Een nieuwe tijd begint

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 980 woorden
  • 1 februari 2005
  • 141 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.2
  • 141 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Loepvragen geschiedenis Hoofdstuk 1

Wat wordt bedoeld met de Rennaissance?
Met de Renaissance wordt bedoeld, de nieuwe belangstelling voor de Grieks Romeinse cultuur.
Tot welke 3 denkbeelden van de Grieken en de Romeinen voelen mensen zich tijdens de Renaissance aangetrokken?
- Iedereen leeft voor zichzelf en niet voor een of andere groep
- Zij vonden dat je van het leven moest genieten, doodgaan beschouwden ze als iets akeligs
- Zij vonden dat de mens zichzelf niet op de achtergrond hoefde te plaatsen.

Welke groep mensen voelden zich tot deze denkbeelden aangetrokken? En waarom?
Geleerde, kunstenaars, rijke burgers en later ook edelen en vorsten.

Waarom zochten de Portugezen een zeeweg naar Azië?
De Portugezen zochten een zeeweg naar Azië omdat, de Portugezen zelf de specerijen en zijde uit het oosten wilden halen.
Wat was een factorij?
Een factorij was een handelspost bestaande uit een fort, een haven, wat pakhuizen en woningen.
Waarom stichtten de Portugezen op verschillende plaatsen factorijen?
De Portugezen stichtten op verschillende plaatsen factorijen omdat, schepen die verre reizen moesten maken in de factorijen vers voedsel en water aan boord konden nemen.
Waarom noemden de Europeanen de inwoners van Amerika ‘Indianen’?
De Europeanen noemden de inwoners van Amerika ‘Indianen’omdat, ze dachten dat ze in India waren.

Hoe vestigden de Spanjaarden en de Portugezen in Midden- en Zuid Amerika grote koloniale rijken?
De Spanjaarden en de Portugezen vestigden in Midden- en Zuid Amerika grote koloniale rijken d.m.v. grote gebieden veroveren waar landgenoten zich konden vestigen.
Hoe konden de Spanjaarden en de Portugezen de Indianen hun wil opleggen?
De Spanjaarden en de Portugezen konden de Indianen hun wil opleggen d.m.v. paarden en betere vuurwapens.
Welke producten haalden de Spanjaarden uit Midden- en Zuid Amerika?
De Spanjaarden haalden zilver, suiker, tabak en koffie uit Midden- en Zuid Amerika.

Noem 4 gevolgen van de ontdekkingen en leg bij elk gevolg uit waarom het een gevolg van de ontdekkingen is.
- Verspreiding van mensen over de hele wereld onderleiding van de blanken: de blanken hebben landen veroverd en de mensen die er woonden als slaaf gebruikt, en die werden over de hele wereld verspreid omdat dat geld opleverde
- Miljoenen sterven door ziekten en door geweld: doordat de volken uit verschillende werelddelen elkaar ontmoeten droegen zij allerlei ziektes over elkaar over omdat ze die niet kenden, dus ook niet tegen bestand waren. Doordat volken uit verschillende landen werelddelen wilden veroveren werden er oorlogen gevoerd.
- Uitwisseling van producten en begin van wereldeconomie: doordat men allerlei nieuwe producten leerde kennen, wilden ze ook handelen met andere landen. Door deze handel tussen de werelddelen ontstond er een begin van een wereldeconomie.
- In West Europa neemt de handel in producten uit de koloniën toe: doordat men en de 18e eeuw het drinken van kopjes koffie en thee en gewoonte maakte moest er veel gehandeld worden tussen de landen omdat het land het zelf niet had.

Wat wordt bedoeld met nationale gevoelens?
Met nationale gevoelens wordt bedoeld, de gevoelens dat men als volk bij elkaar hoorde door gemeenschappelijke ervaringen, belangen en taal.
Welke 4 omstandigheden droegen vanaf het einde van de Middeleeuwen in West-Europa bij tot het ontstaan van nationale gevoelens? Op welke manier droeg elke omstandigheid daarbij toe?
- Koningen worden machtiger: steeds meer mensen hadden een behoefte aan een koning
- Meer contact tussen de mensen: door handel, ontstaan van talen, leren lezen en schrijven, boeken en de boekdrukkunst
- Gemeenschappelijke belangen: godsdiensten verdedigen
- Gemeenschappelijke ervaringen: mensen gingen zich steeds meer met elkaar verbonden voelen.
Wat is een staat?
Een staat is een land met duidelijke grenzen en een centrale regering.
Wat is een nationale staat?
Een nationale staat is een bevolking van een staat die voelt dat ze door gemeenschappelijke ervaringen en belangen één volk vormt.

