Hoofdstuk 1 en 2, Dictatuur en Democratie

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1032 woorden
  • 21 januari 2005
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1 Lenin en Hitler veroveren de macht.

Rusland.

Lenin

· Situatie voor de oorlog : ---Boeren werden uitgebuit, spanningen onder de bevolking. ---Protest wordt feller wanneer Rusland voor het eerst een oorlog verloor,tegen Japan, ---Tsaar beloofd gekozen parlement, De Doema,… Zijn beloftes bleken niets waard.

· Het uitbreken van WO I

--- volksoproer in 1917 --- Tsaar treedt af (begin maart) --- groep rijke burgers kwam aan de macht,… zij schreven verkiezingen uit (voor parlement en regering)

· april 1917 --- Lenin keert terug uit Zwitserse ballingschap,… neemt de leiding over een groep communistische revolutionairen (de Bolsjewieken) --- tegen de Liberale Voorlopige regering,… Leuzen als Eigen land voor de boeren!, Weg met de oorlog!, en Alle macht aan de Sovjets!, maakten een behoorlijke indruk op het volk.

· 24 oktober 1917 ---Staatsgreep,… bezet alle strategische bruggen, telefooncentrales en spoorwegstations. --- 28 oktober,… nieuwe regering “de Raad van Volkscommissarissen” met hemzelf als voorzitter. ---- Niet veel sympathie voor de bolsjewieken,… slechts een kwart stemt voor in november, (als er opnieuw verkiezingen worden gehouden voor een grondwetgevende vergadering) --- Lenin verjaagt de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en slaat betogingen neer --- burgeroorlog,… jaren van chaos.

--- Lenin sluit een onvoordelige vrede met Duitsland en staat hierbij grote delen van Rusland af,… oppositie is woedend, dit is landverraad. Er volgt 2 jaar oorlog tussen de Roden (aanhangers van Lenin) en de Witten ( tegen Lenin en de revolutie),… de bolsjewieken winnen.

· De Sovjetunie --- Rusland krijgt een nieuwe naam, De sovjetunie. --- Alles werd bezit van de staat. --- Door erg veel weerstand loopt het slagen van de revolutie gevaar en Lenin besluit een stapje terug te doen.

· 1921 De Nieuwe Economische Politiek(NEP) --- Enkel grote industrieën en banken bleven staatsbezit, verder mochten boeren weer wat zelf handelen (en de opbrengst houden) en kleine fabrieken kwamen weer in privé handen. --- ook de ongelijkheid keert weer terug.

In 1924 sterft Lenin aan een hersenbloeding.

---- Na Lenins dood volgt er een machtsstrijd om zijn opvolging,… kanshebbers: Trotski en Jozef Stalin.

Stalin

· 1918, Stalin wint machtsstrijd. --- Stalin wil van de Sovjetunie een communistisch bolwerk maken,… er moest tegen lage prijzen graan worden gemaakt en mechanisatie zou voor extra fabrieksarbeiders zorgen.

· Collectivisatie --- Kolchozen (collectieve boerderijen waar een voorgeschreven productie gehaald moest worden, met een klein lapje grond voor jezelf) Sovchozen (staatsboerderijen met boeren in loondienst)

· Planeconomie --- vijfjarenplannen, er werd per 5 jaar bedacht wat en hoeveel er geproduceerd moet worden (door de Gosplan). De streefgetallen lagen extreem hoog. --- arbeiders werkten zich een ongeluk om de communistische heilstaat binnen bereik te brengen, propaganda verbloemde dit alles.

Toch groeit Rusland uit tot een industriële grootmacht.

Duitsland

· Republiek van Weimar. --- Duitsland was vernedert door de manier waarop zei behandelt waren na WOI. --- enkele mislukte staatsgrepen van communisten waren het gevolg. --- republiek wordt opgericht in Weimar. ( de hoofdstad was te onrustig)

· Inflatie. --- De herstelbetalingen waren te hoog,… door het bijdrukken van geld trad er inflatie op in Duitsland. --- 1923, schatkist leeg, markt stort in. --- Hitler plaagt staatsgreep, die mislukt. ---- Door het Dawes plan krabbelt de economie weer op.

