ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
De gevolgen van de tweede wereldoorlog
Kort na de oorlog: enorme verwoestingen en grote armoede.
Er was veel vernietigd door oorlogshandelingen. Uit bezette gebieden was veel apparatuur uit de industrie naar Duitsland vervoerd. Maar daar lag alles in puin. Binnen enkele jaren was het merendeel weer opgebouwd. In nl duurde het tot ong. 1950 tot de welvaart die er voor 1940 was, weer was bereikt.

Berechting van oorlogsmisdadigers.

Dit bleek een moeilijke opgave. Dit gold niet alleen voor Duitsland en Japan. Het gold ook voor de bezette gebieden. Men was het er mee eens dat de samenwerking met de bezetters gestraft moest worden. Het bleek ook moeilijk te zijn om regels vast te stellen wat collaboratie was en wat niet. Ook was het heel moeilijk om iedereen te straffen, daar was het te onoverzichtelijk voor, te veel mensen. Na ruim 5 jaar waren de meeste gevallen behandeld. Pas in de jaren 70 ging men de vervolgingen weer serieus nemen.

Grenzen verschuiven, landen verdwijnen.

Er werd net als bij de eerste wereldoorlog nieuwe grenzen getrokken. Belangrijke verschuiving was die van Polen, naar het westen, zodat Duitsland een stuk kleiner werd. De Duitsers werden uit dat gebied verdreven. De rest van Duitsland werd voorlopig in 4 bezettingszones verdeeld. De Amerikaanse, Engelse en Franse zone werd later samengevoegd, Duitse Bondsrepubliek. De Russische zone werd de Duitse Democratische Republiek (DDR).
Estland, Letland en Litouwen werden weer bij het Russische rijk gevoegd.

Machtsverhoudingen veranderen sterk.

Voor WO 2 gaven de West-Europese mogendheden nog de toon aan in de wereld. Tijdens de oorlog veranderde dit door de VS en de SU. Ook de Nederlandse positie in de wereld veranderde. Nederland sloot zich aan bij het westerse blok. Alleen Nederlands-Indië was niet terug te winnen.
De ‘Koude Oorlog’ ontstaat en een bewapeningswedloop begint.
De wereld wordt door de tegenstellingen van de VS en de SU in twee delen verdeeld, het communistische blok (SU) en het westerse blok (VS). Tussen de oorlog ontstond een Koude Oorlog. Beide blokken streefde erna om steeds betere kernwapens te bezitten. Europa kwam tussen de twee blokken en was een bijna ondoordringbaar ijzeren gordijn, dit verdween pas in 1989-1990

Dekolonisatie komt dichterbij.

Sinds de oorlog waren de nationalistische bewegingen in koloniën sterk gegroeid. Zij wilde onafhankelijkheid. Ze wilde een eind aan de koloniën. De koloniale mogendheden waren veel te veel bezig geweest met oorlog voeren dan met zijn koloniën. Het nationalisme heeft zich in die tijd verspreid. Sommige landen lukte het snel vrij te zijn, zoals India, Pakistan en Indonesië. Andere lukte dat niet lang daarna.

Het eind van de oorlog wordt het begin van het atoomtijdperk.

WO2 droeg mee aan de versnelde ontwikkeling van wapens. Het eind zou het begin van het atoomtijdperk worden. In 1945 was alleen in de VS atoombommen te verkrijgen. Misschien is de dreiging van een atoomramp wel het belangrijkste gevolg van WO2

Meer aandacht voor vredesorganisaties en het humanitair oorlogsrecht.

Na WO1 was er een volkenbond opgericht om een nieuwe oorlog te voorkomen. In de praktijk had die maar weinig invloed op de politiek. De Geallieerden hadden al tijdens de oorlog plannen voor een nieuwe vredesorganisatie. In de lente 1945 werd door 50 staten het Handvest van de Verenigde Naties getekend. Deze organisatie moest oorlog voorkomen en helpen bij armoede, ziekten, honger en onrecht in de wereld.

40 miljoen slachtoffers en hun nabestaanden.

Er waren ongeveer even veel burgers als militairen dood gegaan. Voor de rest van de familie waren de gevolgen groot. Vrouwen moesten zonder echtgenoot het gezin onderhouden, veel kinderen hadden geen vader meer, ouders verloren kinderen, veel kinderen verloren één of beide ouders.

Wat mensen na beide wereldoorlogen te verwerken hadden.

Het verwerk is bij beide oorlogen lang, dit gaat ook niet altijd hetzelfde. Veel mensen moesten met geestelijke en lichamelijke klachten verder. Vooral van hun naasten werd verwacht, dat zij hun daarbij steunden.
Mannen moesten worden in het arbeidsproces worden opgenomen. Veel vrouwen die tijdens de oorlog hadden gewerkt, moesten hun werk opgeven. Velen deden dit met tegenzin, het werk beviel hun goed.
Veel mensen die in de frontlinies woonden, waren alles kwijt. Ze hadden ook niet het geld voor een snel herstel.
Ook kregen mensen te maken met de bezetters. Duitsland en Italië moesten democratisch worden. Oost-Duitsland moest een totalitair systeem worden.

Wat in het bijzonder na WO2 te verwerken viel.

Veel mensen die in de concentratiekampen hadden gezeten moesten veel verwerken.
De mensen in bezette gebieden hadden lang niet allemaal veel te maken gehad met de oorlog.
Voor velen viel er na de oorlog weinig te verwerken, want zij hadden zich tijdens de oorlog er zo veel mogelijk buiten gehouden.
Anderen hadden met de Duitsers samengewerkt en wilden dit na de oorlog vergeten. Een aantal van hen werd berecht.
Verzetsmensen, ondergedoken Joden en anderen die hun baan of bezittingen kwijt waren, raakten zwaar gefrustreerd, omdat de samenleving hun geen aandacht schonk en de naoorlogse machtshebbers hen niet steunden.
Ook onder de politiek ontstonden al spoedig na de oorlog frustraties. Bij de eerste naoorlogse verkiezingen werd de verzuilde politieke situatie van voor de oorlog grotendeels hersteld.

Hoe mensen de tweede wereldoorlog verwerkten.

Herdenkingen: in Nederland waren er regelmatig herdenkingen. Sinds 1946 wordt op 4 mei de slachtoffers van de oorlog herdacht. In veel gemeenten zijn oorlogsmonumenten, ter ere van de verzetsmensen. Plaatselijk worden ook speciale groepen herdacht.
In sommige gevallen wordt iemand herdacht die bijzonder werk heeft gedaan tijdens de oorlog, in het verzet. Soms gaat het niet om die persoon, maar om de idealen.
5 mei was eigenlijk geen nationale maar een plaatselijke viering. Pas in 1980 werd dit, voor eens in de 5 jaar, een nationale herdenkingsdag. In 1987 werd deze dag samengevoegd met 4 mei.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.