Cultureel-mentale ontwikkeling in Nederland na 1945

Beoordeling 7.4
Foto van Safaa
 • Samenvatting door Safaa
 • 3e klas vmbo | 2694 woorden
 • 8 januari 2021
 • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Geschiedenis samenvatting paragraaf 1:

 • 2de Wereldoorlog van: 1940 T/M 1945 IN NL ( 1939 in andere landen )
 • Na de oorlog was er veel: SCHADE, SCHAARSTE & VERDRIET
 • Het gezin was een: VEILIGE PLEK

Bevrijd:

 • In MEI 1945 werd Nederland bevrijd ( na 5 jaar )
 • Bevrijd door: AMERIKANEN, ENGELSEN, CANADEZEN, FRANSEN, BELGEN & POLEN
 • Meer dan 200.000 mensen waren omgekomen waarvan de helft: JOODSE NL
 • Bruggen, Spoorwegen, Kanalen & Havens vernield door de oorlog
 • Veel mensen waren Dakloos, hadden Familie leden verloren & hadden Veel verdriet

De schouders eronder:

 • de regering, werkgevers & werknemers gingen samenwerken in de: SER ( SOCIAAL-ECONOMISCH RAAD )
 • Afspraken die toen werden gemaakt was:
 • GELEIDE LOONPOLITIEK = loonstijging bepaald door overheid
 • LAGE LOONKOSTEN = goedkope productie ( geen prijsstijging van producten )
 • SOCIALE PLANNEN = regering zou zorgen dat niemand in: ARMOEDE HOEFDE TE LEVEN ALS HIJ ZIEK/OUD WAS OF WERKLOOS WERD
 • HARMONIEMODEL = samenwerking tussen: overheid, werkgevers & werknemers
 • Nederland kreeg door behulp van de Marshallplan geld van de: VERENIGDE STATEN om de economie op te bouwen
 • Met dat geld werden de: WEGENS HERSTELD & MACHINES EN VERVOERSMIDDELEN AANGESCHAFT
 • Vanaf de jaren’50 begon de economie weer te groeien & de welvaart steeg ook

Het gezin:

 • Het gezin bestond uit: VADER, MOEDER & KINDEREN
 • Hun taken waren:
 • VADER: was de baas en verdiende het inkomen
 • MOEDER: zorgde voor het huishouden & voor de opvoeding van de kinderen
 • Echtscheiding kwam bijna niet voor, omdat de kerk dat verbod & vrouwen geen eigen inkomen hadden
 • Veel geld was er ook niet voor vakantie of luxe producten, pas als iets echt versleten was en ze het geld bij elkaar hadden kochten ze iets nieuws
 • Jongeren die werkte en geld verdiende gaven het geld aan hun: OUDERS
 • VRIJTE TIJD BESTOND UIT: samen met het gezin spelletjes doen, radio luisteren & op de zondag naar de kerk
 • Dansles was het enigste uitje waar je heen ging op de fiets voor de meeste kinderen
 • Veel kinderen waren lid van de: JONGERENVERENIGING

Je eigen groep:

 • Samenleving verdeeld in 4 groepen ( zuilen ): KATHOLIEK, PROTESTANTEN, SOCIALISTEN & LIBERALEN
 • De verdeling van de Nederlandse samenleving in 4 groepen heet: VERZUILING
 • Je ging alleen om met mensen van je eigen zuil
 • Als katholiek ging je naar: KATHOLIEKE KERK, SCHOOL & VOETBALVERENIGING
 • Leiders van de zuil waren de: PASTOOR, DOMINEE & POLITICI
 • Je moest oppassen wat je deed en met wie je omging, want voor je wist wist de hele buurt het

Seks? Bah!:

Dit wil je ook lezen:
 • Seksualiteit was een onderwerp waar tot de jaren’60 niet over werd gesproken
 • Kinderen kregen: GEEN VOORLICHTING
 • Seks voor: HET HUWELIJK HOORDE NIET!! ( vonden vooral katholieken & protestanten )
 • Seks was bedoeld om: KINDEREN TE MAKEN wilde je dat niet mocht je: GEEN SEKS HEBBEN
 • Voorbehoedsmiddelen was niet makkelijk te verkrijgen: CONDOOMS mochten niet worden verkocht en de PIL bestond nog niet
 • Jongens en Meisjes mochten weinig met elkaar omgaan
 • Homoseksualiteit was TABOE het mocht niet en je praatte er niet over, was je toch homo hield je het altijd GEHEIM

