Historisch Overzicht Wolters-Noordhoff

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 830 woorden
  • 10 februari 2009
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

-- SAMENVATTING VAN HOOFDSTUK 1 EN HOOFDSTUK VAN GESCHIEDENIS TWEEDE FASE

H1

 Neanderthaler:
- schedel had laag voorhoofd, grote wenkbrauwboog
- het idee dat de mens voorouders had met een ander uiterlijk dan de moderne mens » in strijd met de bijbelse gedachte dat God de mens schiep ‘als zijn evenbeeld’.
 Charles Darwin:
- schreef het boek ‘On the Origin of Species’
- bracht revolutie in het denken over de oorsprong vd aarde & ontwikkeling v mensen & dieren
- ‘al het leven op aarde is geëvolueerd door natuurlijke selectie uit vroeger leven’
 Thomas Huxley:
- bewees dat de mens ook een product v evolutie was
 Geschiedenis vd mensheid wordt verdeeld in 5 perioden:
- prehistorie (tot 3000 vC)
- oudheid
- middeleeuwen
- vroegmoderne tijd
- moderne tijd
 Hunebedden:
- zijn grafkamers v belangrijke doden
- rond 3500 vC gebouwd
- hieruit blijkt dat de boeren een cultuur met voorouderverering hadden en geloof in een hiernamaals
 Samenleving v jagers-verzamelaars:
- onze bronnen: afval, fossielen, brokstukken, potscherven, grotschilderingen
- de mannen vingen vis, jaagden op herten, kleine zoogdieren en vogels
- de vrouwen verzamelden eetbare paddestoelen, bessen en knollen en zorgden voor de kinderen
- middel v bestaan: voedsel verzamelen, jagen, vissen
- woonden in groepen v 10-25 personen in tenten of eenvoudige hutten
- bleven op een plek wonen zolang er voedsel te vinden was
- hadden veel kennis door ervaring (generatie op generatie doorgegeven)
 Grotschilderen konden 2 functies hebben gehad:
- de makers geloofden dat ze zouden helpen bij de jacht
- de grotten waren heiligdommen waar magische rituelen werden uitgevoerd
 Landbouwrevolutie:
- was een langzaam proces maar had zulke verstrekkende gevolgen dat we het een revolutie noemen
- begon in de vruchtbare halvemaan
 Samenleving v landbouw:
- boeren leefden in permanente nederzettingen bij hun akkers
- hun dagindeling werd bepaald door het werk op het land & verzorging vh vee
 Uitvindingen door landbouw:
- het wiel & de ploeg
- andere energiebron dan eigen spierkracht » ossen die ploegen voortrekten
- ontdekten dat je klei kon bakken » potten v aardewerk
- kalenders, uitvinding brons, ontstaan vh schrift (« einde prehistorie)
 Jager-verzamelaars stapten niet meteen over naar landbouw, omdat:
- er was veel voedsel in het wild te vinden
- boeren moesten had werken
- er was risico op een mislukte oogst door wateroverlast, droogte, plantziektes
(er was wel een belangrijk voordeel: succesvolle oogst = voedsel voor lange tijd en grote groep mensen)
 Stedelijke beschaving:
- het land langs de rivieren de Tigris & Eufraat waren geschikt voor landbouw
- boeren legden dijken aan & bouwden irrigatiesysteem
- boeren hadden steeds grotere oogsten & gingen meer produceren dan ze voor de eigen consumptie nodig hadden
( » 2 gevolgen: )
- deel vd bevolking gingen zich specialiseren in het maken v gereedschap, kleding, aardewerk
- andere deel ging handel drijven

H2

• 3000 vC tot 500 nC: oudheid of tijd vd Grieken & Romeinen
• hellenisme: Grieks-Perzische cultuur
• Griekenland was een lappendeken v stadstaten met een landbouwstedelijke samenleving » alle stadstaten eigen leger, eigen munt, onafhankelijke bestuur
 Verschillende regeringsvormen:
- monarchie: regering door een vorst
- aristocratie: regering door de besten
- tirannie: regering door een onwettig alleenheerser
- democratie: regering door het volk
- oligarchie: regering door weinigen
 Democratie in Athene:
- alle vrije Atheense mannen stemrecht
- ekklesia (volksvergadering) besliste over wetten, koos militaire commandant, andere hoge functionarissen en controleerden de amtenaren & bestuurders
• sofisten: rondtrekkende filosofen die zich lieten betalen voor hun lessen ‘in wijsheid’ (speelden belangrijke rol in democratie)
• filosofen: mensen de voor het eerst op een wetenschappelijk manier gingen nadenken over de natuur
 Kritiek op democratie:
- filosofen wantrouwden het volk » die lieten zich meer door emoties dan verstand leiden en gemakkelijk te beïnvloeden door handige demagogen
- ze wilden liever aristocratie of oligarchie
- Socrates: democratische politicus sprak niet de waarheid
- Plato: demo leidde tot chaos & dictatuur v lagere klassen
 De Romeinen:
- hardheid, taaiheid en discipline, waren uitstekende organisatoren
- geordend en stabiel bouwwerk, aquaducten & riolering
- het rijk werd vanuit 1 centraal punt, rome, geregeerd
- verharde wegen zodat het leger zich snel kon verplaatsen
- ze deden op cultureel gebied alles vd Grieken na
 Griekse cultuur:
- perfectie (streefden een ideaal na), verfijnd en beweegelijk
- architraaf: dwarsbalk waar de dakconstructie op rust
- fries: boven de architraaf, afbeeldingen
- fronton: boven fries, afbeeldingen
 Romeinse cultuur:
- beeldhouwkusnt was heel realistisch
- knappe bouwkundige prestaties
 Joden:
- Abramam » nomade die op aanwijzing v God terechtkwam in Kanaän, daar deed God hem een belofte
- Mozes » o.l.v. hem trokken de joden uit egypte terug naar Kanaän
 Christenen:
- Jezus: predikte de naastenliefde, nam op voor de zieken & armen
- Paulus: prediker die een belangrijke rol speelde bij de verspreiding vh geloof onder de niet-joden
- Christenen werden in het Romeinse Rijk vervolgd, doordat ze weigerden de keizer te vereren (netals de joden)
- er was 1 god met 3 verschijningsvormen: Vader, Zoon, Heilige Geest
- ketters: opvattingen die het mens zijn v Christus benadrukken of hem juist alleen als God zagen
 Oorzaken vd ondergang vh Romeinse Rijk:
- pax romana » genialiteit & militaire discipline verdampten hierdoor
- het moreel verval door de luxe waaraan iedereen zicht te buiten ging
- hoge belastingdruk die de armen nog armer maakten
- invallen vd Germaanse stammen
- brood & spelen maakten het volk lui

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.