Feniks 4/5 havo Tijdvak 2: ''Grieken en Romeinen''

Beoordeling 7.5
Foto van Levi
 • Samenvatting door Levi
 • 4e klas havo | 1228 woorden
 • 9 november 2022
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Tijd van Grieken en Romeinen

 • De Griekse wereld:
 • Deze wereld bestond uit verschillende stadstaten (polis)
 • Deze waren onafhankelijk, en vochten ook tegen elkaar.
 • Maar ze deelden ook zaken als:
  • Goden
  • Kunst
  • Olympische spelen

Hoe werd de polis bestuurd?

 • 1) In eerste instantie door een koning. Als een vorst regeert noemen we dit een monarchie (Erfopvolging)
 • 2) In de loop van de tijd zien we dat de koning verjaagd wordt en hij plaatsmaakt voor een Aristocratie. Een aristocratie is een bestuursvorm waarin edelen het voor het zeggen hebben.
 • Edelen zijn mensen met veel geld die veel aanzien hebben door hun rol in het leger. Omdat zij een belangrijke rol in het leger hebben mogen zij regeren.
 • 3) De derde bestuursvorm in tirannie. Een Tiran komt vaak aan de macht door geweld een onderdrukt het volk. Dit is dus vaak een wrede leider.
 • Tegenwoordig wordt zo’n leider ook wel een dictator genoemd.
 • 4) In de polis Athene ontstaat in 509 . Chr. De democratie. ‘Het volk’ heeft de macht en mag stemmen.
 • ‘Het volk’ heeft de macht, maar niet iedereen.
  • Vrouwen mogen niet stemmen
  • Slaven hebben geen stemrecht
 • Je mag alleen stemmen als je man bent, uit Athene komt en vrij bent. Mensen die mogen stemmen hebben Burgerschap.
  • Of je rijk of arm bent, maakt niet uit!!
 • Athene is een directe democratie.
  • Als burger moet je aanwezig zijn tijdens de volksvergadering om te mogen stemmen.
 • Schervengericht: wegstemmen van gevaarlijke politicus

Mythe: Verhaal waarin een Griekse god of held voorkomt

 • Mythisch denken: Goden verantwoordelijk houden voor natuurverschijnselen en ziektes.
 • Iemand ziek? Offeren bij de god van de geneeskunde.
 • Goede oogst? Offeren bij de godin van het graan.

Wetenschappelijk Denken

 • Sommige geleerden krijgen kritiek op deze manier van denken en gingen opzoek naar logische oorzaken voor verschijnselen.
 • Deze denkers noemen we filosofen (houden zich bezig met wetenschap).
 • De Arts Hippocrates kwam tot de ontdekking dar er allerlei natuurlijke oorzaken zijn voor ziektes.
  • Water koken voor je het drinkt!
 • Een school voor artsen in Athene

Filosofen

 • Filosofen gaan zich niet alleen richten op natuurverschijnselen, maar ook op de samenleving.
 • De Griekse filosofen komen in contact met andere volkeren en constateren dat deze volkeren hele andere gewoontes en waarden hebben.
 • Geluk. Is geluk voor iedereen hetzelfde?
 • Filosofen stellen dus vragen en proberen zo achter de werkelijkheid te komen.

Romeinse Rijk

 • Rome begint als stad/stadstaat
 • Tot 509 v.Chr. werd Rome bestuurd door een koning.
  • Bestuursvorm: Monarchie
 • Vanaf 509 v.Chr. wordt Rome een Republiek
  • Land/rijk zonder koning
 • Adellijke families hebben de macht. Deze families kwamen samen in de senaat.
  • In de senaat overlegden deze families over het bestuur.

Romeinse overheersing

 • Redenen voor uitbreiding grondgebied:
  • Meer landbouwgrond
  • Meer inwoners = meer belastinginkomsten
  • Troepen tevreden houden (meedelen in de buit)
  • Honger naar macht
 • Romeinen waren mild voor de overwonnen volkeren zolang de overwonnen volkeren de Romeinse overheersing accepteerden
 • Sommige overwonnen volkeren namen zelfs deel in het leger van de Romeinen.
 • De Romeinen stichtten een Imperium.
  • Meerdere volkeren worden door één volk bestuurd.

Romeinen komen in aanraking met de Grieken

Dit wil je ook lezen:
 • Romeinen nemen cultuur over van Grieken en verspreiden die over Europa.
  • Beelhouwkunst
  • Architectuur
  • Kennis
 • Romeinen nemen veel klassieke aspecten van de Grieken over, maar komen ook met verbeteringen:
  • Koepels
  • Boogconstructies
  • Gebruik van beton

Van Republiek naar keizerrijk

 • De generaals hadden veel aanzien in het Romeinse Rijk
  • Soldaten vochten met name voor hun generaal en voelden zich verbonden aan de generaal
 • Een bekende generaal is Julius Caesar. Hij is gelief onder zijn soldaten.
  • Zorgt voor buit voor zijn soldaten
 • Caesar probeert de macht naar zich toe te trekken, maar wordt vermoord.
 • Er ontstaat een periode van chaos in het Romeinse Rijk (veel burgeroorlogen, oorlog binnen rijk)
 • Geadopteerde zoon van Caesar en grijpt de macht en wordt de eerste keizer: Augustus.

Romeins Imperium = Rijk

 • Groot rijk door:
  • Goed geleid leider
  • Sterke grenzen (limes). In vredestijd waren deze grenzen open en handelen Romeinen met andere volkeren
 • Vanaf het jaar 0 tot het jaar 200 spreken we over de Romeinse vrede: Pax Romana. Er waren weinig oorlogen binnen het rijk.

