de rangen, over athene en sparta vwo1

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas vwo | 241 woorden
  • 30 april 2010
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
75 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

rangen:
In de eerste plaats waren er vrije volwassen mannen die in de stadstaat geboren waren. Hun aanzien was afhankelijk van hun: grondbezit en de mate van hun zelfstandigheid.

De tweede sociale groep bestond uit alle inwoners die niet in de stadstaat geboren waren . Deze vreemdelingen mochten geen grond bezitten en werkte vaak in de handel en nijverheid.

(De vrouwen: zij hadden weinig rechten. Ze mochten geen huis of grond bezitten. Ze moesten zorgen voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen. En hun mannen bepaalden hun rang.)
De derde groep vormde de slaven. Zij waren privébezit van hun eigenaar en hadden helemaal geen rechten.

Athene
Geografisch: Havenstad weinig landbouw.
Economisch: Leeft van de handel en nijverheid. Grond is kostbaar.
Sociaal: Standensamenleving.
Politiek: Atheense mannen wat te zeggen (democratie)

De eerste groep bestond uit het Spartaanse volk: Peloponnesus.

De tweede groep bestond uit de overheersende volken van de Peloponnesus.

De derde groep bestond uit de overwonenden (heloten).

Sparta
Geografisch: Open land veel landbouw.
Economisch: Leeft van de landbouw (door overwonnenen).
Sociaal: Standensamenleving.
Politiek: Spartaanse mannen hebben wat te zeggen (militaire staat).


Vragen:
1- Verklaar op welke manier de middelen van bestaan in Athene veroorzaakt worden door de geografische ligging van de stad.
2- Leg uit dat de standensamenleving in Sparta wordt veroorzaakt door de geografische omstandigheden op de Pelopponesos.
3- Leg met behulp van de geografische omstandigheden in Griekenland uit de Grieken wel moesten koloniseren om in bestaan te kunnen voorzien.

REACTIES

/.

/.

goed maar er kan meer verteld worden over de verschillende verschillen

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.