H1 1.2 t/m 1.5

Beoordeling 7
Foto van Esmee
 • Samenvatting door Esmee
 • 3e klas havo | 1046 woorden
 • 25 oktober 2015
 • 24 keer beoordeeld
Cijfer 7
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Aantekeningen 1.2:

 • Nationalisme = Liefde voor eigen volk.
 • Imperialisme = Uitbreiding van je eigen rijk.
 • Militairisme = Liefde voor je eigen leger.
 • Bondgenootschap = Landen die samenwerken.
 • Duitsland en het binnenland:
 • Nationalisme
 • Tot 1871 : veel staten.
 • Duitsland en het buitenland:
 • Nationalisme
 • Vijandschap tussen Duitsland en Frankrijk (1870-1871)
 • Industrie à stoommachines
 • Elzas-Lotharingen
 • Belangrijke grondstoffen, zoals steenkool enz., dit is belangrijk voor de industrie.
 • Imperialisme
 • Keizer Wilhelm II à Balkan
 • Kroonprins Frans Ferdinand van Ooostenrijk-Hongarije wordt doodgeschoten door een Servische nationalist.
 • Oostenrijk-Hongarije bereidt een aanval op Servië voor.
 • Servië vraagt Rusland om hulp.
 • Rusland mobiliseert het leger.
 • Wilhelm II van Duitsland knijpt in zijn handen en is blij J. Hij heeft nu een goede reden om oorlog te voeren , omdat Duitsland weet dat Rusland een verdrag heeft met Frankrijk, valt Duitsland Frankrijk aan, omdat Duitsland met Oostenrijk-Hongarije heeft afgesproken elkaar te helpen bij een eventuele aanval.
 • 1914-1917 : WOI
 • 1917:
 • VS gaat meedoen met de WOI
 • Rusland stopt met de oorlog (Lenin) à Revolutie
 • Centralen: Duitsland & Oostenrijk-Hongarije
 • Geallieerden: Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland & VS (1917)
 • Von Schlieffenplan: In 6 weken tijd Frankrijk veroveren door Parijs in te nemen, vervolgens met de trein naar het oostfront en vechten tegen Rusland.

Aantekeningen 1.3:

 • Socialisten: Denken om de medemens.
 • Karl Marx
 • Balling: Je wordt ergens naar verbannen.
 • 1917
 • Vladimir Lenin kwam aan de macht in Rusland. Vanaf nu heet Rusland de Sovjet-Unie (USSR).
 • Sovjet-Unie:
 • Unie v/d raden van de arbeiders en soldaten.
 • Tot 1917: Adel en de Tsaar aan de macht .
 • Vanaf 1917:
 • Eenpartijstaat
 • Alleen de Bolsjewieken zijn toegestaan. De overige politieke partijen worden verboden.
 • Communisten
 • Bolsjewieken & Mensjewieken
 • Van 1917 tot 1921
 • Iedereen de tegen de Bolsjewieken is vecht samen tegen de Bolsjewieken.
 • 1917:
 • Ceasar, Kesar, Kaizer, Keizer à Tsaar
 • Bureaucratie: Regelgeving via ambtenaren die achter een bureau zitten.
 • Republiek: Land zonder een monarch.
 • 1905: Opstand bij de bevolking à Tsaar staan een volksvertegenwoordiging toe à Doema
 • 1914 à WOI-bevolking is tegen de Doema
 • 1917 à Februarirevolutie à Voorlopige regering.
 • 1917 à Oktoberrevolutie
 • Voorlopige regering doet het niet goed genoeg à 2e revolutie.
 • De communisten onder leiding van Lenin à Eenpartijstaat.

1.2

Dit wil je ook lezen:
 • Veel mensen zagen door de roman Im Westen nichts neues van een oorlogsveteraan de Eerste Wereldoorlog als een zinloze massaslachting.
 • Nationalisme à Duitsland en Rusland wilden meer macht, dus kwam er de Eerste Wereldoorlog.
 • Militairisme à tweede oorzaak van de Eerste Wereldoorlog.
 • Eind juli 1914 à Rusland gaat mobiliseren.
 • 4 augustus 1914 à Duitsland trekt België binnen.
 • De Duitsers verstopten zich in loopgraven.
 • Westfront.
 • Het westelijke gebied waar gevochten wordt.
 • 1916 à Britten vallen aan bij de rivier de Somme.
 • De Duisters wilden een tweefronten oorlog voorkomen, maar dat lukte niet.
 • In het oosten vochten ze samen met Oostenrijk-Hongarije tegen Rusland.
 • Er werd gevochten tussen de centralen en de geallieerden.
 • 1917à Lenin sluit met Duitsland een wapenstilstand.
 • Het Duitse thuisfront stortte in.
 • 11-11-1918 à om 11 uur een wapenstilstand.
 • In de oorlog waren er 9 miljoen soldaten omgekomen.

