H4 § 5&6

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 571 woorden
  • 18 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting H4 §5 blz.44

Overige uitingen van de Griekse cultuur

De Griekse godsdienst
In het begin vereerden de Grieken vooral de natuur: bergen, bijzondere bomen of beken en ook natuurkrachten zoals zon en wind.
Later gingen ze ook goden vereren die met het leven te maken hadden gingen zoals liefde, gezondheid, dood, oorlog, handel en jacht.
De Griekse goden waren net als de Egyptische goden onsterfelijk. Maar Griekse goden waren iets anders: ze begonnen steeds meer op normale mensen te lijken.
In de Griekse godsdienst ging het vooral om het genieten van het leven op aarde.
Overal in Griekenland werden dezelfde goeden vereerd. Iedere polis kreeg een eigen beschermgod of –godin.
De Grieken namen de gewoontes van het bouwen van tempels over van de Egyptenaren. De tempel was voor de Grieken een huis voor de god(in). In de tempel stond een beeld van de god(in), ernaast was een plek met een altaar in de open lucht.

De Grieken geloofde dat de goden naar de mensen kon spreken, bijvoorbeeld bij de orakels.
Orakel= een plaats waar volgens de oude Grieken een god(in) antwoord geeft op vragen. Ook het antwoord wordt een orakel genoemd.
Als een persoon, een polis of een staat niet wisten wat ze moesten doen, vraagden ze het orakel om raad.
Het orakel was tot ongeveer 400 na Chr. In gebruik gebleven. Tijdens de Olympische spelen werd er een einde aan het orakel gemaakt.

Onderwijs, toneel, kunst en literatuur
Wat de ideale Griek allemaal moest kunnen:
1. goed worden opgeleid
2. ze moesten goed handel kunnen drijven
3. hij moest deel kunnen nemen aan politieke besprekingen
4. en hij moest een goed figuur kunnen slaan op het gebied van de sport

De Griekse theaters waren meestal veel groter, er was plek voor duizenden toeschouwers.

Behalve toneelschrijvers waren er ook mensen die gespecialiseerd waren in het schrijven over het verleden. De beromdste werd Herodotus, hij werd de vader van de geschiedsschrijving genoemd.

Een nieuwe manier van denken
De jagers en verzamelaars, de boeren in Egypte en de eerste Grieken wisten precies hoe ze moesten overleven. Ze wisten in de eerste plaats veel over de natuur om zich heen. Ook op het gebied van techniek wisten ze veel. Eerst gebruikten mensen alleen stenen werktuigen, later werden ook werktuigen van brons en ijzer gebruikt. Ook het pottenbakken, het wiel en de scheepvaart werden uitgevonden.
De Grieken hebben iets belangrijks veranderd in het denken van de oude culturen. Griekse onderzoekers vonden dat te vaak allerlei verschijnselen (bijvoorbeeld regen of onweer) werden toegeschreven aan de kracht van goden. Zij gingen onderzoeken hoe de wereld waarin zij leefden, in elkaar zat. Het opvallende en enorm belangrijke was, dat zij verklaringen in de natuur zelf zochten en niet in de godsdienst. Ze geloofden dat natuurkrachten zoals windhozen en stormvloeden geen onvoorspelbare daden van goeden waren, maar het gevolg van bepaalde regels in de natuur.
Griekse onderzoekers hielden zich ook bezig met de mens.
De bekendste Griekse denkers werden de Atheners Socrates, Plato en Aristoteles.

Samenvatting H4 §6 blz.49
Alexander de Grote als verspreider van de Griekse cultuur
In de 4de eeuw voor Chr. gingen verschillende Griekse poleis oorlogen met elkaar voeren. In 338 voor Chr. veroverde de Macedonische koning Philippus heel Griekenland. 2 jaar later volgde zijn zoon Alexander hem op. In 9 jaar veroverde Alexander grote delen van het Perzische rijk.
Om de eenheid in zijn rijk te vergroten trouwde hij met een Perzische prinses. In 323 voor Chr. overleed Alexander op 33-jarige leeftijd in Babylon.

groetjes van mij!;P

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.