als straf kwamen er 2 razzia’s-> klopjachten op joden, 425 mensen gevangen genomen. Als reactie daarop besloten mensen 2 dagen niet te werken-> De Februari Staking. Als reactie schoten de Duitsers tientallen mensen dood. Na de staking gingen de anti jood maatregelen door.

·       Vanaf september 1941 waren veel plaatsen zoals parken verboden

·       Joodse kinderen niet meer naar openbare scholen

·       1942-> Jodenster dragen

·       1943-> Joden naar concentratiekampen gebracht

De bezetting kreeg steeds meer gevolgen

·       Er ontstond schaarste aan producten

·       Distributiesysteem ingevoerd voor eerlijk verdeel van de productie

·       Duitsers gingen zich slechter gedragen, vaker gebruik van geweld

Toch verzetten de meeste Nederlanders zich niet want het was al moeilijk genoeg om gewoon te leven. Sommigen gingen wel bij het verzet en deden alles wat ze konden om de Duitsers dwars te zitten.

Sommigen gingen ook met de Duitsers samenwerken-> Collaborateurs genoemd, vaak lid NSB. Veel zagen hun als landverraders. De laatste hongerwinter was erg zwaar, het was ijskoud en de tekorten waren enorm.

5 Mei 1945 werd NL bevrijd door de Geallieerden

Paragraaf 3

6 Juni 1944-> D-Day, de dag van de beslissing. Duizenden schepen voer het leger naar Frankrijk, de Duitsers verdedigden goed maar uiteindelijk veroverden de Geallieerden kleine stukjes van de kust. Vanaf daar maakten ze hun weg door bezet gebied en werd Parijs bevrijd en daarna volgde België.

Ondertussen vocht Duitsland een tweefrontenoorlog-> ze werden zowel uit het westen ook uit het oosten aangevallen. Maar Hitler weigerde op te geven. Duitse steden werden dag en nacht gebombardeerd waarbij miljoenen mensen omkwamen maar Hitler vond dit niet erg hij vond een volk dat de oorlog verloor dat verdiende.

De Duitsers misdroegen zich erg in Rusland omdat volgens de rassenleer de russen Untermenschen waren. Ze vernietigden alles en ook werden miljoenen burgers vermoord. Ook werden Russische joden massaal doodgeschoten door Einsatzgruppen-> Duitse soldaten die achter het leger aantrokken. Als het leger dan een gebied had veroverd werden de Joden naar het bos gebracht en vermoord. Deze moorden zijn onderdeel van de Endlösung-> de eindoplossing dat de nazi´s hadden bedacht voor het Jodenprobleem. Dat hield in dat alle joden gedood moesten worden. Als wraak deden de Russen net zo wreed als de Duitsers.

De Geallieerden wisten dat de Duitsers mensen in concentratiekampen hielden maar na dat die bevrijd werden werd het duidelijk hoe gruwelijk deze kampen waren, de gevangen die nog leefden waren er slecht aan toe. Maar in 8 kampen was het nog erger. Bij die vernietigingskampen waren miljoenen mensen vermoord, ze waren vanaf heel EU daarheen gebracht. De sterkste gevangenen moesten zwaar werk doen en de zwakkeren werden direct vermoord d.m.v. gifgas. 6 miljoen Joden zijn zo vermoord-> Holocaust genoemd.

De Geallieerden wisten dat de Duitsers mensen in concentratiekampen hielden maar na dat die bevrijd werden werd het duidelijk hoe gruwelijk deze kampen waren, de gevangen die nog leefden waren er slecht aan toe. Maar in 8 kampen was het nog erger. Bij die vernietigingskampen waren miljoenen mensen vermoord, ze waren vanaf heel EU daarheen gebracht. De sterkste gevangenen moesten zwaar werk doen en de zwakkeren werden direct vermoord d.m.v. gifgas. 6 miljoen Joden zijn zo vermoord-> Holocaust genoemd.

Middenin Duitsland kwamen de VS en de Russen elkaar tegen, bijna heel DUI was veroverd. In Berlijn vochten de laatste Duitse soldaten nog tegen de Russen want Hitler had de opdracht gegeven om door te vechten tot de laatste man. Maar toen ze bij de Bunker gingen vechten waar Hitler was verstopt pleegde hij zelfmoord

7 mei 1945-> Duitse leger geeft zich over. 60 miljoen hebben de oorlog niet overleefd, er was veel vernietigd en waren er tientallen miljoenen dakloos. De oorlog was voorbij maar de gevolgen enorm.

Paragraaf 4

NL had als eeuwenlang veel macht en invloed in NL-Indië. In de 20e eeuw werd het verzet hier tegen steeds groter. Veel Indiërs kwamen naar NL om te studeren aan de universiteiten. Daar leerden ze onder andere over ideeën als vrijheid en gelijkwaardigheid. Daarom gingen ze zich steeds meer afvragen waarom hun volk niet vrij waren. Ze werden nationalistisch en wilden hun land zelf besturen. NL reageerde hier op door de leiders van die nationalistische groepen gevangen te zetten.

Ondertussen groeide in Japan het idee dat Europeanen in Azië niks te zoeken hebben, Azië moest bestuurd worden door de eigen bevolking en vooral Japan. Veel nationalisten vonden dat idee van Groot Azië aantrekkelijk. In 1942 viel Japan NL-Indië binnen.

6 augustus 1945-> VS gebruikt atoombom tegen Japan. Deze viel op de stad Hiroshima en doodde in 1 klap 70.000 mensen.
8 augustus 1945-> 2e atoombom van VS op Japan, nu de stad Nagasaki, de Japanners gaven zich over.

Nadat Japan zich overgaf riep Soekarno-> Leider PNI de Republik Indonesia (RI) uit. Die was afhankelijk, niet heel NL-Indië wou bij de RI horen. Sommigen wilden meedoen aan het Nederlandse plan-> Verenigde Staten van Indonesië. Dit hield in dat Indonesië geen kolonie meer zou zijn maar dat ze gingen samenwerken. NL zou de baas zijn maar de Indonesiërs zouden ook veel macht krijgen.

Soekarno wou dat niet en steeds meer mensen sloten zich bij hem aan. Op de RI te dwingen mee te doen kwam NL met de politionele acties-> oorlog die Nl uitvocht in Indonesië. Andere landen waren het hier niet mee eens en zeiden dat NL Indonesië de vrijheid moest geven. in 1949 werd Indonesië afhankelijk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.