Geschiedenis samenvatting paragraaf 2:

 • Rond 1960 begint Nederland te veranderen
 • Welvaart stijgt
 • Mensen krijgen meer geld

Welvaart:

 • Halverwege jaren’50 was de Nederlandse economie hersteld dankzij de: MARSHALLHULP, HARD WERKEN & ZUINIG DOEN
 • Nederlandse regering besloot in 1953 TOT EEN EERSTE LOONSTIJGING
 • In 1963 WERD DE GELEIDE LOONPOLITIEK helemaal losgelaten
 • Plotselinge stijging van de lonen heet: LOONGOLF
 • De overheid besliste de uitkering van mensen die niet konden werken: WERKLOZEN, ZIEKEN & OUDEREN mee zouden stijgen
 • In 1959 werd er een groot gasveld ontdekt in GRONINGEN
 • consumptiemaatschappij = NEDERLAND GING MEER GELD UITGEVEN AAN LUXERE PRODUCTEN

Met z’n allen voor de tv:

 • De eerste televisie werd uitgezonden in zwart-wit & paar uur per dag
 • Het hele gezin keek dan op die tijden naar: DAPPERE DODO, WEET WEL WAT JE VRAAGT, PENSION HOMMELES & DE WEEKENDSHOW
 • Je mocht eigenlijk alleen kijken naar programma’s van je eigen: ZUIL
 • VARA was voor SOCIALISTISCHE OMROEP
 • KRO was voor KATHOLIEKEN
 • NCRV was voor PROTESTANTEN
 • Maar omdat er steeds dezelfde zenders waren en mensen verslaafd raakte aan de tv keken ze naar alles wat er werd uitgezonden
 • Vanaf de jaren’60 werd de televisie een: MASSAMEDIUM

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Mobiliteit:

 • Door de toenemende welvaart werd een auto voor veel gezinnen een normaal vervoersmiddel
 • De mobiliteit (vervoer waar mensen zich mee kunnen verplaatsen) nam toe
 • Mensen gingen dagjes uit, maar gingen ook uit zonder een doel
 • Picknicken langs de snelweg en kijken naar auto’s (BERMTOERISME) die langs kwamen was graag iets wat ze deden in hun vrije tijd

Lege kerken:

 • In de jaren’60 nam ONTKERKELIJKING (STEEDS MINDER MENSEN GINGEN NAAR DE KERK) toe
 • Ten eerste door de: MOBILITEIT
 • Ten tweede door de: MASSAMEDIUM (DE TV WAS VERSLAVEND)
 • Mensen kregen door de tv andere meningen te horen dan die van hun kerk
 • Hierdoor werden ze kritischer over wat kerkleiders vertelden
 • Ten derde: VERSTEDELIJKING (MEER MENSEN GINGEN IN STEDEN WONEN)

Amerika: het grote voorbeeld:

 • De invloed werd na de tweede wereld oorlog in Nederland erg groot
 • Overal waar je keek zag je dingen dingen uit AMERIKA
 • Mensen keken in de jaren’60 erg op tegen Amerika
 • Dat is niet vreemd, want Amerika had geholpen ons: LAND TE BEVRIJDEN, WAS ONS BONDGENOOT EN HAD MET DE MARSHALLHULP MEEGEHOLPEN ONS LAND OP TE BOUWEN NA DE OORLOG
 • de enorme invloed van Amerika op de Nederlandse samenleving heet: AMERIKANISERING

Gastarbeiders:

