Grieken en Romeinen

Beoordeling 2.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 416 woorden
 • 31 mei 2015
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 2.4
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Samenvatting H2. Grieken en Romeinen

2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaten

 • Vanaf 850 v. Chr.: opkomst Griekse stadstaten
 • Monarchie: macht bij 1 persoon; erfelijk
 • Tirannie: macht bij 1 persoon; geweld
 • Aristocratie: macht bij kleine groep (adel)
 • Oligarchie: macht bij kleine groep (niet adel)
 • Democratie: macht bij de bevolking
 • Filosofen: proberen de wereld te verklaren op een rationele manier
 • Begin van de wetenschap: opdoen van kennis en theorie op basis van eigen experimenten, waarnemingen en het gebruik van eigen verstand
 • De Griekse wereld: 850 v. Chr. – 338 v. Chr.
 • Hellenisme: verspreiding van de Griekse cultuur naar het oosten o.l.v. Alexander de Grote

 

2.2 Het Romeinse Imperium

 • 735-509 v. Chr. : Koningstijd (monarchie)
 • 509-27 v. Chr. : Republiek (oligarchie)
 • Macht verdeeld over meerdere functies
 • Functionarissen gekozen voor 1 jaar
 • Consul belangrijkste functie
 • Senaat meeste macht (kwam je automatisch in na het zijn van consul)
 • 49-27 v. Chr. : Burgeroorlog tussen consuls
 • 27 v. Chr-476 : Keizertijd (monarchie)
 • Macht in handen van keizer
 • Senaat en consuls bleven, maar hadden weinig macht
 • Oorzaken groei Romeinse Rijk
 • Sterk leger
 • Goed verdedigbare grenzen
 • Goede infrastructuur
 • Goed bestuur
 • Romanisering: Het overnemen van delen van de Romeinse cultuur in andere volkeren

 

2.3 De Grieks-Romeinse cultuur

 • Griekse beeldhouwkunst
 • 3D
 • Anatomisch correct (lichaam klopt)
 • Naakt
 • Geperfectioneerd
 • Griekse architectuur
 • Zuilen
 • 5e en 4e eeuw v. Chr.: Klassieke oudheid
 • Romeinse beeldhouwkunst
 • 3D
 • Anatomisch correct
 • Gekleed
 • Realistisch

 

 • Romeinse architectuur (bijv. Colosseum)
 • Mengeling van Griekse stijlen
 • Beton voor meer mogelijkheden

 

2.4 Romeinen en Germanen

 • Germanen over Romeinen: bewonderen Romeinse cultuur en doen soms aan romanisering
 • Romeinen over Germanen: barbaren, onbeschaafde woestelingen, maar dappere en sterke krijgers

Romeinen

Germanen

Landbouw-stedelijke samenleving

Landbouwsamenleving

Goed georganiseerd imperium

Losse stammen

 • Onderlinge contacten
 • Handel
 • Germanen in Romeins leger
 • Germanen verhuizen naar het Romeinse Rijk -> meer welvaart
 • 3e eeuw: Germanen vallen Romeins Imperium binnen
 • Goede landbouwgrond
 • Romeinse welvaart

Gevolg: Chaos, hervormingen van het Romeinse bestuur en splitsing ORR-WRR (375)

 • 5e en 6e eeuw: volksverhuizingen
 • Veel Germanen leefden al in het RR
 • Vluchten voor de Hunnen (Aziatisch volk)

Gevolg: instorting WRR

 

2.5 Jodendom en Christendom

 

Jodendom

Christendom

Ontstaan

1750 v. Chr.

30

God

Jahweh

God

Profeet

Mozes

Jezus

Heilig boek

Tenach

Bijbel

Regels

Thora en 10 geboden

10 geboden

 

 • Christendom in het Romeins Imperium
 • 30: Arrestatie Jezus
 • 30-100: volgelingen verspreiden de boodschap van Jezus, maar ze worden streng vervolgd
 • 3e eeuw: Christendom wordt ook populair bij de rijkere burgers (en niet alleen de armen, slaven en vrouwen). Christenen krijgen de schuld van de chaos in het Rijk
 • 313: Edict van Milaan: gelijke rechten voor Christenen; Constantijn is de eerste Christelijke keizer
 • 391: Christendom wordt de staatsgodsdienst

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.