ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Geschiedenis paragraaf 1, 2 & 3

Paragraaf 1

Varen voorbij de horizon
De zijderoute was in de tijd van de late middeleeuwen zeer belangrijk om spulletjes uit Oost-Azië te halen. Op zo’n route was veel handel dat kwam door dat de ene handelaar het product verkocht voor een klein beetje geld dan wou de volgende verkoper natuurlijk winst maken en verkocht het daarom voor meer. Dit waren de Europese handelaren zat en daarom gingen ze op ontdekkingsreis om een andere route te vinden. Maar over land lukte dit niet en daarom gingen ze opzoek naar  een zee route.

Portugese ontdekkingsreizen
Prins Hendrik zorgde in de vijftiende eeuw  voor geld en schepen. Hij hoopte op handelswinst en wilde ook het Christendom verspreiden. Portugal was de eerste die vertrokken voor ontdekkingsreizen. De Canarische en Kaapverdische eilanden raakten bekend. Alle ontdekte info. over de route moest geheim blijven. In 1488 ontdekte Bartholomeus Diaz Kaap de Goede Hoop. In 1498 ontdekte Vasco da Gama India. Portugal beschikte nu over een route naar de bron van de specerijen.

Spanje volgt Portugal
In 1492 volgden de spaanse koning Ferdinand en zijn vrouw Isabella de Portugezen.  Columbus kreeg steun van de spanjaarden voor een nieuw project naar Indië. Toscanelli’s kaart toonde aan dat je Indië kon bereiken westwaarts te gaan. In Oktober 1492 kregen reizigers land in zicht. Toen Columbus aan land kwam en de eerste inwoners zag noemde hij ze indianen omdat hij dacht dat hij in Indië was. Columbus doopte San Salvador, Cuba en Hispaniola. De westwaartse route naar Indië was gevonden volgens Columbus.

Kleine samenvatting
Via de zijderoute was te duur dus gingen de Europeanen het zelf halen. Onder leiding van Prins Hendrik gaan de Portugezen langs de kust van Afrika naar Indië. De gevonden route houden ze geheim. Columbus gaat voor Spanje opzoek naar een westelijke route naar Indië en komt per ongeluk in Amerika terecht. 

Paragraaf 2 Spanje neemt bezit van Amerika

In 1492 boekte Columbus succes met de ontdekking van Amerika. Spanje kreeg een waardevol gebied in de schoot geworpen.

Columbus succes
Eind 1492 keerde Columbus terug in Spanje . hij had allerlei spulletjes meegenomen uit Amerika. Ook bracht Columbus enkele indianen mee naar Europa. Colubus voer 4x naar de Nieuwe Wereld.  Hij bleef overtuigd dat hij in Azië was beland. Pas na de dood van Columbus kwamen ze er achter dat hij in een nog niet ontdekt land was aangekomen.

Conquistadores
De gelukszoekers die van de verhalen van Columbus hadden gehoord staken de zee over naar het nieuwe land. Deze mensen heten Conquistadores, veroveraars. In naam van de Spaanse koning bezetten zij de gebieden en bestreden zij de indiaanse volkeren. Zij konden met weinig soldaten winnen dat kwam doordat: de indianen slechte banden met elkaar hadden en een hekel aan elkaar hadden hoefden de Conquistadores alleen maar te zeggen ‘heey ga je mee …… vermoorden’ doordat ze zoon grote hekel aan elkaar hadden zeiden ze allemaal ‘JAAAH’ en dan was de strijd alweer gewonnen.  Plus doordat de Conquistadores paarden, harnassen en honden hadden tegen de indianen met alleen een pijl en boog  was het ook zeer makkelijk. Ook waren de Indianen erg bang voor de honden en paarden van de Spanjaarden.

Azteken
In Mexico leefden de Azteken. In de vijftiende eeuw  toen de Spanjaarden kwamen waren deze volkeren net op hun beschavings hoogte punt. Ook in de godsdienst deden ze veel ‘speciale’ dingen die de Spaanse soldaten nog nooit hadden gezien zoals : mensen Harten werden geofferd  maar ook dieren harten werden geofferd om de goden blij te houden. In 1519  kwamen de Azteken in contact met Hernán Cortés. Hij kwam jammer genoeg niet voor vrede maar voor oorlog hij was met 500 soldaten de zee overgestoken en was van plan het gebied te veroveren  en alle rijkdommen zou hij mee nemen. Hij werd daar bij toeval bij geholpen omdat de Azteken geloofden in het verhaal dat Quetzalcoatl ooit zou terugkeren bij de Azteken. Toevallig leek Hernán hier heel veel op. Daardoor versloegen de spanjaarden de Azteken in 1521. Hernán werd de bestuurder van Mexico.

Paragraaf 3 Spanje wordt rijk door Amerika
Spanje voegde Amerika toe aan het koninkrijk. Vele Spanjaarden vestigden zich in de Nieuwe Wereld om hun geluk te beproeven en rijk te worden. Om deze emigratie in goede banen te leiden zette Spanje een koloniaal bestuur op.

Spanjaarden nemen Amerika in bezit
Spanjaarden verlieten massaal Spanje om in Amerika te gaan wonen dit noemen we Vestigingskoloniën. Spanjaarden konden ook een landbouwbedrijf beginnen dit noemen we haciënda. Een gebied zoals dongeradeel waar de Spanjaarden de baas waren heet een Encomienda. De Indianen werden niet als gelijken behandeld ,daarom probeerden velen te vluchten soms lukte het maar meestal werden ze op gespoord en vreselijk gestraft. Als ze niet probeerden te vluchten werden  ze wel ziek door de pokken mazelen tyfus griep. Ze gingen hierdoor massaal dood omdat ze niet immuun waren.