 • De economische groei zorgde voor een stijging van de werkgelegenheid in de jaren’50 en jaren’60
 • Er waren weinig mensen om al het werk te doen
 • Nederlanders gingen minder werken, want: ZE HADDEN ZATERDAG VRIJ GEKREGEN EN KONDEN EERDER MET PENSIOEN
 • Ook waren er veel Nederlandser na de oorlog: GEËMIGREERD
 • Der was niemand die het: ZWARE EN VIEZE WERK WOU DOEN
 • In landen zoals: MAROKKO, TURKIJE EN SPANJE ging het opdat moment minder met de economie
 • Nederlandse bedrijven en regering haalde mensen uit die landen naar Nederland om het: ZWARE EN VIEZE WERK TE DOEN
 • De GASTARBEIDERS (MENSEN DIE VOOR EEN BEPAALT TIJD IN EEN ANDER LAND GAAN WERKEN) kregen een lage loon, maar waren er heel tevreden mee
 • De gastarbeiders deden ONGESCHOOLD WERK dus de Nederlandse taal leren vondt de regering niet belangrijk
 • Ze waren er mee eens omdat ze er ook van uit gingen dat ze weer terug naar hun eigen land zouden gaan
 • Gevolg: Ze bleven in Nederland wonen en haalde hun familie hierheen

Geschiedenis samenvatting paragraaf 3:

 • Tot eind jaren’50 brachten jongeren hun Vrije tijd door in het gezin
 • Naast de ouders hielden ook de: DOMINEE EN PASTOOR jongeren in de gaten
 • In de jaren’60 veranderde dit allemaal

Een eigen cultuur:

 • Na de tweede Wereldoorlog veranderde het leven van jongeren heel erg
 • Jongeren werden een aparte groep
 • Dit kwam doordat: JONGEREN LANGER NAAR SCHOOL GINGEN & VOLGDE VAAK EEN HOGERE OPLEIDING
 • Ze kwamen op school in contact met NIEUWE MENSEN EN IDEEËN
 • Hierdoor gingen ze kritischer denken over de ideeën hun ouders en de kerk
 • Door de stijging van de welvaart kregen jongeren MEER GELD
 • Jongeren die werkte hoefde hun loon niet meer af te staan aan hun ouders en jongeren die studeerde kregen zakgeld
 • Ze gaven hun geld uit aan: KLEDING OF AAN EEN BROMMER
 • Jongeren gingen steeds meer onderscheiden door hun: KLEDING, KAPSEL & MUZIEK
 • Ze vormden een eigen: JEUGDCULTUUR ( levensstijl van jongeren waarmee zij zich onderscheiden van andere groepen bijv door hun: KLEDING, KAPSEL & MUZIEKKEUZE

Nozems:

 • Vanaf eind jaren’50 ontstond in Nederland de eerste echte jongerencultuur: DE NOZEMS zijn te herkennen aan: LEREN JASSEN, SPIJKERBROEKEN & EEN VETKUIF
 • Het waren vaak WERKENDE JONGENS die in STEDEN woonde
 • Jongens droegen: LEREN JASSEN, SPIJKERBROEKEN & EEN VETKUIF
 • Meisjes droegen: KORTE ROKKEN,PETTICOATS & HAAR MET HAARLAK OPGESTOKEN ALS EEN SUIKERSPIN
 • Ontmoetingsplek: STRAAT OF SNACKBAR
 • Daar stonden ze in groepjes hangend op hun: BROMMER of ze gingen naar de BIOSCOOP
 • Hun helden waren: JAMES DEAN, MARLON BRANDO OF ELVIS PRESLEY
 • De rock en rollmuziekfilm: ROCK AROUND THE CLOCK was een grote hit onder NOZEMS
 • Ouderen maakte vreselijk zorgen om de NOZEMS & hun GEDRAG

Provo:

 • Halverwege de jaren’60 ontstond in AMSTERDAM de PROVO-BEWEGING
 • Provo (jongeren die tussen 1965 & 1967 acties organiseerde om de consumptiemaatschappij te veranderen ) komt van het woord PROVOCEREN = UITDAGEN OF UITLOKKEN
 • Dat was ook precies wat de provo’s wilden: IETS DOEN OF ZEGGEN OM EEN REACTIE UIT TE LOKKEN
 • De meeste provo’s waren na: 1945 GEBOREN
 • Al dat consumeren leidde tot: MILIEU PROBLEMEN EN ONGELIJKHEID IN DE WERELD
 • Door ludieke acties (ACTIE WAARBIJ MET VEEL HUMOR AANDACHT WORDT GEVRAAGD VOOR EEN BEPAALD ONDERWERP) wilden de provo’s de generatie van hun ouders aan het denken zetten
 • Zo kwamen ze in AMSTERDAM met de WITTEFIETSENPLAN
 • Overal in de stad kon je een witte fiets lenen, gebruiken en weer ergens anders neerzetten en zo kon iemand anders hem weer gebruiken
 • Hierdoor zou het aantal AUTO’S in de stad afnemen en daarmee ook de LUCHTVERVUILING