1.3

 • 1914 à Rusland was het grootste land op aarde met 160 miljoen inwoners.
 • Rusland bezat veel olie, ijzererts, steenkool en andere bodemschatten.
 • Rusland was een veelvolkerenstaat. (zwak punt)
 • Economie (zwak punt)
 • Industrialisatie kwam heel langzaam op gang en meer dan 80% was boer.
 • De macht was in handen van de Tsaar en zijn bureaucratie.
 • Hierin maakte de adel dienst uit.
 • Kritiek werd onderdrukt door de politie en de geheime diensten.
 • Januari 1905 à tsaar Nicolaas II laat een parlement kiezen, de Doema.
 • Arbeiders en soldaten kozen sovjets.
 • Raden die fabrieken en legereenheden gingen besturen.
 • De tsaar trad af en de Doema vormde een regering à Rusland werd een republiek.
 • Februarirevolutie:
 • Democratische revolutie die in februari 1917 een einde maakte aan de monarchie in Rusland.
 • Oktoberrevolutie:
 • Staatsgreep waarbij de communisten in oktober 1917 in Rusland de macht grepen.
 • Rusland werd een eenpartijstaat.
 • De communisten verboden alle andere partijen.
 • Leider van de communisten was Lenin.
 • Hij was een fanatieke socialist en marxist.
 • Zijn partij was de communistische partij.
 • Tot 1917 à Lenin zat machteloos as balling in Zwitserland
 • De aanhangers van de tsaar vormden een leger à Het Witte Leger.
 • Het leger van de communisten à Het Rode Leger
 • 1921 à Burgeroorlog voorbij.
 • 1922 à Na de burgeroorlog vormden de communisten de Sovjet-Unie.
 • 1917 à Rusland ging samen met Georgië, Oekraïne en andere staten die zich hadden afgescheiden of waren heroverd.

Aantekeningen

Einde WOI

 • 11 november 1918: Wapenstilstand
 • 1919: vrede kwam tot stand.
 • Vrede van Versailles
 • Duitsland wilde eerst niet tekenen, maar men had geen keus.

Duitsland moest: (5 belangrijkste bepalingen)

 • 132 miljard goudmark betalen om de schade te herstellen
 • Gebieden inleveren (Elzas-Lotharingen). Het Rijland werd gedemilitariseerd.
 • Alle koloniën inleveren.
 • Het leger verkleinen tot 1000 man.
 • Vloot en luchtmacht afschaffen.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Duitsland moest: (5 belangrijkste bepalingen)

 • 132 miljard goudmark betalen om de schade te herstellen
 • Gebieden inleveren (Elzas-Lotharingen). Het Rijland werd gedemilitariseerd.
 • Alle koloniën inleveren.
 • Het leger verkleinen tot 1000 man.
 • Vloot en luchtmacht afschaffen.

Reacties op Verdrag van Versailles

 • Duitsland: ‘niet ondertekenen’ ( NEE)
 • Frankrijk: ‘eindelijk wraak voor 1870/1871’ (JA)
 • Engeland + VS: ‘gemengde reacties’ (MWAH)
 •  Organisatie van landen die wereldvrede willen hebben. Dit is bedacht door president Wilson van de VS, alleen de VS doet zelf niet mee.
 • Hierdoor ontstonden de Verenigde Naties (VN)

Nieuwe regering

 • Zelfbeschikkingsrecht
 • Elk land heeft recht om zichzelf te besturen.

Tijdens de WOI

 • Nederland had veel last van de Engelse zeeblokkade, hierdoor kon Nederland niet meer via de zee handelen.
 • Dit had als gevolg dat er schaarste kwam.
 • Sommige producten kwamen op de bon.
 • Dit betekent dat ze eerlijk werden verdeeld onder alle Nederlanders.

Samenvatting 1.4

 • 2 maanden na de WOI begon in Parijs een vredesconferentie
 • GB, Frankrijk en de VS bepaalden alles.
 • Franse premier Clemenceau + de Britste premier Lloyd George + de Amerikaanse president Wilson vonden dat Duitsland moest worden getraft.
 • Duitsland mocht nooit meer een bedreiging worden.
 • 1919: Verdrag van Versailles.
 • Duitsland was verantwoordelijk voor de oorlog.
 • Duitsland kreeg herstelbetalingen opgelegd.
 • Het verloor 10% van hun grondgebied.
 • Duitsland werd militair machteloos.
 • Duitse leger niet groter dan 100 000 man
 • Geen wapens
 • Verlies van kolonies
 • Niet meer onderhandelen
 • Verdrag zonder wijzigingen tekenen.
 • Volkenbond: oprichting van een volkenorganisatie.
 • Zelfbeschikkingsrecht: elk volk moest zijn eigen staat kunnen krijgen.
 • Mandaatgebieden
 • Sultan hield alleen het noorden van het huidige Turkije.
 • 1923: Republiek Turkije
 • Nieuw: Polen, Letland, Estland, Litouwen, Finland.

Samenvatting 1.5

 • Nederland was een neutraliteitspolitiek
 • Nederland koos geen kant tijdens de oorlog, het wilde met iedereen bevriend blijven.
 • Juli 1914: Nederlandse leger wordt gemobiliseerd.
 • Via Nederland was Duitsland bevoorraad.
 • 1917: Er kwam mannenkiesrecht
 • 1919: er kwam vrouwenkiesrecht
 • Rotterdam was via de Nieuwe Waterweg een belangrijke havenstad.
 • Vanaf 1917:
 • Minder steenkool
 • Industriële productie zakt in
 • Veel arbeiders raakten werkloos.
 • Minder treinen
 • Huizen niet meer worden verwarmd.
 • Voedsel werd schaars
 • 1918: Nederlandse Revolutie, maar dit was een vergissing.

REACTIES

P.

P.

Ik vind het niet goed afgemaakt

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Esmee