Hoofdstuk 1

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 477 woorden
  • 11 oktober 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Geschiedenis H1

Voorkennis

Prehistorie
• Begin = onbekend
• Einde rond 3000 v Chr.   uitvinding schrift; noodzakelijk voor handel
• Historie = grote ontwikkelings verschillen per regio


Jagers & Verzamelaars
• Oude steentijd/Paleolithicum
• Nomadisch    rondtrekken
• Nieuwe steentijd/Neolithicum  uitvinding landbouw
• Sedentair      blijft op 1 plek


Paragraaf 1

Kern;  Uitvinding vd landbouw   grote langzame verandering; alleen vast te
       stellen door ongeschreven bronnen
Belang; Mens gaat de natuur beïnvloeden


Eerste mensen
• Evolutie Darwin
• Creationisme   schepping
• Nomadisch
• Vrij weinig bekend
• Grafgiften   hiernamaals; pot aarde = vast bestaan


Overgang landbouw
• Klimaat mid. Oost.  20.000 zeer gunstig; daarna warm + droog dus landbouw
Genoodzaak
• West-Europa   5000 v Chr. revolutie; grote maar langzame verandering


Landbouwsamenleving gevolgen
• Bevolkingsgroei
• Sedentair
• Steden
• Werktuigen
• Aardewerk
• Statusverschillen   d.m.v. bezit
• Boerderijen i.p.v. hutten


Natiestaten
• Verschillende steden tot 1 land
• Zelfbestuur
• Politieke economische eenheid


Farao van poly naar monotheïstische gd
• Meer macht ontvangen
• Eenheid Egypte vergroten


Achnaton
• 3 vernieuwingen   Godsdienstswitch; Aton alleen + belangrijkste
Nieuwe hoofdstad; vanwege oude god Amon
Afbeeldingen van zichzelf; verfijnder


Overgang verering Aton
• Meer macht Achnaton   priesters Amon te veel macht


Eenheid in godsdienst is vergroting van macht

Mesopotamië;  tussen de rivieren

Irrigatie;  bevloeien landbouwgrond  grotere oogsten
        toename sociale verschillen


Leiders zorgen voor
• (betere) Onderhouding irrigatie
• Tempels
• Stadsmuren  oorlogen


Stadstaten zijn ontstaan en er komen specialisten
Farao’s horen bij jagers&boeren

Egypte
• Noorden    beneden Egypte
• Zuiden    boven Egypte
• Memphis en Thebe  regeren


Evolutietheorie
• Materialistische filosofie   geen geestelijke dimensie
• Wetenschappelijk bezwaar  geen oorzaak voor Big Bang
• Intelligent Design   doelgericht en met precisie
• Antropische constanten   wijzen op bestaan ontwerp
zuurstofpeil
transparantie atmosfeer
aantrekkingskracht aarde&maandag
zwaartekracht
koolstofdioxidepeil
• Bezwaren bio evolutie   ontbreken overgangsvormen
geen primitieve voorstadia ingewikkelde bio systeem
d.m.v. mutaties info verloren
genetische beperkingen
micro-evolutie; geen macro-evolutie
ondermijnt de moraal; of iets goed of slecht is

Dit wil je ook lezen:


Begrippen
• Agrarisch
• Cultuur
• Historie
• Jagers-verzamelaars
• Landbouwsamenleving
• Monotheïsme
• Natiestaat
• Neolithische revolutie
• Polytheïsme
• Prehistorie
• Sedentaire revolutie
• Stadstaat

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.