Hoofdstuk 1

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 879 woorden
  • 22 februari 2010
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Geschiedenis hoofdstuk 1

Paragraaf 1
De tijd van wereldoorlogen
Kenmerken van oorlogvoering sinds eind 18e eeuw:
• Groot belang van de economie: dienstplicht legers gingen kleinere beroeps legers vervangen. Het onderhouden en bewapenen van legers werd kostbaarder. In oorlog ging men aandacht geven aan het beschermen de eigen en het beschadigen van vijandelijke economie.
• Groot belang van de technologie: door de technologische ontwikkelingen tijden de industrialisatie kwamen er nieuwe en duurdere wapens

Door de uitvinding van de stoommachine konden troepen sneller verplaatst worden.

• Groot belang van het leiderschap: De meeste leiders zijn zowel politieke als militaire leiders
• Groot belang van strategie en tactiek.
• Grote invloed van publieke opinie: een oorlog beginnen zonder steun volk steeds moeilijker.

Paragraaf 2
De eerste wereldoorlog (1914-1918)
De directe oorzaak (aanleiding) WO 1. Was de moord van op de troon opvolger van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, in Sarajevo (Bosnië) door Serviese Nationalisten.

Dieper liggende oorzaken WO 1:
• Nationalisme in Europese staten: In 19e eeuw was nationalisme sterk gegroeid ieder land wilde het machtigste zijn. (nationalisme: het gevoel van mensen in staat dat ze bij elkaar horen of het eigen volk het belangrijkste vinden)
• Bestaan van verschillende bontgenootschappen: eind 19e eeuw sluiten staten bondgenootschappen zodat ze elkaar kunnen steunen, ze dachten zo een oorlog te voorkomen.

Wat er veranderde in WO 1 in de oorlogvoering
6 verandering in WO 1:
- de eerste oorlog die een wereldoorlog kon worden genoemd
- een industriële die op veel grotere schaal dan voren. Met en betere wapens gevoerd wordt.
BV. Vliegtuigen, tanks, vrachtauto`s, en chemische wapens  chloorwapens.
- Nieuwe tactiek loop graven oorlog: de loopgraven liepen langs het west en het oost-front. Beide partijen probeerde elkaar uit te putten.
- Veel propaganda. Niet alleen vanuit de regering maar ook vanuit journalisten, artiesten enz.
- Betere medische zorg van de soldaten
- De 1e totale oorlog, omdat alle mensen in de oorlogvoerende staten met de oorlog te maken hadden:
*alle jonge mannen moesten hun dienstplicht vervullen
*vele werkten in de oorlogs-industrie
*iedereen had te maken met de rantsoenering
*de regeringen riepen het volk op om hun land te steunen bijv. in de bios.
*enorme hoeveelheden mensen dood


WO 1 heeft naast nieuwe ook oude kenmerken:
• Economische oorlogvoering ook nu belangrijk, WO 1  economie belangrijk. Frankrijk + Engeland  in het voordeel want hadden koloniën (daar door werden grondstoffen + producten aan militairen aangevoerd) Duitsland had dat niet.
• Oude wapens meest vernietigde invloed. Oorlog veel nieuwe wapens gebruikt  oude wapens werden toch beter gebruikt.
• Zijn leiders slagers of ezels? Hebben leiders expres of per ongeluk zoveel van hun eigen soldaten gedood? (Dat is de vraag)

2 grote slagen: 1. verdun 2. somme

Gevolgen van de oorlog:
De kaart van Europa veranderd:
- Russische gebieden werden zelfstandig  Polen, Finland, Estland, Letland, Litouwen.
- Oostenrijk-Hongarije werd gesplitst in 2 aparte landen.
- Duitsland moet gebieden afstaan aan:
Frankrijk  Elzas – Lotharingen
België Eupen – Malmedy
En aan Polen.
- Tsjecho – Slowakije en Joegoslavië werden nieuwe staten

2e gevolg: grote verbittering onder het Duitse volk  de Duitsers vonden het verdrag van Versailles (1919) onrechtvaardig:
- Duitsland moest gebieden afstaan
- Duitsland moest alle oorlogsschade vergoeden
- Duitsland kreeg geen zelfbeschikkingsrecht ( het recht van een volk om zijn eigen regering te kiezen)
- Duitsland mocht maar 100.000 man in leger.

Paragraaf 3
Democratie maakt plaats voor fascisme, het ontstaan van het fascisme:
Het fascisme is in Italië ontstaan. Benito Mussolini was de eerste fascistische leider. Fascistische partijen in andere landen: NL NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) DU NSDAP (Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij)

Kenmerken van het fascisme:
- Fascisme legt de nadruk vooral op waar men tegen is
- Fascisme is nationalistisch
- Fascisme gaat uit van de ongelijkheid van mensen
- Fascisme kent leiders beginsel
- Fascisme is totalitair
- Fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand
- Fascisme verheerlijkt vooral daad van geweld
- Fascisme geeft aan vrouw onderschikte en aparte plaats

Aparte kenmerken van het Duitse fascisme:
- Het Duitse volk moet ras zuiver gehouden worden
- Het Duitse volk heeft leefruimte nodig

De republiek van Weimar werd geregeerd door coalitie regeringen, bestaande uit socialisten, katholieken, en liberalen. De aanhang van NSDAP groeide enorm door crisis 1929. In 1932 werd NSDAP grootste Duitse partij.

Andere oorzaken van het succes van nationaal-socialisten
Zwakken plekken van de Republiek van Weimar:
- Socialisten en katholieken wantrouwden elkaar
- Vooruitstrevende liberalen(kregen steeds minder leden) willen met socialisten samenwerken.
- Conservatieven waren tegen parlementaire democratie, zij wilden keizerrijk herstellen
- Communisten waren ook tegen de parlementaire democratie.

Ook het optreden van nazi’s draagt bij tot hun succes:
- de manier waarop de partij propaganda voerde
- persoonlijkheid Hitler
- De mensen werd beloofd wat zij graag wilden hebben.
- Partijlegers van de NSDAP: parades van SA(sturn-abteilung) en SS(schutz-staffel)
- Joden werden tot zondebok gemaakt.

Hitler wordt rijkskanselier:
30 Januari 1933 wordt Hitler rijkskanselier(minister-president)

Het nationaal-socialisme is de pratijk:
De periode 1933 tm 1945 wordt in Duitsland 3e rijk genoemd.
Wat veranderde er in die periode:
- Duitste Industrie werd oorlog industrie en de landbouw moest het belangrijkste verbouwen.
- De nazie`s wilden gelijkschakeling bereiken door:

• na nazie`s organisatie`s bvb. het duitse arbeidsfront, kraft durch freude, Hitler jugend, bund deutsche mader, rijks arbeidsdienst
• Door onderwijs en media

SS had 3 taken:
1. tegen standers van het SS uitschakelen
2. leiding over concentratie kampen en politie
3. waffen SS werd tijden de oorlog op belangrijke plaatsen ingezet.

Voor WO 2 was het doel de joden te dwingen te emigreren bvb. Door de neurenberger wetten van 1935. Tijdens WO 2 werd besloten alle Joden te vernietigen bvb. in vernietigingskampen.

REACTIES

F.

F.

Doe wat aan je Nederlands.

11 jaar geleden

F.

F.

Bedankt dit hebben we net nodig!
gr. fred en fred

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.