Hoe wilden de vorsten de macht in een staat verdelen? Hoe wordt deze verdeling genoemd?
Door God; scheiding tussen Kerk en staat.
Wat wordt verstaan onder absolutisme?
Onder absolutisme wordt verstaan: een regeringsvorm waarbij de vorst alle macht in de staat bezit en op geen enkele manier aan zijn onderdanen verantwoording hoeft af te leggen. De vorst zou door God zijn aangesteld om zijn onderdanen te besturen. Onderdanen hebben de plicht hem te gehoorzamen.
Welke rol speelden de parlementen tot ±1800?
Tijdens het absolutisme speelde parlementen geen rol.
Wat wordt bedoeld met een parlementaire regeringsvorm?
Met een parlementaire regeringsvorm bedoelen we een regeringsvorm waarbij de macht in de staat berust bij een parlement.

Begrippen geschiedenis Hoofdstuk 1

Tijdbalk
1271-1295 Marco Polo reist in Azië
ca. 1400 De Renaissance begint in Italië
15de eeuw Portugezen verkennen Afrikaanse kust
1488 Portugezen bereiken Kaap de Goede Hoop
1492 Columbus ontdekt Amerika
1498 Vasco da Gama bereikt India
1519 Magelhaen begint reis om de wereld
1643-1715 Lodewijk XIV koning van Frankrijk

Begrippen
Absolutisme: Regeringsvorm waarbij de vorst alle macht in de staat bezit en op geen enkele manier aan zijn onderdanen verantwoording hoeft af te leggen. De vorst zou door God zijn aangesteld om zijn onderdanen te besturen. Onderdanen hebben de plicht hem te gehoorzamen.
Anatomie (van de mens): De in- en uitwendige bouw van de mens.
Autocratie: Regering dooréén persoon.
Factorij: Handelspost bestaande uit een fort, een haven, wat pakhuizen en woningen.
Koloniaal rijk: Een veroverd rijk waar landgenoten zich konden vestigen.
Kolonisten: Europeanen die zich gingen vestigen in een kolonie om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Nationale gevoelens: Gevoelens dat men als volk bij elkaar hoort door gemeenschappelijke ervaringen en belangen.
Nationale staat: Staat waarvan de bevolking voelt dat ze door gemeenschappelijke ervaringen en belangen één volk vormt.
Parlementaire regeringsvorm: Regeringsvorm waarbij de macht van de staat berust bij een parlement.
Plantage: Landbouwbedrijf waarop producten zoals suiker, tabak, koffie of katoen worden verbouwd.
Renaissance: Nieuwe belangstelling voor de Grieks Romeinse cultuur.
Staat: Land met duidelijke grenzen en een centrale regering. De regering maakt gebruik van een ambtenarenapparaat en een leger ter bescherming tegen binnen- en buitenlandse vijanden.
Wereldeconomie: Handel tussen werelddelen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

Heel erg bedankt!!
ik heb morgen proefwerk en ik moet het nog even goed leren en deze samenvatting is erg goed ;)

14 jaar geleden

Q.

Q.

Echt fijne samenvatting =D
Had al geleerd mr hierdoor weet ik zkr dat ik het ken =D

11 jaar geleden

E.

E.

het is nu vrijdag en maandag heb ik proefwerk van dit hoofdstuk...
Het ziet er goed uit!!
ik stuur nog een reactie met mijn punt! ;)
Alvast bedankt!!!

8 jaar geleden

A.

A.

Echt superfijn!! Heb er best wel veel gevonden alleen deze is de beste!!

7 jaar geleden

leonie

leonie

Ik heb zelf een samenvatting geschreven en die was bijna even goed paar foutjes maar dat zie ik door de vingers

7 jaar geleden

B.

B.

Super Sammenvatting ben hier echt super blij mee tnks

6 jaar geleden

T.

T.

Super fijn dat je de loepvragen er bij hebt gezet. Zo weet ik ongeveer welke vragen er worden gesteld op een proefwerk die ik morgen heb.
BEDANKT!

6 jaar geleden

A.

A.

Het woordje India moet Indiƫ zijn toch?!

5 jaar geleden