Hippies:

 • De hippie of flowerpowercultuur was vanuit SAN FRANCISCO IN AMERIKA aan het eind van de jaren’60 naar Nederland gekomen
 • De hippiecultuur was ontstaan uit protest tegen de VIETNAMOORLOG (oorlog tussen de vs en communistisch Noord-Vietnam in de jaren’60 & 70)
 • Het standpunt was: MAKE LOVE NOT WAR
 • De HIPPIES waren jongeren die in de jaren’60 de maatschappij wilden veranderen door liefde & drugs
 • Hippies waren te herkennen aan: LANGE HAREN & VROLIJKE/KLEURRIJKE KLEDING
 • Ze wilden zo eenvoudig mogelijk en zonder luxe leven
 • VRIJE RELATIES, SEKS & HET GEBRUIK VAN DRUGS zouden de wereld mooier maken dan de oorlog en geweld
 • Muziek speelde een belangrijke rol in de hippiescultuur
 • Bands als: THE BEATLES, PINK FLOYD & YES maakten experimentele nummers
 • Andere muzikanten maakten in protestliederen hun standpunten zoals: BOB DYLAN
 • Voor de hippies werden grote popfestivals georganiseerd zoals: WOODSTOCK ( 1969 ) in Amerika & KRALINGEN POPFESTIVAL ( 1970 ) in Nederland

Seks? Heel gewoon!:

 • Jongeren gingen halverwege de jaren’60 makkelijker praten over seksualiteit
 • Taboes rondom seksualiteit zoals: HOMOSEKSUALITEIT, GEBOORTEBEPERKING & ABORTUS werden ook bespreekbaar
 • Seks was niet meer alleen om kinderen te maken, maar het was ook een manier om jezelf en andere te ontdekken en van te genieten
 • De veranderde opvatting over seksualiteit heet de: SEKSUELE REVOLUTIE (grote verandering in de jaren’60 op het gebied van seksualiteit)
 • De pil werd uitgevonden in 1962
 • Was je niet getrouwd maar wel perongeluk zwanger, dan zat er niets anders op dan jong trouwen dit heette een: MOETJE
 • Door de pil kon een vrouw voor het eerst in de geschiedenis zelf bepalen of ze zwanger wilde worden of niet

Kritiek en inspraak:

 • Jongeren hadden in de jaren’60 weinig te zeggen
 • Politiek invloed had je pas als je 23 jaar was, want dan mocht je stemmen
 • In de jaren’60 eisten jongeren meer: INSPRAAK in de POLITIEK op school en de universiteit
 • Ze wilde dat de samenleving democratischer zou worden dit heet de: DEMOCRATISERING (proces waarbij mensen meer inspraak krijgen in het bestuur)
 • In 1969 bezetten studenten 5 dagen lang het MAAGDENHUIS dit was het BESTUURSGEBOUW VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
 • De studenten wilden door deze bezetting meer INSPRAAK IN HET UNIVERSITEIT BESTUUR KRIJGEN
 • Het bestuur van veel organisaties werd democratischer op: SCHOLEN, BEDRIJVEN EN UNIVERSITEITEN kwamen raden waarin: LEERLINGEN, PERSONEEL EN STUDENTEN mee konden praten over belangrijke beslissingen

Geschiedenis samenvatting paragraaf 4:

 • Een trouw echtgenote en een goede moeder dat was de rol van de moeder
 • Meisjes werden hierop voorbereid in de jaren’50
 • In de jaren’60 veranderde de rol van de vrouw

Moeder en echtgenote:

