Paragraaf §1
Hobbes (1588-1679)

In Frankrijk had men 3 standen:
Geestelijken 1ste stand
Edelen 2de stand, zei hielpen de koning. De rest van de bevolking (95%) zat in de derde stand. Alleen de 3de stand moest belasting betalen. Lodewijk XlV, ging in de 17de eeuw in Versailles wonen. Hij had alle machten: wetgevende macht, hij kon alle wetten zelf vast leggen, hij benoemde ook de rechters voor de rechtspraak dus rechtsprekende macht. Met de uitvoerende macht kon hij al zijn besluiten inpassen.
Omdat de koning al die machten had noemde was er in de 17de eeuw sprake van absolutisme.
De franse vorsten wezen allemaal op de ideeën van Hobbes, de vond dat de mens in wezen zo slecht waren dat ze beter zich volledig laten besturen door 1 vorst. Een ander argument was dat ze het van God hadden gekregen.

Paragraaf § 2
1788: Lodewijk XVl in de problemen, volk had genoeg argumenten om in opstand te komen.

In de 3de stand was niet iedereen gelijk, er waren erg rijke kooplui en fabrikanten; de rijke burgerij, bourgeoisie. Er waren ook arme loonarbeiders en pachtboeren enz. Hun hadden haast geen geld maar moesten toch belasting betalen, en de adel en de edelen niet. De bourgeoisie wilde politieke macht.
Ze vonden steun bij filosofen zoals Voltaire, Rousseau en Montesquieu. Zo waren wetenschappen, zoals sterrenkunde en aardrijkskunde, die te lang door het geloof werden beheerst. Verstand zou licht brengen in de duisternis die door het geloof werden veroorzaakt. De filosofen en onderzoekers die zo dachten hoorden bij de 18de eeuwse Verlichting. Lodewijk XVl geld was op en door oorlogvoering en rente op schuld kwam hij elk jaar weer geld tekort.

Paragraaf § 3
1789, Lodewijk XVl werd gedwongen om de Staten-Generaal bij elkaar te roepen,1789 de bastille werd vernielt.

Frankrijk was bijna failliet, Lodewijk XVl wilde maatregelen nemen. Maar de edelen, geestelijken en de bourgeoisie wilden daar over meepraten. Lodewijk XVl werd gedwongen om de Staten-Generaal erbij te roepen.
De vertegenwoordigers van elke stand kwamen naar Versailles. Maar de 1ste en de 2de stand waren het er toch mee eens dus gingen de vertegenwoordigers van de 3de stand weg. Ze vonden zich vertegenwoordigers van het hele volk dus noemden zich Nationaal-Vergadering. Ze gingen niet uit elkaar voordat ze een grondwet hadden, rechten en plichten van de burgers. In 14 juli 1789, werd de Bastille vernield, omdat er een gerucht ging dat de koning de Nationale-Vergadering uit elkaar wilde jagen. Het ging een eigen leven leiden, er werden kastelen geplunderd, adellijke gezinnen vermoordt en de acties in de zomer van 1789 werd ook wel de La Grande Peur genoemd. In Frankrijk was een grote verandering: de Franse Revolutie was aangebroken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Dit is nou een samenvatting!
Ik ben heel slecht in geschiedenis.
Maar door deze samenvatting heb ik toch mooi wel een 8 gehaald!!!!

3 hoera-tjes voor mij :D

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast