Historisch Overzicht

Beoordeling 3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 558 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 3
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Historisch Overzicht

I. Prehistorie (3mil. V. Ch. – 4000 v. Ch.) en Oudheid (4000 v. Ch – 476 n. Ch.)

1. De Prehistorie
2. De Egyptische beschaving
3. De vruchtbare halve maan
a. Sumeriërs, Babyloniërs en Assyriërs
b. Joden
c. Feniciërs
d. Het Perzische Rijk
4. Griekenland
a. De Minoïsche-Myceense periode 2000-1200 v. Ch.
b. De donkere eeuwen en de archaïsche periode 1200-500 v. Ch.
c. Politieke ontwikkeling en oorlogvoering 700-330 v. Ch.
d. Cultuur en filosofie in het klassieke Hellas
e. Alexander de Grote en het Hellenisme
5. Het Romeinse Rijk
a. Rome onder de koningen
b. De Romeinse republiek
c. De tijd van de burgeroorlogen 133-27 v. Ch.
d. Bloei van het keizerrijk en romanisering
e. Het Christendom
f. Verval en ondergang van het West-Romeinse rijk

II. De Middeleeuwen (500-1500)

1. Het Byzantijnse Rijk
2. De Islam en de Arabische veroveringen
3. De Arabische beschaving
4. West- Europa: De tijd van de monniken en ridders (500-1000)
a. Kloosters
b. Het Frankische Rijk
c. Het leenstelsel
d. De Noormannen
e. De boeren en de adel
5. West-Europa: De tijd van de steden en staten (1000-1500)
a. Opkomst van de steden
b. Staatsvorming en centralisatie: Duitsland, Frankrijk en Engeland
c. De Rooms-katholieke kerk
d. De investituurstrijd
e. De kruistochten
f. De kerk, de ketters en de Reconquista
g. De Honderdjarige oorlog
h. De Nederlanden in de Middeleeuwen: Het Bourgondische Rijk
6. Beschavingen buiten Europa
a. Het oude India en Zuidoost-Azië
b. Het oude China en Japan
c. Pre-Columbiaans Amerika

III. De Vroegmoderne tijd (1500-1815)

1. De tijd van de ontdekkers en hervormers (1500-1600)
a. Renaissance en humanisme
b. Ontdekkingstochten en kolonisatie
c. Protestantse en Katholieke hervorming
d. Karel V
e. Het Ottomaanse rijk
f. Frankrijk en Engeland in de 16e eeuw
g. De Nederlandse Opstand
2. De tijd van de regenten en vorsten (1600-1700)
a. De Gouden Eeuw en de Republiek
b. Frankrijk onder de Zonnekoning
c. Engeland in de 17e eeuw
3. De tijd van pruiken en revoluties (1700-1815)
a. Pruisen, Oostenrijk en Rusland
b. De Verlichting
c. De Amerikaanse Vrijheidsoorlog
d. De Franse Revolutie
e. Napoleon
f. Nederland in de Bataafs-Franse tijd

IV. De tijd van burgers en stoommachines (1815-1914)

1. De oude orde hersteld? (1815-1848)
a. Romantiek en restauratie
b. De Industriële Revolutie
c. Liberalisme en nationalisme
d. Nederland onder de koning-koopman
2. Het revolutiejaar 1848
3. Groeistuipen van de Verenigde Staten
4. Nationalisme brengt eenheid en scheiding
a. Eenwording van Italië en Duitsland
b. Nationalisme splijtzwam in Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk
5. Het ‘Belle Epoque’ en het socialisme
6. Het modern imperialisme (1870-1914)
a. Motieven
b. De verdeling van Afrika en de Boerenoorlog
c. Het Westen dringt door in Japan, China en India
7. Nederland en Nederlands-Indië (1848-1914)

V. De tijd van de wereldoorlogen (1914-1945)

1. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
a. Oorzaken en aanleiding
b. Verloop
c. De Vrede van Versailles en de Volkenbond
2. De Russische Revolutie
3. Het interbellum (1919-1939)
4. Amerika tussen welvaart en wanhoop
5. Stalinisme in Rusland
6. Fascisme en nationaal-socialisme
7. China en Japan
8. Nederland (1914-1939)
9. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
10. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
a. Successen van de As en de Driehoek
b. Successen van de geallieerden
c. Nederland bezet gebied

VI. De wereld na 1945

1. Goede voornemens
2. De Koude Oorlog
a. Oorzaken
b. Duitse deling
c. China, Taiwan en de Korea-oorlog
d. Oost-Europa (1945-1970)
e. Kernwapenwedloop, Cuba-crisis, détente
f. De Sovjet-Unie (1953-1985)
g. De Vietnamoorlog en de killing fields van Cambodja
3. Dekolonisatie
a. India en Pakistan
b. Indonesië
c. Afrika
d. Zuid-Afrika
4. Het rijke Westen: televisie en computers
a. West-Europa
b. Nederland na 1945
c. De Verenigde Staten na 1945
5. Crisishaard Midden-Oosten
a. Oorlogen om Israël
b. De Iraanse revolutie en het moslimfundamentalisme
c. De Golfoorlogen (1980-1991)
d. Afgebroken vredesproces
6. China en Japan
7. Latijns-Amerika
8. De val van het communisme in Oost-Europa
a. Sovjet-Unie en Oost-Europa
b. Oorlogen in voormalig Joegoslavië
9. De aanslagen van 11 september en de oorlog tegen het terrorisme

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.