Geschiedenis hoofdstuk 5 Feniks havo 2

Beoordeling 8.4
Foto van Daphne
  • Samenvatting door Daphne
  • 2e klas havo | 1088 woorden
  • 23 juni 2022
  • 9 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.4
  • 9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Geschiedenis Feniks havo 2 hoofdstuk §5.2 t/m §5.6


Jethro Tull merkte op het landgoed van zijn ouders op dat er veel zaad verloren ging. Hij ontwikkelde een zaaimachine waardoor er met de zelfde hoeveelheid zaad, de oogsten 8x zo groot werden. Aangezien er nu in rijen werd gezaaid en het gat gelijk werd dichtgemaakt zodat de vogels niet bij het zaad konden komen.


Er werden meer landbouwmachines uitgevonden, echter waren deze erg duur en alleen geschikt voor grotere stukken grond. Er was een klein probleem, er was namelijk maar een klein deel van de landbouwgrond akkerland.


De landadel kocht veel goedkoper grond, hij zette er een omheining om, om het op deze manier te privatiseren.


Het gevolg van dit privatiseren is dat er grootschalige en efficiëntere landbouw komt. Kleine boeren hebben geen werk meer, dus trekken naar de stad. 


Oorzaken van de Agrarische Revolutie:


-Door de enclosures meer landbouwgrond, -nieuwe gewassen gekweekt en betere fokmethodes voor vee, betere zaadselectie, onkruidbestrijding en mechanisering, -Er kwam ook een wisselbouw van voedsel.


De gevolgen vruchtbaarheid grond: Er kwam meer voedsel en vee, meer mest door het vee en dus meer landbouwopbrengst.


Vanaf 1850 kwam er een groei in voedselproductie door kunstmest en mechanisering, het gevolg hiervan is dat er betere kwaliteit voedsel komt en ook een grotere hoeveelheid.


Er kwam een transportrevolutie, betere wegen, aanleg van kanalen en spoorwegen. Er kon voortaan makkelijker en sneller grondstoffen en producten en voedsel worden afgezet in de steden. Het gevolg van dit is de specialisatie van de landbouw en verstedelijking.


Door de Agrarische revolutie kwam er een bevolkingsgroei en de kindersterfte nam flink af. Er kwam beter drinkwater door de aanleg van waterleidingen en riolering. Er kwam een betere hygiëne en een verbetering in de medische zorg.


Een gevolg van de Demografische Revolutie is de wisselbouw van gewassen.


Vanaf de 17e eeuw gingen boeren aan nijverheid doen. De boeren kregen deze grondstoffen van handelaren uit de stad. De boeren maken van deze grondstoffen producten, deze producten worden dan in de stad verkocht.


Textielnijverheid was arbeids- en tijdsintensief dus vond John Kay de schietspoel uit. Er was alleen een klein probleem, er was teveel vraag naar wevers en kon dus niet worden geleverd. daarom vond Hargreaves de Spinning Jenny uit. Deze machine kon heel snel veel klossen draad op 1 machine spinnen.


De huisnijverheid bleef bestaan, er kwamen alleen betere garen en meer stoffen.


Er werden in Engeland snelle en betere machines ontwikkeld, bij het Waterframe was het nadeel dat er wel genoeg water moet zijn voor het waterwiel.


Het Waterframe was duur, een einde van de huisnijverheid kwam in zicht. Er ontstond nu een fabriek.


Er kwam een stoommachine, zo konden mijnen met waterpompen dieper boren en meer eruit halen. De fabrieken waren in de stad, de arbeiders zijn dichtbij de fabriek, dit scheelt tijd en energie om er te komen.


De machines van de fabrieken waren erg duur en de grondstofprijzen waren hoog. Fabrikanten wilden deze kosten snel weer terugverdienen met veel winst.


De producten worden zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Alleen op de arbeidskosten kon bezuinigd worden door een overschot aan arbeiders, het gevolg hiervan is: Slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen.


