Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

H1 1.2 t/m 1.5

Beoordeling 7
Foto van Esmee
 • Samenvatting door Esmee
 • 3e klas havo | 1046 woorden
 • 25 oktober 2015
 • 24 keer beoordeeld
 • Cijfer 7
 • 24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Aantekeningen 1.2:
 • Nationalisme = Liefde voor eigen volk.

 • Imperialisme = Uitbreiding van je eigen rijk.

 • Militairisme = Liefde voor je eigen leger.

 • Bondgenootschap = Landen die samenwerken.

 • Duitsland en het binnenland:
 • Nationalisme

 • Tot 1871 : veel staten.
 • Duitsland en het buitenland:
 • Nationalisme

 • Vijandschap tussen Duitsland en Frankrijk (1870-1871)

 • Industrie à stoommachines

 • Elzas-Lotharingen
 • Belangrijke grondstoffen, zoals steenkool enz., dit is belangrijk voor de industrie.
 • Imperialisme

 • Keizer Wilhelm II à Balkan

 • Kroonprins Frans Ferdinand van Ooostenrijk-Hongarije wordt doodgeschoten door een Servische nationalist.

 • Oostenrijk-Hongarije bereidt een aanval op Servië voor.

 • Servië vraagt Rusland om hulp.

 • Rusland mobiliseert het leger.

 • Wilhelm II van Duitsland knijpt in zijn handen en is blij J. Hij heeft nu een goede reden om oorlog te voeren , omdat Duitsland weet dat Rusland een verdrag heeft met Frankrijk, valt Duitsland Frankrijk aan, omdat Duitsland met Oostenrijk-Hongarije heeft afgesproken elkaar te helpen bij een eventuele aanval.

 • 1914-1917 : WOI

 • 1917:

 • VS gaat meedoen met de WOI

 • Rusland stopt met de oorlog (Lenin) à Revolutie

 • Centralen: Duitsland & Oostenrijk-Hongarije

 • Geallieerden: Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland & VS (1917)

 • Von Schlieffenplan: In 6 weken tijd Frankrijk veroveren door Parijs in te nemen, vervolgens met de trein naar het oostfront en vechten tegen Rusland.Aantekeningen 1.3:
 • Socialisten: Denken om de medemens.

 • Karl Marx

 • Balling: Je wordt ergens naar verbannen.

 • 1917
 • Vladimir Lenin kwam aan de macht in Rusland. Vanaf nu heet Rusland de Sovjet-Unie (USSR).
 • Sovjet-Unie:
 • Unie v/d raden van de arbeiders en soldaten.
 • Tot 1917: Adel en de Tsaar aan de macht .

 • Vanaf 1917:
 • Eenpartijstaat
 • Alleen de Bolsjewieken zijn toegestaan. De overige politieke partijen worden verboden.
 • Communisten
 • Bolsjewieken & Mensjewieken
 • Van 1917 tot 1921
 • Iedereen de tegen de Bolsjewieken is vecht samen tegen de Bolsjewieken.
 • 1917:
 • Ceasar, Kesar, Kaizer, Keizer à Tsaar
 • Bureaucratie: Regelgeving via ambtenaren die achter een bureau zitten.

 • Republiek: Land zonder een monarch.

 • 1905: Opstand bij de bevolking à Tsaar staan een volksvertegenwoordiging toe à Doema

 • 1914 à WOI-bevolking is tegen de Doema

 • 1917 à Februarirevolutie à Voorlopige regering.

 • 1917 à Oktoberrevolutie

 • Voorlopige regering doet het niet goed genoeg à 2e revolutie.

 • De communisten onder leiding van Lenin à Eenpartijstaat.

1.2
 • Veel mensen zagen door de roman Im Westen nichts neues van een oorlogsveteraan de Eerste Wereldoorlog als een zinloze massaslachting.

 • Nationalisme à Duitsland en Rusland wilden meer macht, dus kwam er de Eerste Wereldoorlog.

 • Militairisme à tweede oorzaak van de Eerste Wereldoorlog.

 • Eind juli 1914 à Rusland gaat mobiliseren.

 • 4 augustus 1914 à Duitsland trekt België binnen.
 • De Duitsers verstopten zich in loopgraven.

 • Westfront.
 • Het westelijke gebied waar gevochten wordt.
 • 1916 à Britten vallen aan bij de rivier de Somme.

 • De Duisters wilden een tweefronten oorlog voorkomen, maar dat lukte niet.
 • In het oosten vochten ze samen met Oostenrijk-Hongarije tegen Rusland.
 • Er werd gevochten tussen de centralen en de geallieerden.

 • 1917à Lenin sluit met Duitsland een wapenstilstand.

 • Het Duitse thuisfront stortte in.

 • 11-11-1918 à om 11 uur een wapenstilstand.

 • In de oorlog waren er 9 miljoen soldaten omgekomen.1.3
 • 1914 à Rusland was het grootste land op aarde met 160 miljoen inwoners.

 • Rusland bezat veel olie, ijzererts, steenkool en andere bodemschatten.

 • Rusland was een veelvolkerenstaat. (zwak punt)

 • Economie (zwak punt)
 • Industrialisatie kwam heel langzaam op gang en meer dan 80% was boer.
 • De macht was in handen van de Tsaar en zijn bureaucratie.
 • Hierin maakte de adel dienst uit.
 • Kritiek werd onderdrukt door de politie en de geheime diensten.

 • Januari 1905 à tsaar Nicolaas II laat een parlement kiezen, de Doema.

 • Arbeiders en soldaten kozen sovjets.
 • Raden die fabrieken en legereenheden gingen besturen.
 • De tsaar trad af en de Doema vormde een regering à Rusland werd een republiek.

 • Februarirevolutie:
 • Democratische revolutie die in februari 1917 een einde maakte aan de monarchie in Rusland.
 • Oktoberrevolutie:
 • Staatsgreep waarbij de communisten in oktober 1917 in Rusland de macht grepen.
 • Rusland werd een eenpartijstaat.
 • De communisten verboden alle andere partijen.
 • Leider van de communisten was Lenin.
 • Hij was een fanatieke socialist en marxist.

 • Zijn partij was de communistische partij.
 • Tot 1917 à Lenin zat machteloos as balling in Zwitserland

 • De aanhangers van de tsaar vormden een leger à Het Witte Leger.

 • Het leger van de communisten à Het Rode Leger

 • 1921 à Burgeroorlog voorbij.

 • 1922 à Na de burgeroorlog vormden de communisten de Sovjet-Unie.

 • 1917 à Rusland ging samen met Georgië, Oekraïne en andere staten die zich hadden afgescheiden of waren heroverd.AantekeningenEinde WOI
 • 11 november 1918: Wapenstilstand

 • 1919: vrede kwam tot stand.
 • Vrede van Versailles
 • Duitsland wilde eerst niet tekenen, maar men had geen keus.Duitsland moest: (5 belangrijkste bepalingen)
 • 132 miljard goudmark betalen om de schade te herstellen

 • Gebieden inleveren (Elzas-Lotharingen). Het Rijland werd gedemilitariseerd.

 • Alle koloniën inleveren.

 • Het leger verkleinen tot 1000 man.

 • Vloot en luchtmacht afschaffen.Reacties op Verdrag van Versailles
 • Duitsland: ‘niet ondertekenen’ ( NEE)

 • Frankrijk: ‘eindelijk wraak voor 1870/1871’ (JA)

 • Engeland + VS: ‘gemengde reacties’ (MWAH)

 •  Organisatie van landen die wereldvrede willen hebben. Dit is bedacht door president Wilson van de VS, alleen de VS doet zelf niet mee.

 • Hierdoor ontstonden de Verenigde Naties (VN)Nieuwe regering
 • Zelfbeschikkingsrecht
 • Elk land heeft recht om zichzelf te besturen.Tijdens de WOI
 • Nederland had veel last van de Engelse zeeblokkade, hierdoor kon Nederland niet meer via de zee handelen.

 • Dit had als gevolg dat er schaarste kwam.

 • Sommige producten kwamen op de bon.
 • Dit betekent dat ze eerlijk werden verdeeld onder alle Nederlanders.

Samenvatting 1.4
 • 2 maanden na de WOI begon in Parijs een vredesconferentie
 • GB, Frankrijk en de VS bepaalden alles.
 • Franse premier Clemenceau + de Britste premier Lloyd George + de Amerikaanse president Wilson vonden dat Duitsland moest worden getraft.
 • Duitsland mocht nooit meer een bedreiging worden.
 • 1919: Verdrag van Versailles.
 • Duitsland was verantwoordelijk voor de oorlog.

 • Duitsland kreeg herstelbetalingen opgelegd.

 • Het verloor 10% van hun grondgebied.

 • Duitsland werd militair machteloos.

 • Duitse leger niet groter dan 100 000 man

 • Geen wapens

 • Verlies van kolonies

 • Niet meer onderhandelen

 • Verdrag zonder wijzigingen tekenen.
 • Volkenbond: oprichting van een volkenorganisatie.

 • Zelfbeschikkingsrecht: elk volk moest zijn eigen staat kunnen krijgen.

 • Mandaatgebieden

 • Sultan hield alleen het noorden van het huidige Turkije.

 • 1923: Republiek Turkije

 • Nieuw: Polen, Letland, Estland, Litouwen, Finland.

Samenvatting 1.5
 • Nederland was een neutraliteitspolitiek
 • Nederland koos geen kant tijdens de oorlog, het wilde met iedereen bevriend blijven.
 • Juli 1914: Nederlandse leger wordt gemobiliseerd.

 • Via Nederland was Duitsland bevoorraad.

 • 1917: Er kwam mannenkiesrecht

 • 1919: er kwam vrouwenkiesrecht

 • Rotterdam was via de Nieuwe Waterweg een belangrijke havenstad.

 • Vanaf 1917:
 • Minder steenkool

 • Industriële productie zakt in

 • Veel arbeiders raakten werkloos.

 • Minder treinen

 • Huizen niet meer worden verwarmd.

 • Voedsel werd schaars
 • 1918: Nederlandse Revolutie, maar dit was een vergissing.
REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

Ik vind het niet goed afgemaakt

4 jaar geleden

Ook geschreven door Esmee