Hoofdstuk 1

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 1385 woorden
  • 26 augustus 2008
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 1 Duitsland: parlementaire democratie en nationaal socialisme

Paragraaf 1 wat is fascisme

• Na de eerste wereldoorlog ontstond het fascisme in Italië met als eerste leider de Italiaan Benito Mussolini(het fascisme wilde parlementaire democratie afschaffen)
• In 1919 richtte Mussolini een aantal knokploegen op: fasci di combattimento (betekend strijdgroepen)
• In 1922 mussolini werd minister-president(binnen enkele jaren schafte hij de parlementaire democratie af)
• Kenmerken van het fascisme:
o Het fascisme legt de nadruk vooral op waar men tegen is: parlementaire democratie, democratische rechten, socialisme, communisme, mensen van andere culturen
o Het fascisme is nationalistisch: ze plaatsen het belang van eigen volk en groep bovenaan
o Het fascisme gaat uit van de ongelijkheid van de mensen: sommigen zijn sterk, anderen zijn zwak
o Het fascisme kent het leidersbeginsel: er zijn op elk bestuursniveau leiders nodig
o Het fascisme is totalitair: de staat moet alles regelen
o Het fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand: er moet meer aandacht aan het gevoel worden gehecht
o Het fascisme verheerlijkt vooral de daad van geweld: geen woorden maar daden
o Het fascisme geeft aan de vrouw een ondergeschikte plaats: vrouwen mogen geen functies in de samenleving bekleden
• Aparte kenmerken van het Duitse fascisme
o Het Duitse volk moet raszuiver worden gehouden: blanken waren de besten de rest was minderwaardig
o Het Duitse volk heeft leefruimte nodig: de Duitsers vonden dat ze recht hadden op meer grondgebied

Paragraaf 2 democratie moet plaatsmaken voor een fascistische staat

• In 1918 werd het Duitse leger teruggedrongen en het leek erop dat in Duitsland ook een communistische revolutie zou uitbreken.
• De Duitse socialisten wilden ook dat het keizerrijk verdween, maar ze wilden geen communistische revolutie. De socialisten namen de regering over en de Duitse keizer vluchtte naar het neutrale Nederland.
• De socialisten wilden parlementaire democratie. Daarom lieten ze verkiezingen houden voor het Duitse parlement (rijksdag)
• Republiek van Weimar omdat ze daar vergaderden en zo.
• In het parlement waren 6 grote partijen:
o Communisten
o Socialisten
o Vooruitstrevende liberalen
o Behoudende liberalen
o Katholieken
o Conservatieven
• Geen van de partijen had de meerderheid in de kamer dus gingen ze samenwerken, Duitsland werk geregeerd door katholieken en de vooruitstrevende liberalen
• Waarom de republiek van Weimar in het begin niet erg sterk was:
o De socialisten en de katholieken wantrouwden elkaar
o De socialisten wilden met de communisten niet samenwerken
o De vooruitstrevende liberalen wilden met de socialisten samenwerken maar de behoudende liberalen niet.
o De conservatieven waren tegen de parlementaire democratie(ze zeiden dat het door de socialisten kwam, het Duitse leger had nog best door kunnen vechten)
o De communisten waren ook tegen de parlementaire democratie, ze wachtte het juiste moment voor een communistisch revolutie af, met de socialisten wilde zij dus niet samenwerken.
• De nationaal socialistische Duitse arbeiderspartij (nsdap) werd in 1919 opgericht. (de aanhangers worden de nazi’s genoemd) de eerste tien jaar bleven ze een kleine partij. Maar na de economische crisis van 1929, dat kwam omdat Duitsland allemaal leningen had bij de VS en daar ging het slecht dus moesten de leningen terug en kregen ze geen nieuwe. Daardoor gingen veel bedrijven failliet. Daardoor groeiden het aantal werklozen van 2.000.000 naar 6.000.000. In hetzelfde jaar groeide de nsdap naar 37% (de grootste partij). Na de verkiezingen in dat jaar liepen ze terug naar 33%, maar ze waren nog steeds de grootste partij.
• Toen tijdens de economische crisis de drie partijen die de republiek waren (socialisten, katholieken en vooruitstrevende liberalen) niet uit de problemen konden komen sloten sommigen zich aan bij de communisten, de rest bij de nsdap (dat kwam vooral doordat zij beloofde van Duitsland een goed land te maken(Hitler))
• Oorzaken van de groei van de nsdap
o De economische crisis, ze beloofden Duitsland weer op te krikken
o De manier waarop de partij propaganda voerde, met moderne communicatie middelen zoals radio, films en grammofoonplaten
o De persoonlijkheid van Hitler, overal waar hij kwam liet hij een diepe indruk op de mensen achter, hij werd als een groote leider gezien
o De beloften van de nazi’s, alle mensen werd beloofd wat ze wilden.
o De partijleggers van de nsdap, parades van de SA(sturm-abteilung) de SS (schutz-staffel) straalde zelfvertrouwen en kracht uit
o De nazi’s zorgden voor een zondebok, in moeilijke tijden hebben mensen vaak behoefte om aan iemand alle schuld te geven (de joden)
• Na de verkiezingen van 1932 hadden de drie niet-democratische partijen samen de meerderheid in de rijksdag. De conservatieven wilden met Hitler samenwerken om dat ze dachten dat ze hem konden beïnvloeden
• Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier (maar 2 van de ministers waren van zijn partij maar de conservatieve partijlijder Von papen zij wij hebben in 2 maanden zo in de hoek gedrukt dat hij piept