Arbeiders moesten zo hard mogelijk werken, nachtarbeid. 12 urige werkdagen, de pauzes gingen van de werktijd af. De arbeiders kregen op deze manier te weinig nachtrust en daardoor gebeurden er ongelukken met de machines. Fabrikanten deden niets ter verbetering, zij vonden dat de ongelukken je eigen probleem is.


Het was goedkoper om een fabriek te bouwen waar de grondstoffen al waren, dus dat deden fabrikanten massaal. De fabrikanten wilden ook dat de arbeiders zo dicht mogelijk bij de fabrieken woonden, zo werden er te veel huizen gebouwd en te kleine woningen. Er was geen aandacht voor de aanleg van waterleidingen, riolering, straatverlichting en afvalverwijdering.


Er kwamen grote gezinnen in te wonen, deze woningen waren erg vuil en de gezinnen aten te weinig en niet gevarieerd voedsel. 


Het modern Imperialisme was een periode dat West-Europese landen koloniën in Afrika en Azië veroverden en een groot Imperium werd.


Er was ook een economisch motief voor aanleiding van het modern Imperialisme, Europese fabrieken hadden grondstoffen nodig voor de industrie en de afzetmarkten voor hun industrieproducten.


Landen met kolonies hebben meer aanzien, je telde Internationaal mee. Afrika, Engeland en Frankrijk namen de meeste kolonies in bezit. Gebieden wilden zorgen voor politieke spanningen in Europa. (Er lag een grote oorlog op de loer)


Gevolg: Bismarck organiseerde de conferentie van Berlijn. De Europese landen verdeelden Afrika onderling, ze trokken willekeurige grenzen en hielden geen rekening met de mensen die daar woonden.


Europa ging 'onbeschaafde' volken in Afrika en Azië beschaven. Op dit beschavingsoffensief kwam wel steeds meer kritiek te staan. Europa dwong het christelijke geloof en de Europese cultuur op aan de volken in Azië en Afrika.


Missionarissen gingen onderwijs en de gezondheidszorg opzetten en verbeteren in Afrika en Azië.


De sociale kwestie, steeds meer artsen, dominees en journalisten begonnen zich zorgen te maken over de slechte werk en leefomstandigheden van de arbeiders. Gevolg: Via de kranten kwam een maatschappelijke discussie ovder de slechte werk en leefomstandigheden van de arbeiders. Er moest een politieke oplossing voor komen.


De overheid deed niet veel aan de sociale kwestie, Adam Smith beweerde dat de wereld vanzelf zou verbeteren als je jezelf op de eerste plaats zet. 'het welbegrepen eigen belang'


ideeën van het Liberalisme: 1. zoveel mogelijk vrijheid voor individu. 2. Zo min mogelijk overheids bemoeienis met de economie.


Karl Marx was journalist en zag de ellende van de arbeiders, hij schreef er een boek over: ' het communistisch manifest' Er moest wat gedaan worden aan de verschillen tussen arm en rijk en de onrechtvaardige omstandigheden vond hij.


Er zou een Revolutie komen en een idele samenleving, al het kapitalisme zou verdwijnen en het proletariaat zou beginnen.


Alle fabrieken en mijnen en grond zou gemeenschappelijk eigendom worden van het proletariaat, er zou een klassenloze samenleving komen zonder uitbuiting en onderdrukking, met de communistische heilstaat als ideaal.


De communisten (Aanhangers van Marx) wilden met een gewelddadige revolutie verbeteringen voor de arbeiders afdwingen.


De sociaaldemocraten wilden via een parlementaire weg met sociale wetgeving verbeteringen voor de arbeiders realiseren. Daar was wel algemeen kiesrecht voor nodig zodat de arbeiders op hun partij konden stemmen en ze zo de sociale wetten in konden gaan voeren.


Dit was mijn samenvatting over hoofdstuk 5 van geschiedenis Feniks, succes met het leren en maken van je toets en hartstikke bedankt voor het lezen. Ik zou het enorm leuk vinden als je even een leuk berichtje achterlaat of een beoordeling. Bij voorbaat dankjewel! :)

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Daphne