 • In de jaren’50 waren de rollen in het gezin duidelijk en volgens de tradities verdeeld
 • Man: WERKTE BUITENHUIS & VERDIENDE HET INKOMEN
 • Vrouw: ZORGDE VOOR DE KINDEREN & HET HUISHOUDEN
 • Man en vrouw waren niet aan elkaar gelijk
 • Tot 1956 was volgens de wet de man de BAAS VAN HET GEZIN
 • Vrouwen waren: HANDELINGSONBEKWAAM (getrouwde vrouw mag zonder haar man geen belangrijke beslissingen nemen & geen grote uitgaven doen)
 • Officiële documenten mochten de vrouwen niet zonder haar man tekenen
 • Vrouwen hadden vaak een lagere opleiding dan de mannen
 • Een opleiding als de HUISHOUDSCHOOL was gericht op hun taak in het GEZIN, ECHTGENOTE & MOEDER
 • Bij de overheid en sommige bedrijven was het vanzelfsprekend dat een vrouw op het moment dat zij ging trouwen: ONTSLAG NAM OF ZELFS WERD ONTSLAGEN

De tweede feministisch golf:

 • Aan het eind van de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw streed een groep vrouwen voor het: VROUWENKIESRECHT
 • Zij waren de: EERSTE FEMINISTEN (iemand die streeft Naar gelijke rechten voor mannen & vrouwen)
 • ALETTA JACOBS & WILHELMINA DRUCKER waren de leiders van de EERSTE FEMINISTISCHE GOLF in Nederland
 • In 1919 werd het belangrijkste doel van deze vrouwenbeweging bereikt: VROUWEN KREGEN KIESRECHT
 • Toch leek er niets veranderd
 • De meeste maatschappelijke en politieke functies werden nog steeds door mannen vervuld
 • Pas in 1956 was er voor het eerst een: VROUWELIJKE MINISTER: MARGA KLOMPE
 • In de jaren’60 streed een aantal vrouwen voor de: EMANCIPATIE (evenveel rechten krijgen als andere groepen in de samenleving)
 • Vrouwen moesten voor zich uit hun achtergestelde positie bevrijden en gelijke rechten en kansen krijgen
 • Deze groep vrouwen hoorde bij de: TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF
 • Door de komst van huishoudelijke producten zoals: WASMACHINE EN STOFZUIGER kostte het huishouden minder tijd

De tweede feministisch golf:

 • Aan het eind van de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw streed een groep vrouwen voor het: VROUWENKIESRECHT
 • Zij waren de: EERSTE FEMINISTEN (iemand die streeft Naar gelijke rechten voor mannen & vrouwen)
 • ALETTA JACOBS & WILHELMINA DRUCKER waren de leiders van de EERSTE FEMINISTISCHE GOLF in Nederland
 • In 1919 werd het belangrijkste doel van deze vrouwenbeweging bereikt: VROUWEN KREGEN KIESRECHT
 • Toch leek er niets veranderd
 • De meeste maatschappelijke en politieke functies werden nog steeds door mannen vervuld
 • Pas in 1956 was er voor het eerst een: VROUWELIJKE MINISTER: MARGA KLOMPE
 • In de jaren’60 streed een aantal vrouwen voor de: EMANCIPATIE (evenveel rechten krijgen als andere groepen in de samenleving)
 • Vrouwen moesten voor zich uit hun achtergestelde positie bevrijden en gelijke rechten en kansen krijgen
 • Deze groep vrouwen hoorde bij de: TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF
 • Door de komst van huishoudelijke producten zoals: WASMACHINE EN STOFZUIGER kostte het huishouden minder tijd

Baas in eigen buik:

 • De Komst van de PIL had belangrijke gevolgen voor het verloop van: SEKSUELE REVOLUTIE
 • Ze kon een vrouw nu zelf bepalen op ze een kind wou of niet
 • Daarvoor bepaalde de man of ze een voorbehoedmiddel gebruikte of niet
 • Een actiegroep van vrouwen: DOLLE MINA (groep vrouwen die in de jaren’70 op een ludieke manier aandacht wilde voor de ongelijke behandeling van vrouwen) wilde daarom dat alle vrouwen de pil konden krijgen
 • Dolle mina ging nog verder: als een vrouw ongewenst zwanger was moest zij het recht hebben om ABORTUS TE PLEGEN
 • Dolle Mina’s gingen de straat op met blote buiken waar: BAAS MET EIGEN BUIK op stond
 • Dat je met je blote buik rondliep was al iets heel nieuws
 • Hierdoor haalde de dolle Mina’s het nieuwsbericht over de hele wereld
 • Acties van dolle Mina’s leken op die van de PROVO’S ze waren GRAPPIG EN UITDAGEND
 • Dolle Mina’s waren het niet mee eens dat vrouwen werden afgebeeld als LUSTOBJECT (iemand die seksuele verlangens oproept)
 • Daarom gingen ze op straat de rollen omdraaien: ZIJ GINGEN DE MANNEN NAFLUITEN
 • Dolle mina was ook niet eens met de wijze waarop tijdschrift: MARGRIET de traditionele rol van de vrouw presenteerde
 • In 1970 bezetten de dolle Mina’s de REDACTIE VAN HET BLA

Gelijke kansen:

 • In de jaren’70 verbeterde de positie van vrouwen:
 • OPLEIDING: Meisjes konden de zelfde studie doen als de jongens: de MAMMOETWET (1968) werd opgeheven
 • WERKEN: Meer vrouwen werkten buitenshuis. Der was een kinderopvang gekomen zodat vrouwen met kinderen konden gaan WERKEN OF STUDEREN. De feministen hadden dit in hun strijd voor gelijke rechten voor elkaar gekregen
 • HUWELIJK: Sommige trouwde op een latere leeftijd. Echtscheiding nam ook heel erg toe. Sinds 1965 konden ze een BIJSTANDUITKERING aanvragen
 • KINDEREN: Door de pil konden ze zelf bepalen of ze kinderen wouden of niet

Is de emancipatie voltooid?:

 • Sinds de jaren’70 is de positie van een vrouw sterk verbeterd
 • Soms gaat bij een sollicitatie zelfs de voorkeur uit naar de vrouw bijv: BINNEN EEN BEDRIJF
 • Mannen zijn meer gaan doen in het HUISHOUDEN en nemen een deel van de ZORG VAN DE KINDEREN OP ZICH
 • Veel ouders maken gebruik van de: KINDEROPVANG
 • Toch is de emancipatie niet voltooid met name in: TECHNISCHE BEROEPEN EN OPLEIDINGEN
 • Meestal betekent en zwangerschap een TIJDELIJKE ONDERBREKING VAN DE CARRIÈRE
 • Er is ook en groep die vindt dat er ERKENNING MOET KOMEN tussen mannen & vrouwen & HUN VERSCHILLENDE BEHOEFTES
 • Vrouwen moeten betere mogelijkheden krijgen om hun baan en gezin te combineren
 • Bijv: DOOR EEN VROUW LANGER VRIJ TE GEVEN ALS ZIJ EEN KIND HEEFT GEKREGEN
 • Maar mannen moeten ook meer mogelijkheden krijgen
 • Bijv: WERK & ZORG COMBINEREN

Jaartallen:

 • 1880 T/M 1920: EERSTE FEMINISTISCHE GOLF
 • 1919: VROUWEN KREGEN KIESRECHT
 • Mei 1945: EINDE TWEEDE WERELDOORLOG
 • 1945: MEESTE PROVO’S GEBOREN
 • 1947: MARSHALLHULP
 • 1953: EERSTE LOONSTIJGING
 • 1956: VOOR HET EERST VROUWELIJKE MINISTER: MARGA KLOMPE
 • 1959: GASVELD ONTDEKT IN GRONINGEN
 • Rond 1960: WELVAART STIJGT
 • 1960: EERSTE GASTARBEIDERS KOMEN NAAR NEDERLAND
 • 1961: 1 MILJOEN TV’S IN NEDERLAND
 • 1962: INTRODUCTIE PIL
 • 1963: GELEIDE LOONPOLITIEK HELEMAAL LOSGELATEN
 • 1965: MOGELIJK OM BIJSTANDSUITKERING AAN TE VRAGEN
 • 1965 T/M 1967: PROVO’S
 • 1965 T/M 1985: TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF
 • 1968: MAMMOETWET
 • 1969: BEZETTING MAAGDENHUIS

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Safaa