1929 Beurskrach --- Amerikanen eisten hun leningen terug. --- extreme partijen worden populair, zoals de fascistische partij van Hitler (NSDAP)

1933 Hitler Rijkskanselier. --- Schakelde al zijn tegenstanders in het kabinet uit. --- Haalde Hindenburg over nieuwe verkiezingen uit te schrijven. --- 27 februari 1933 ging het rijksdaggebouw in vlammen op, vlak voor de verkiezingen, dader Marines van der Lubbe. --- Noodtoestand werd afgeroepen en de grondwet werd buiten werking gezet. --- Hitler haalt 44% van de stemmen bij de verkiezingen. --- Hitler kreeg bijzondere bevoegdheden vanwege de noodt toestand. --- nekslag democratie, Hitler is aan de macht.

· Hitler begint met het uitvoeren van zijn idealen. ---Verbreekt alle regels van het verdrag van Versaille. --- er ontstaan al enkele concentratiekampen. --- Duitse economie werd in dienst gesteld om het land voor te bereiden op een oorlog.

2 De nationaal-socialistische en communistische dictatuur.

Stalin

---Stalin was zeer achterdochtig iedereen moest van hem houden. --- in 1934 werd het 17e partijcongres gehouden, zij werden gesaboteerd en de eigenlijke winnaar Kirov werd vermoord. Dit was voor Stalin (hoewel hij waarschijnlijk zelf hand had in de moord) een reden om zij paranoïde brein gerust te stellen.

De grote terreur --- Veel belangrijke mensen van het leger werden in schijnprocessen ter dood veroordeelt, anderen verdwenen spoorloos. ---van de 1966 mensen die meededen aan het 17e partijcongres zijn er 1108 vermoordt. ---De terreur hield aan tot 1938.

--- partijleden genoten allerlei voordelen --- vrouwen en mannen werden gelijkwaardig verklaard maar in feite was de vrouw gewoon een sloof geworden want op universiteiten trof je geen vrouw aan.

Hitler

--- Vanaf 1933 moest elke Duitser zich volledig in dienst stellen van de nieuwe machthebbers. --- De Gestapo stuurde alle tegenstanders en vermeende tegenstanders naar concentratie kampen. --- Nationaal socialisten hadden meer macht dan anderen.

· De nacht van de lange messen. (30 juni 1934) --- de SA was uitgegroeid tot een waar volksleger. --- Hitler zette de SS in om de leiding van de SA te vermoorden. (Nacht van de lange messen)

--- er kwam een apart ministerie voor propaganda met Goebbels aan de leiding. Het volk werd overspoeld met propaganda.

· Mei 1933: demonstratieve verbranding van alle niet raszuivere boeken. --- Op scholen werd de Rassenleer onderwezen. --- er kwamen verplichte nazi organisaties voor de jeugd. Zoals de Hitlerjugend en de Bund Deutscher madel --- in tegenstelling tot het communisme was Duitsland fel gekant tegen gelijkheid van mannen en vrouwen.

--- Hitler sloot uit tactische overwegingen een verbond met Paus Piux XI. De kerk zou zich niet bemoeien met politieke activiteiten, en kerkelijke instanties en scholen mochten blijven bestaan.

· Antisemitisme --- Jodenhaat was niets nieuws in Duitsland, in 1935 werden met de Neurenberger wetten al de joden van hun burgerrechten ontnomen --- kristalnacht joden werden aangevallen in hun synagogen, winkels en huizen werden in brandt gestoken. --- de Duitse joden moesten een boete van 1 miljard mark betalen.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

· Antisemitisme --- Jodenhaat was niets nieuws in Duitsland, in 1935 werden met de Neurenberger wetten al de joden van hun burgerrechten ontnomen --- kristalnacht joden werden aangevallen in hun synagogen, winkels en huizen werden in brandt gestoken. --- de Duitse joden moesten een boete van 1 miljard mark betalen.

· Kenmerken van een totalitaire staat. ---Er wordt een beeldt geschetst van de ideale mens. ---Kunst werd propaganda. ---Onderwijs werd indoctrinatie. ---Alles draait om de groep. ---Het volk is verplicht te geloven in de ideologie. ---Er is maar 1 politiek. ---Terreur ---Er wordt gezorgd voor een allesoverheersende angst.

--- Het nationaal socialisme onderscheidde zich van het fascisme en het communisme omdat het racistisch was.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.