Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Examenstof Indonesië

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 444 woorden
  • 9 mei 2002
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

J a a r t a l l e n v o o r I n d o n e si ë .

1595 Indonesië voor het eerst bezocht door de Nederlanders o.l.v.: de Houtman en de Keyzer.

1602 oprichting VOC (verenigde Oost-Indische compagnie)

1780 VOC raakt in de rode cijfers

1799 opheffing VOC. De Nederlandse staat neemt de schulden over

1813 Oprichting van het Nederlands koninkrijk. Koning Willem 1

1830 cultuurstelsel ingevoerd door: Van den Bosch. De verplichting voor de gehele Javaanse bevolking van het produceren van exportgewassen voor de Nederlandse schatkist. Op tenminste 1/5e van zijn grondgebied.

1870 -einde cultuurstelsel. Want: was veel kritiek op gekomen en het paste niet meer
binnen de liberale ideeën. -begin periode modern imperialisme (tot 1914) -begin liberaal tijdperk (tot 1930) 1873 begin Atjeh-oorlog (tot 1918).

1880 koelie-ordonnantie

1894 Lombok expeditie

1901 afkondiging van de ethische politiek (het streven met de leus: irrigatie, emigratie, educatie)

1903 pacificatie van Atjeh. (het militaire verzet tegen Nederland was verbroken en het Nederlandse bestuur kon orde en rust garanderen)

1923 Sarekat Islam (volkspartij voor de ‘islamitische handelsvereniging’) stapt uit de volksraad. Begin van periode van non-coöperatie.

1926 Begin communistische opstand op Java en Sumatra.

1927 -Arrestatiegolf onder communisten. -oprichting nationalistische partij (PNI = Partai Nasional Indonesia) o.l.v Soekarno

1931 afschaffing poenale sanctie. (de onbeperkte bevoegdheden koelies, = de loonarbeider, te straffen)

1942 Japan begint aan haar ‘verovering van zuid-oost-Azië’. Het Japanse leger verslaat het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) doordat het onvoldoende bewapend was en geen steun kreeg van de Indonesische bevolking. Begin Japanse bezetting op Indonesië. De Europeanen werden geïnterneerd en de Indonesische bevolking nam, de eerst door Nederlanders bezette, bestuursposten in samen met de Japanners.

1945 -15 augustus: Japanse capitulatie (Hirosjima en Nagasaki) -17 augustus: Hatta en Soekarno roepen onafhankelijkheid uit. -Oktober/december: bersiap-periode -1e migratiegolf: Nederlandse burgers verlaten Indonesië.

1946 -april: eerste Nederlandse dienstplichtigen naar Indonesië. -november: akkoord van Linggadjati (Nederland erkende het gezag van de Republiek op Java en Sumatra. De Republiek beloofde met te werken aan de stichting van een Indonesische Federale staat, bestaande uit 3 deelstaten: de Republiek, Borneo en Oost-Indonesië, waarbij Nederland en Indonesië samen een unie vormen, met de koningin aan het hoofd).

1947 27 juli/4 augustus: 1e politionele actie.

1948 -januari: Renville-overeenkomst. Door het mislukken van 1e politionele actie, eiste de veiligheidsraad van de VN, een wapenstilstand/Renville. -19-31 december: 2e politionele actie. VS dreigt met stopzetten van ‘Marshallhulp’ als Nederland nog steeds weigert te onderhandelen

1949 -27 december: soevereiniteitsoverdracht. -2e migratiegolf: ambtenaren en militairen.

1950 -augustus: Soekarno roept eenheidsstaat uit. -december: onderhandelingen over Nieuw-Guinea mislukt.

1951 begin 3e migratiegolf: Indo-Europeanen verlaten Indonesië

1956 Indonesië verbreekt unie met Nederland.

1057 4e migratiegolf: economisch gebonden Nederlanders verlaten Indonesië.

1962 1 oktober: Nederland draagt (het al vanaf 1950 voor conflict zorgende) Nieuw-Guinea over aan de VN.

1963 1 mei: VN dragen Nieuw-Guinea over aan Indonesië.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.