Duitsland

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 969 woorden
  • 14 december 2014
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

2.1

Leidende vraag: Wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machts evenwicht tussen de Europese mogendheden

Frankrijk was niet langer de machtigste mogendheid op het Europese contitent -> Pruisen had een snellere bevolkings groei en een snellere industrialisatie -> sterke wapenindustrie.

Otto von Bismarck -> Pruisische rijkskanselier -> oorlog met Frankrijk-> overwinning voor Duitsland -> 18 januari 1871 de geboorte van het Duitse keizerrijk en de kroning van koning Wilhelm 1 tot Keizer.

Duitsland: politiek, economisch en militair de sterkste mogendheid. Maar niet sterker dan Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Frankrijk bij elkaar. Bismarck wilde geen uitbreiding van de Duitse grenzen, hij was zich bewust van de dreiging van de andere mogendheden -> voerde een voorzichtig buitenlands beleid, gericht op het behouden van het bestaande machtsevenwicht -> Allianties met Rusland en Oostenrijk-Hongarije.

Wilhelm 2 wilde zelf de leiding hebben en was het niet eens met Bismarcks voorzichtige politiek. Wilhelm wilde een Duitsland met meer macht en aanzien -> Bismarck word ontslagen -> De buitenlandse politiek werd agressief en uitdagen -> Frankrijk en Rusland werden bondgenoten. Ook Groot-Brittannië word een vijand omdat Wilhelm een weltpolitiek voerde: Hij wilde net als Groot-Brittannië een wereldimperium.

De weltpolitiek mislukte -> Duitsland ging zich focussen op het Europese continent -> Duitse uitbreiding naar het oosten -> de sfeer in Duistland werd militarischer, oorlog was gezond. Duistland had een enorm leger en de economie bleef groeien. De andere mogendheden maakten zich zorgen en zochten steun bij elkaar. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije VS Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië. Oorlog was onvermijdelijk

1914 -> Rivaliteit mogendheden ->  1 WO -> Totale oorlog -> onvrede onder het volk vanwege de honger -> Duitse nederlaag was onvermijdelijk. Op 9 november 1918 werd de republiek uitgeroepen -> Keizer vlucht naar Nederland -> 11 november 1918 wapenstilstand.

2.2

Leidende vraag: Welke factoren leiden tot de ondergang van de republiek Weimar?

1e rijksdag bijeengekomen in Weimar (verklaring Weimar republiek) -> Niemand had vertrouwen in de democratie. In het leger hadden conservatieve officieren uit de Pruisische elite de leiding, Hoge ambtenaren, edelen, rechters en professoren moesten niks van de democratie hebben en vonden dat de staat terug moest naar de tijd waar het leger en de bureaucratie de macht hebben.

Het verdrag van Versailles zorgde voor nog meer wantrouwen tegen de democratie -> Duitsland moest hoge herstelbetaling voldoen en mocht nog maar een klein leger hebben -> Duitse bevolking vond het verdrag een schande. De conservatieven en extremisten waren woedend. Ze vonden dat de democratische leider de schuld droeg voor het verlies omdat ze voor een wapen stilstand vroegen -> Democraten verliezen de verkiezingen -> 2 kampen vechten voor de macht -> geen goed bestuur -> Regeringen waren machteloos tegenover de politieke en economische problemen.

De herstelbetalingen zorgden voor een politieke en economische crisis in 1923 -> wanbetalingen Duitsland -> Uit het roergebied werden machines weggehaald door België en Frankrijk -> De bevolking moest in opstand komen en om deze opstandelingen te kunnen betalen werd er geld bijgedrukt -> Inflatie schiet omhoog, al het spaargeld van de bevolking ging verloren en de lonen waren niks meer waard ->Verzet tegen de geallieerden werd gestaakt -> extremisten en conservatieven boos -> Hitler probeerde staatsgreep te plegen maar dat mislukte. Hij kwam in de cel en schreef daar zijn boek mijn kampf. Vanaf zijn vrijlating zou hij legaal proberen om aan de macht te komen.

1924 -> De Duitse economie groeit. Er zat een stabiele regering. 1929 -> De Duiste economie was door Amerikaanse leningen er weer bovenop gekomen ( DAWESPLAN) maar door de economische crisis in de VS trokken ze hun leningen weer in en stortte de Duitse economie in -> Politieke chaos

Hitler: hij was de man die Duitsland van alle ellende kan verlossen. Hij had een krachtig leiderschap en zijn belangrijkste doel was om de hechte volksgemeenscha te herenigen. Sterke toesprak -> Hij werd populairder door de frustraties van de bevolking uit te spreken.

De NSDAP imponeerde met op militair lijkende machtsvertoon -> SA domineerde het straatbeeld en vocht continu met communisten. De NDSAP werd een massapartij -> Hitler werd benoemd tot rijkskanselier . De conservatieven dachten ze hem wel in de hand konden houden maar dat hadden ze mis. Hitler vestigt vrijwel meteen en totalitaire regime waarbij hij onbeperkte macht heeft.

2.3

Leidende vraag: Welke gevolgen had het nationaal socialisme voor Duitsland en Europa?

Nazi’s begonnen met de opbouw van een totalitaire staat waarin iedereen hun ideeën moest overnemen. Dit deden zij door middel van propaganda, censuur en terreur. Het propaganda miniserie controleerde de media -> propaganda droeg bij aan Hitler’s populariteit en de steun voor de nazi’s. De Duisters waren enthousiast door dat de economie zich herstelde.

Concentratiekampen werden gebruikt door de nazi’s om de mensen die niet in de volksgemeinschaft pasten in op te sluiten; jehova’s,  gipsy’s, homo’s en vooral joden. Joden waren de belangrijkste vijanden van het Arische ras -> verbod op veel dingen voor Joden.

De 2e WO -> Inval op polen -> Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog -> geen 2 frontenoorlog van Hitler had afspraken gemaakt met Stalin. In 1940 worden Nederland, Noorwegen, Denemarken, België en Frankrijk bezet -> Hitler overheerst in  het grootste deel van Europa.

Britten gaven niet op -> Duitsland kreeg een 2 frontenoorlog omdat ze de Sovjet-Unie toch binnenvielen -> Duitsland kon  ze niet verslaan ( strijd om Stalingrad). In West-Europa komen de geallieerden aan land. Duitsland werd steeds verder terug gedrongen maar kregen de opdracht om door te vechten tot het bittere einde -> Hitler pleegt zelfmoord.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.