Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

De Wetenschappelijke Revolutie en de Eeuw van de Redelijkheid

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 1180 woorden
  • 1 februari 2005
  • 265 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.2
  • 265 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
De wetenschappelijke Revolutie van de eeuw van de redelijkheid:

#1: Wetenschappelijke Revolutie:

Wat is de wetenschappelijke revolutie ?
In de Middeleeuwen waren de Geestelijken meestal ook de onderzoekers/geleerden. Met de nieuwe geschiedenis kwamen er steeds meer onderzoekers die niet geestelijk waren. Al die ontdekkingen die door de niet-geestelijken gedaan zijn noemen we de Wetenschappelijke Revolutie. Door de Wetenschappelijke Revolutie vonden er ook grote veranderingen plaats in de samenleving. Belangrijke kenmerken van de Wetenschappelijke Revolutie zij:
- Een nieuwe manier van onderzoeken met: observeren, experimenteren & redeneren.

- De manier van leven veranderde ook sterk voor sommige mensen.

Verschillen met de Griekse wetenschap
Bij de nieuwe soort van onderzoeken ging men uit van feiten en wat daar de oorzaak van kon zijn. Toch waren er verschillen met de oude Griekse manier van onderzoeken:
- er werd door de onderzoekers veel meer geëxperimenteerd ;
- het aantal onderzoekers was veel groter ;
- de onderzoekers werkten met elkaar samen en werden door de overheid gesteund.

De onderzoekers wilden ook samen gaan werken dus kwamen ze bij elkaar en besproken hun resultaten ook werden de experimenten al een beetje op de mark gebracht doormate van een tijdschrift.

Het verschil tussen technologie en wetenschap
Wetenschap en technologie hebben veel met elkaar te maken de eerste onderzoeker zoals: Galilei, Newton en Van Leeuwenhoek werden nog niet door de regering betaald om te gaan onderzoeken en ze moesten daarom dus uit zichzelf beginnen.

#2: Gevolgen van de Wetenschappelijke Revolutie:

De wetenschap gaat een belangrijke plaats in de samenleving innemen

In 1600 werd de monnik Bruno ter dood veroordeeld om dat hij dingen over het heelal beweerde die niet in de bijbel stonden, Gallilei werd daarom gemarteld. Maar bij Newton ging het allemaal anders hij werd zo beroemd dat de koningin hem in de adelstand verhief, en dus kon zeggen wat hij wilden.

De West-Europeanen gaan de wereld overheersen
Dankzij de Wetenschappelijke Revolutie werden er uitvindingen gedaan waarmee de West-Europeanen de wereld konden overheersen.
De eeuw van de Redelijkheid
Wetenschappers toonden aan dat er tijdens de Wetenschappelijke Revolutie heel veel dingen anders waren dan dat ze dachten. En mensen gingen zich bedenken of het wel goed was wat ze deden enz. Daarom leidde de Wetenschappelijke Revolutie tot de Eeuw van de Redelijkheid.

#3: Kenmerken van de eeuw van de Redelijkheid:

In de 18de eeuw gingen onderzoekers bestuderen hoe de mensen zich in de samenleving gedroegen . Mensen levenden volgens hen in duisternis en ze wilden de mensen dus meer kennis bijbrengen dus deze onderzoekers kregen veel invloed op de mensen. Daarom werd de eeuw van de Redelijkheid ook wel de Verlichting genoemd, en de onderzoekers de verlichters.

De kenmerken van de eeuw van de Redelijkheid zijn de volgende.

* De samenleving op een wetenschappelijke manier onderzoeken
De samenleving moest op de zelfde manier als de natuur worden bestudeert , door hun verstand goed te gebruiken konden de mensen die wetten leren kennen. Ze moesten ook niet zomaar in een beroemd iemand geloven ze moesten dan eerst nadenken over wat zij/hij zei of schreef en of ze wel geloofden of niet.

* Opkomen voor een menswaardig bestaan
In de middeleeuwen was de aandacht vooral gericht op het leven na de dood, maar de verlichters vonden dat de mensen er recht op hadden om gelukkig te zijn in ‘t leven op de aarde Ze streden tegen martelingen , oorlog en nog meer slechtere dingen die mensen met elkaar deden ,daardoor werd de samenleving verbeterd.

* Verering van de natuur
De verlichters vonden dat er veel verkeerd was in de samenleving. Men moest volgens hen een voorbeeld aan de natuur nemen.