Zilver
De indianen werden niet alleen ingezet om op het land te werken maar ook om edelmetaal te vinden. Columbus had gelijk gevraagd of ze ook wisten waar ze goud en zilver konden vinden. Er ging een verhaal rond dat er een land zou zijn waar een koning woonde en leefde in het goud. De indianen konden het zware werk niet aan en werden daarom vervangen door slaven

Zilver
De indianen werden niet alleen ingezet om op het land te werken maar ook om edelmetaal te vinden. Columbus had gelijk gevraagd of ze ook wisten waar ze goud en zilver konden vinden. Er ging een verhaal rond dat er een land zou zijn waar een koning woonde en leefde in het goud. De indianen konden het zware werk niet aan en werden daarom vervangen door slaven

Las Casas
In 1502 reed er een spaans-amerikaanse priester door Amerika en protesteerde tegen de slavernij van de Indianen. De kritiek van de Las Casas en de anderen leidde in 1542 tot de Nieuwe wetten. Indianen werden onderdanen van de koning en mochten niet mishandeld worden. Dus haalden ze slaven uit Afrika zij waren beter gebouwd voor het werk waar door de productie van zilver op peil kon blijven. Één keer per jaar voer de zilveren vloot naar Spanje het was zo goed beveiligd dat alleen Piet Heyn in 1628 de vloot overmeesterde.

Onderkoningen
Spanje richtte rond 1540 twee onderkoninkrijken in omdat het een te groot gebied was om in je eentje te besturen kwamen er onderkoningen. Dit werd je 6 jaar daarna moest je terug keren en kwam er een nieuwe onderkoning. Zij zorgden voor de belasting en hielden iedereen rustig.

Begrippen
Deelvraag, welke ontwikkeling leidden tot de reis van Columbus?Specerijen duur door tussenhandel wilden ze zelf op zoek, dat scheelde heel veel geld. Over land kon niet dus moesten ze over zee. ze moesten dus eerst een zeeroute vinden. De ontwikkeling dus dat ze zelf direct naar de bron gingen, door middel van een zeeroute en Columbus durfde het wel aan. 

2.Waarom gingen ze op ontdekkingsreis? handel, macht, verspreiding Christendom, bestrijding Islam, avontuur en roem

3.gevolgen van de ontdekkingsreizen? ander wereldbeeldnieuwe werelddeel, nieuwe kaart en andere culturen en invloeden

4.1492-Columbus ontdekt Amerika

5.1498-Vasco da Gama ontdekt zeeroute naar India

6.1519-22-Magalhães reist rond de wereld

7.Deelvraag, Hoe nam Spanje Amerika in bezit? Door Conquistadores te sturen, zij gingen nieuwe gebieden veroveren, doordat zij sterkere middelen hadden vuurwapens, ijzeren zwaarden, Spaanse paarden/honden en soldaten in harnassen. Soms sloten ze bondgenootschappen met de indianen volkeren om weer anderen te overwinnen. De Conquistadores deden dit namens de Spaanse koning

8.Cortés1519 contact met de Azteken, ze geloofden dat hij een god was, hij leek er sprekend op. In 1521 versloegen ze de Azteken, hij werd bestuurder van Mexico.

9.wat zijn Conquistadores? Spaanse avonturiers die in naam van de koning grote delen van Amerika in bezit namen en indiaanse volkeren onderwierpen (gelukszoekers)

10.wat zijn Azteken? Machtige indianenvolk dat leefde in de huidige Mexico; bouwde hoogstaande beschaving op. De steden dreven op water en ze offerden mensen harten aan god.

11.1492- Columbus Ontdekt Amerika

12.1531-34 -Pizarro verslaat Inca's

14.Deelvraag, Hoe organiseerde Spanje het bestuur van Amerika? Met onderkoninkrijken

15.wat zijn vestigingskoloniën? Overzees gebied van Europees land waar veel Europeanen gaan wonen.

16.Haciënda? Uitgestrekt landgoed dat Spanjaarden in bezit kregen in ruil voor belasting.

17.Encomienda? Gebied in Amerika waarover een Spanjaard de leiding kreeg.

18.Atlantische driehoekshandel Handelsnetwerk tussen Europa, Afrika en Amerika waarin slaven, wapens, tabak, rum en suiker verhandeld werden door Europeanen. Europa (wapens) Afrika (slaven) Amerika (plantageproducten tabak, rum, suiker) Europa.

19.Nieuwe wetten? Spaanse regels die stelden dat indianen onderdanen van de koning waren en dus eerlijk behandeld moesten worden Las Casas bedachten deze wet kwam in 1542

20.Onder koninkrijken Bestuurs gebieden in Spaans-Amerika die namens de koning bestuurd werden door een hoge ambtenaar. Het werd aangestuurd vanuit Spanje.

21. wat gebeurde er in 1526? Eerste zilvervloot vaart naar Spanje 

22.1527-64De Las Casas schrijft La historia de las indias

23.1535 Oprichting Spaanse onderkoninkrijk Nieuw-Spanje

24.1542 Oprichting Spaanse onderkoninkrijk Peru

25 noem 3 voorbeelden van overzeese gebieden- Indonesië Nederlandse Antillen Suriname

26 noem 2 vestigings koloniën- Zuid afrika New york(nieuw Amsterdam)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Jas.mijn

Jas.mijn

Best een goede samenvatting, alleen een beetje onduidelijk aangegeven.

11 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

Hoi mchoi

Hoi mchoi

hoi,
Dis gen samenvatting
Doei
:)

11 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

wat the fuck is dit voor een site als je niet eens normaal kan overnemen en dan een beetje veranderen. poepsite

3 jaar geleden

Antwoorden

Hoi mchoi

Hoi mchoiHoi :(

11 maanden geleden

gast

gast