§1.1
Olympisch spelen
Op 6-04-1896 werden de eerste Olympische spelen van de moderne tijd gehouden. Sport was erg populair in die tijd doordat er minder lichamelijk werk was (door de komst van machines) en zo kon je toch in vorm blijven. Jongens & jonge mannen werden er ook sterk van, kregen discipline en kregen een teamgeest. dit was goed, zo konden ze beter werk leveren in het leger.
Het motto van de Olympische spelen was: ''Citius, Altius, Fortius'' wat sneller, hoger, sterker betekend.
La belle epoque


De belle epoque duurde van 1890 tot 1914, la belle epoque betekend het mooie tijdperk in het Frans. Veel landen werden geïndustrialiseerd. Er heerste optimisme & vooruitgangsgeloof (mensen dachten dat het nu het zo goed ging alleen maar beter kon worden, ze vertrouwden op een mooie toekomst) arbeiders gingen korter werken, kregen beter eten en gingen meer verdienen.
De klokken gelijk
De verschillen in tijd was erg onhandig voor de treinregeling. De tijd werd bepaald door het hoogste punt van de zon, en die was overal anders. De klokken zijn in 1900 gelijk gezet. alle klokken in Engeland waren met telegraafdraden met elkaar verbonden. Er kwamen in europa 3 tijdzones:
De Greenwich tijd: +0
De oost Europese tijd: -2 (de klok loopt 2 uur achter op de Greenwich tijd)
De midden Europese tijd: +1 (de klok loopt 1 uur voor op de Greenwich tijd)
Nederland lag in eerst instantie ook in de Greenwich tijdzone, dat is verandert door Duitsland toen zij Nederland in bezit hadden genomen. Het werd veranderd naar midden Europese tijd, dat is nog steeds zo.

§1.3 Revolutie in Rusland
De sterke punten van Rusland
-veel grond


-veel inwoners (in 1914; 160 miljoen inwoners)
-grootste leger in europa
-grootste graanproductie
-bezat veel olie, ijzererts, steenkool & andere bodemschatten
Zwakke punten van Rusland
-veel volkeren staat
-veel volkeren wouden onafhankelijk worden
-slechte industrialisatie
-veel boeren, velen waren arm en analfabeet
Rusland voor de Revolutie
Al eeuwen lang een tsaardom
de verdeling van de bevolking:
20 % = tsaren familie + adel
80 % = boeren/burgers
Gevolgen Februari revolutie
1. tsaar geen absolute macht meer
2. het ontstaan van de doema (soort parlement)
3. leger er arbeiders sluiten zich aan bij de opstanders
4. er ontstaan sovjets (regenten/regentenraad)
Oktober revolutie
- bolsjewieken kregen nog meer aanhangers (arbeiders) door het communisme
-bolsjewieken hadden het rode leger verzameld om een staatsgreep te plegen
-staats greep vond succesvol plaats (onder leiding van Lenin) en er ontstond een één partij staat
Bolsjewieken (zij die de meerderheid hebben)
De bolsjewieken werden geleid door Lenin. Zijn doel was een grote revolutie veroorzaken. De socialisten, die het over het algemeen met hem eens waren, waren hier tegen; zij wilden samen met de regering voor kleine veranderingen zorgen. Lenin en zijn aanhangers werden communisten. Lenin zat tot 1917 machteloos in Zwitserland maar na de februari revolutie haalden de Duitsers hem terug in de hoop dat hij er voor zou zorgen dat Rusland zicht terugtrok uit door de oorlog omdat hij een nieuwe revolutie zou veroorzaken. Dit gebeurde in oktober tijdens de oktober revolutie. Lenin had toen de macht gegrepen en sloot vrede met Duitsland.
Burgeroorlog + sovjet unie
Het witte leger ontstond met aanhangers van de tsaar. Er ontstond ook het rode leger met de bolsjewieken & communisten. Ook andere gewapende groepen mengden zich in de strijd en er braken boeren opstanden uit tegen de communisten want zij haalden het voedsel weg bij de boeren. Aan de rand van het voormalige tsaren rijk kwamen onafhankelijke staten (oa. Polen, Litouwen en Georgië) Na een jaar hadden de communisten nog maar een klein stukje van Rusland, maar toch won hun rode leger. Ze heroverden heel veel afgescheiden gebieden. Er waren meer dan 5 miljoen doden gevallen, het merendeel door de hongersnood.
In 1922 werd de Sovjet-Unie gevormd: Rusland, Georgië, Oekraïne + andere staten die zich vanaf 1917 hadden afgescheiden. De staten waren volgens de wet onafhankelijk, maar in feite werden ze bestuurd door de macht hebbers in Moskou
Verdrag van versailles
De 5 belangrijkste punten uit het verdrag
1. Elzas-lotharingen terug gegeven aan Frankrijk. Duitsland moest alle koloniën terug geven.
2. Duitse leger werd beperkt tot 100,000 man. Geen sterke wapens, Alleen wapens voor verdediging
3. Herstel betalingen (Het bedrag was veel te hoog, 50 miljard mark, daardoor heerste er armoede in Duitsland
4. Rijnland werd ingenomen en gedemilitariseerd (leger moest weg)
5. Geen aansluiting meer met bondgenoot Oostenrijk
De winnende landen + belangrijke personen die het verdrag hebben getekend/bedacht
bedenkers + ondertekenaars:
Groot Brittannië - Lloyd George
Frankrijk - Clemenceau
Italië - Orlando
V.S - Wildon
Ondertekenaar:
Nieuwe Duitse regering

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.