* Twijfel of de eigen kijk op de wereld de enige juiste is
Voor de mensen was de kerk de enige waarheid. Door de verlichters van de 18de eeuw gingen mensen twijfelen .
Als er in het verleden en in het heden zo verschillend kon worden gedacht, hoe wist je dan zeker dat je eigen kijk op de wereld de enig juiste was?

Hoe werden de ideeën van de verlichters verspreid?
De ideeën van de verlichters werden op de volgende manier verspreid:
-Salons en koffiehuizen: een salon was een bijeenkomst in het huis van een vrouw uit de bovenlaag van de bevolking. De gastvrouw nodigden onderzoeker, kunstenaars, ambtenaren, zakenlieden en andere belangstellende uit om met elkaar te praten. In koffiehuizen gebeurde hetzelfde.
-Schrijvers, boeken en tijdschriften: dankzij de uitvinding van drukpers was het mogelijk boeken in grote hoeveelheden te drukken. Naast boeken kwamen er later ook tijdschriften. Er werden grote bibliotheken opgericht waar men boeken kon lenen en lezen.
-Toneel: rondreizende toneelgezelschappen zorgden ervoor dat de ideeën van de verlichters onder de lagen van de bevolking werden verspreid.
-De encyclopedie van Diderot het belangrijkste boek van de Verlichting werd de “encyclopedie”. Door de Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting was de hoeveelheid van de mensen enorm toegenomen.
-De ontduiking van de censuur: de encyclopedie bevatte ook veel kritiek op de Franse samenleving van de 18e eeuw. Het was in die tijd normaal dat Kerk en Staat toezicht hielden op alles wat werd geschreven, gedrukt en gezegd. Dat wordt censuur genoemd.
-De verlichte despoten: al in de 18e eeuw waren enige vorsten bereid een aantal verlicht ideeën uit te voeren. Deze vorsten hielden wel alle macht in handen. Zij werden verlichte despoten genoemd.
-De Franse Revolutie: geen gebeurtenis heeft meer bijgedragen tot de verspreiding van de Verlichting dan de Franse Revolutie. In Frankrijk werd in 1789 de Franse koning ten val gebracht.

Begrippen Geschiedenis Hoofdstuk 3

Censuur: toezicht door Kerk en Staatop alles wat wordt geschreven, gedrukt en gezegd
Eeuw van de Redelijkheid: 18e eeuw, periode waarin de verlichters actief waren
Experimenteren: proeven doen
Observeren: waarnemen, kijken wat er gebeurd
Rechtsprekende macht: macht van de overheid recht te spreken en de wetgevende en uitvoerende macht te controleren
Redeneren: nadenken over wat er is gebeurd, conclusies trekken uit observaties en experimenten
Revolutie: grote verandering in een samenleving, die in korte tijd plaatsvindt
Salon: een bijeenkomst in het huis van een vrouw uit de bovenlaag van de bevolking
Scheiding van de machten: verdeling van de 3 staatsmachten over verschillende groepen mensen
Technologie: manier waarop (wetenschappelijke) kennis in de industrie wordt gebruikt
Uitvoerende macht: macht van de overheid om wetten uit te voeren
Verlichte despoten: vorsten die wel alle macht in handen hadden, maar bij het besturen rekening hielden met de belangen van de bevolking
Verlichters: onderzoekers uit de 18e eeuw die de samenleving op een redelijke manier (met hun verstand) gingen onderzoeken
Verlichting: 18e eeuw, periode waarin de verlichters actief waren
Wetenschap: proberen erachter te komen waarom bepaalde dingen gebeuren
Wetenschappelijke Revolutie: nieuwe manier van onderzoeken waardoor het leven van veel mensen sterk veranderde
Wetgevende macht: macht van de overheid om wetten vast te stellen, te verbeteren of af te schaffen.

Tijdbalk Geschiedenis Hoofdstuk 3

1543 Boek van Vesalius over het menselijk lichaam
1600 Monnik Bruno ter door veroordeeld door Kerk
1632 Sterrenkundige Galilei in botsing met Kerk
1662 Oprichting Engelse Koninklijke vereniging tot Verbetering van de Kennis van de Natuur
1666 Oprichting van Academie van Wetenschappen in Frankrijk
1689-1755 Montesquieu
1694-1778 Voltaire
1712-1778 Rousseau
1712-1786 Frederik II (“de Grote”)
1712-1784 Diderot
1738-1794 Beccaria
1748 “De bruiloft van Figaro”
1789 Begin Franse Revolutie

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.