Paragraaf 3 het nationaalsocialisme in de praktijk

• Derde rijk = de periode waarin de nationaalsocialisten aan de macht waren, Hitler zij dat het duizend jaar zou bestaan, maar het werden het er maar 12: van 1933 tot 1945. de nazi’s hadden de naam derde rijk zelf gekozen omdat ze onder het eerste rijk verstonden het middeleeuws Duitse keizerrijk en onder het tweede het keizerrijk van 1870 tot 1918.
• Hitler wou meer leefruimte voor het Duitse volk. Vandaar dat ze zich moesten voorbereiden op een oorlog. Omdat ze van niemand afhankelijk mochten zijn moesten ze zelf voor voedsel en wapens zorgen.
• Het volk moest een hechte eenheid vormen onder leiding van de Führer. Dat deden ze door het bijeenbrengen van de mensen in allerlei nazi’s organisaties. Het was verplicht:
o De werk gevers en nemers werden in het Duitse arbeidsfront gereorganiseerd
o Kraft durch Freude betekend kracht door vreugde zorgde voor ontspanning voor alle Duitsers
o De hitlerjugend was de enige jeugdorganisatie
o De rijksarbeidsdienst was voor mensen van 18 jaar
• Ook zorgden de nazies door middel van onderwijs en media voor een hechte eenheid.
o Overal nieuwe boeken waarin stond dat hitler goed was
o Een nieuw ministerie: het ministerie voor volksvoorlichting en propaganda (joseph goebbels)
o Rijkscultuurkamer (door goebbels) iedereen die werkzaam was in de media of kunst moest hiervan lid zijn
• De SS was opgericht als een soort lijfwacht voor de nazileiders kreeg steeds meer macht en meer taken bijvoorbeeld de leiding over de concentratiekampen
• In de laatste jaren voor de tweede wereld oorlog bouwde de SS een eigen leger op: de waffen-SS
• Het doel van de nazi’s van de tweede wereld oorlog was de joden tot emigratie dwingen. Dat deden ze door het leven voor de joden in de Duitse samenleving zo onaangenaam mogelijk te maken.
o Duitsers mochten niet in de joodse winkels komen
o Joden werden uit allerlei beroepen ontslagen
o Joden werd het Duitse staatsburgerschap ontnomen
o Joden mochten geen gebruik meer maken van openbare voorzieningen
• Van de 540.000 Duitse joden immigreerden of vluchtten er voor de oorlog 317.000.
• In alle landen die de Duitsers veroverden woonden miljoenen joden, Hitler besloot ze allemaal te vermoorden. Eerst deden ze dat door ze dood te schieten, maar dat duurde te lang. Daarom werden er in Polen vernietigingskampen opgericht met gaskamers, daardoor zijn er in totaal ongeveer 5 tot 6 miljoen joden vermoord.

Paragraaf 4 verzet in Nederland
• Omdat de gevangenissen te klein waren werden er concentratiekampen opgericht
• Verzet tegen de nazi’s was in Duitsland veel moeilijker omdat:
o De meeste Duitsers achter Hitler stonden
o Verzet had weinig kans op succes en was heel gevaarlijk
o In de oorlog zagen de meeste Duitsers die niet of niet meer in het nationaalsocialisme geloofden verzet als landverraad.
• Ondaks al deze moeilijkheden ontstonden er overal verzetsgroepen die er voor zorgden dat
o Door politie gezochte personen konden onderduiken
o Anti-Hitler pamfletten werden verspreid
o Inlichtingen werden doorgegeven aan de tegenstanders van Duitsland
• De meeste verzetacties mislukten doordat ze werden opgepakt en vermoord
• In 1944 wilden een aantal conservatieve officieren Hitler doden en vrede sluiten met de geallieerden, op 20 jullie 1944 plaatste luitenant kolonel graaf Von Stauffenberg een tijdbom in het hoofdkwartier van Hitler, daardoor vielen vier doden en een lichtgewonde Hitler

Paragraaf 5 in west Duitsland wordt de democratie hersteld
• in mei 1945 verloor Duitsland de oorlog. Door de geallieerden werd Duitsland in vier bezettingszones verdeeld. Engeland, de vs, Frankrijk en de su bezetten elk een deel van het land. Toen de geallieerden het niet eens konden worden over het duitse land werd besloten Duitsland in twee stukken te verdelen:
o bonds republiek Duitsland (BDR)
o Duitse democratische republiek (DDR)
• in de grondwet van de BRD stond
o dat het democratisch zou worden
o de BRD is een federatie, die bestaat uit een aantal deelstaten.
o De deelstaten hebben een eigen parlement en regering. Deze mogen op bepaalde terreinen hun deelstaat zelf besturen.
o Het hoogst

doei!!!!!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.