Romeinen zorgden voor:

 • Landbouwstedelijkesamenleving: Een samenleving waarin zowel mensen leven die op het platteland wonen als in de stad.
  • Romeinen stichtten veel steden
 • Goede wegen.
  • Gevolg: goed voor handel en het leger
 • Veiligheid
  • Door een sterk leger
 • Goed bestuur
  • Wetgeving: duidelijke wetten waaraan mensen zich moesten houden

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Romeinen zorgden voor:

 • Landbouwstedelijkesamenleving: Een samenleving waarin zowel mensen leven die op het platteland wonen als in de stad.
  • Romeinen stichtten veel steden
 • Goede wegen.
  • Gevolg: goed voor handel en het leger
 • Veiligheid
  • Door een sterk leger
 • Goed bestuur
  • Wetgeving: duidelijke wetten waaraan mensen zich moesten houden

Verschil tussen Oost en West

 • In het Oosten zijn er al grote steden. De romeinen nemen hier juist zaken over van de Grieken.
  • Bouwkunst (verbeteringen)
  • Kunst
  • Filosofie
 • In het Westen stichten de Romeinen steden, theaters en badhuizen. Daarnaast nemen de Germanen gebruiken en cultuur over als:
  • Taal (Latijns)
  • Kleding (toga)
 • Dit overnemen van de Romeinse cultuur noemen we Romanisering.

Jodendom

 • Jodendom is de eerste monotheïstische godsdienst. Ontstaat waarschijnlijk 3000-4000 jaar geleden.
 • Aanbidden één god: Jahweh
 • Heilige boek: ‘Tenach’
 • De joden zijn het uitverkorene volk (speciale band met god)
 • Volgens de Tenach zouden de joden rond 600 v.Chr. zijn verdreven uit het heilige land (Palestina). Zij zouden nu verspreid leven, dit noemen we de Diaspora.
 • De Joden wachten op de Messias (verlosser). De verlosser moet de joden bevrijden en naar het beloofde land leiden.

Jezus van Nazareth

 • Jezus van Nazareth
  • Liefde en verdraagzaamheid
  • Opkomen voor armen en zwakke mensen
  • Status en rijkdom niet belangrijk
  • Hiernamaals is belangrijk
 • De volgers van Jezus gaan in hem de verlosser (Messias/Joodse verhaal) zien.
 • Verhaal over Jezus staat in de Evangeliën: Nieuwe testament
  • Tientallen jaren na zijn dood opgeschreven.
 • Uiteindelijk wordt Jezus gekruisigd

Eerste Christenen

 • Veel aantrekkingskracht, een toegankelijke
  • Iedereen welkom (arm/rijk)
 • Volgers van Jezus gaan zijn boodschap verkondigen.
 • Keizers bang dat dit ten koste gaat van hun macht.
  • Christenen willen ook niet offeren bij de Romeinse goden.
 • Christenen gebruikt als Zondebok
  • Verantwoordelijk voor nederlagen
  • Verantwoordelijk voor ziektes
  • In brand steken van een stad
 • Vervolgingen van Christenen in het Romeinse Rijk

Christendom in het Romeinse Rijk

 • Keizer Constantijn staat het christendom in 313 toe, deze beslissing wordt het edict van Milaan
 • Christendom wordt vooral gebruikt om eenheid binnen het rijk te krijgen.
 • Keizer ging zich intensief met de kerk bemoeien om zo invloed uit te oefenen.
 • Constantijn vertrekt uit Rome en maakt van Constantinopel de nieuwe hoofdstad.
 • 391: keizer Theodosius maakt van het Christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.
  • Andere religies verboden!
 • In 395 volgt er een scheiding van het Romeinse rijk:
 • West- en Oost-Romeinse(byzantijnse Rijk).
 • Het oosten is veel welvarender en is beter instaat om de vijandige stammen buiten de deur te houden.

In 476 valt het West-Romeinse Rijk uit elkaar

 • Externe oorzaken: Vanaf 200 na christus plunderen Germaanse stammen steeds vaker delen van het romeinse rijk (volksverhuizing).
 • Om deze plunderingen te voorkomen, kopen de Romeinen deze stammen af, dit kost veel geld waardoor het Romeinse Rijk steeds minder geld heeft.
 • Interne oorzaken: ook bestuurlijk waren er veel problemen. Veel generaals proberen de macht te grijpen waardoor er veel instabiliteit is in het bestuur.
 • Veel incapabele keizers komen aan de macht en dit resulteert ook in instabiliteit.

Volksverhuizing

 • Vanaf de vierde eeuw trekken steeds veel Germaanse stammen het West-Romeinse Rijk binnen. Dit noemen we de volksverhuizing.

Kenmerken West-Romeinse Rijk

 • Politiek
 • Over het algemeen goed bestuurd (Pax Romana)
 • Militair
 • Sterk leger dat goed gedisciplineerd was => Veiligheid!
 • Hoe kwamen mensen aan hun voedsel en geld
 • Landbouw stedelijke samenleving: meeste mensen leefden op het platteland van de landbouw, maar ook grote steden waar mensen woonden en werkten in de nijverheid.
 • Cultureel / Religieus
 • Romeinse goden (polytheïsme), maar steeds meer geloven in het christendom (monotheïsme), wordt de staatsgodsdienst.

REACTIES

Diede

Diede

Erg goed!

3 maanden geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Levi