Unité 6A vocabulaire/grammaire

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1868 woorden
  • 16 juli 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Unité 6 A

Vocabulaire


Ex. 17
Soyez gentil: Wees zo aardig om…
Aie l’amabilité de: Heb de vriendelijkheid om…
Sache que: Kan/weet dat…
Vueillez patienter: Wilt u even wachten
Transmettez ce message à: Breng het bericht over aan…
Réponds vite!: Antwoord snel!
Rappele plus tard: Bel later terug
Choisis l’autre numéro: Kies het andere nummer
Fais ce numéro: Draai dat nummer
Ne quittez pas: Hang niet op
Viens tout de suite!: Kom meteen!
Va consulter le bottin téléphonique: Ga het telefoonboek raadplegen
Mettez-vous à ma place: Verplaatst u zich in mij
Rappelez-vous: Herrinert u zich…
Ne vous plaignez pas: Klaag niet
Ne vous inquiétez pas: Maak je geen zorgen

Ex. 18

A adapté______________________________ heeft bewerkt
Ses adeptes___________________________ zijn aanhangers
Le décalage___________________________ het tijdsverschil
Éloquence____________________________ welsprekendheid
Fusionner_____________________________ fusie aangaan
Un métier_____________________________ een beroep
La naissance__________________________ het ontstaan
Le nu________________________________ het naakt
Nuisible______________________________ schadelijk
La tendance___________________________ de strekking

Ex. 22
L’acquisition___________________________ de aankoop
Aigus_________________________________ foge
L’annuaire_____________________________ de telefoongids
Commode_____________________________ gemakkelijk
Fil___________________________________ draad
Sont suspendues_______________________ hangen
Résonne______________________________ weerklinkt
Les ondes_____________________________ de golven
L’indicatif______________________________ het kengetal

Ex. 23
Antérieure_____________________________ eerder
Ultérieure______________________________ later
Son appui____________________________ steun
Son abandon _________________________ in de steek laten
L’ardeur______________________________ enthousiastme
La vigueur____________________________ enthousiastme
L’audace_____________________________ dapperheid
La crainte_____________________________ vrees
Avait été décorée_______________________ versierd met
Avait été parée_________________________ verdierd met
Durable_______________________________ duurzaam, blijvend
Périssable_____________________________ bederfelijk, vergankelijk
Familier_______________________________ vertrouwd
Solennel_______________________________ plechtig
Miracle________________________________ wonder
Prodige________________________________ wonder
Pudeur_________________________________ schaamte
Scrupule________________________________ schaamte
Navrant_________________________________ pijnlijk, bedroevend
Pénible_________________________________ pijnlijk, bedroevend

Ex. 28 (situatie)
Il n’est pas là______________________________ Je zegt dat hij er niet is
Allô, oui__________________________________ Je neemt de telefoon op
C’est de la part de qui?______________________ Je vraagt wie er aan de lijn is
Dis bien le bonjour à ton frère_________________ Je vraagt de groeten aan zijn broer te doen
He rappellerai ces oir________________________ Je zegt vanavond terug te zullen bellen

C’est bien l’hôtel Formule 1 de Poitiers?_________ Je vraagt of je verbonden bent met het hotel
Un instant, s’il vous plaît_____________________ Je vraagt om geduld
Voudriez-vous parler lentement?_______________ Je vraagt om rustig te spreken
Je suis désolé______________________________ Je zegt dat het je spijt
Pourriez-vous répéter?_______________________ Je vraagt om herhaling

Qui est à l’appareil?__________________________ Je wil weten wie je aan de lijn hebt
Je me suis trompée de numéro_________________ Je hebt een verkeerd nummer gedraaid
Pourriez-vous parler plus fort?__________________ Je vraagt of de ander harder kan spreken

Qu’est-ce que je peux faire pour vous?___________ Je wilt weten wat je voor de ander kunt doen
Pourriez-vous me passer la directrice?____________ Je wilt graag doorverbonden worden
Ne quittez pas_______________________________ Je vraagt om aan de lijn te blijven
Je vous la passe_____________________________ Je verbindt door
Elle est en communication______________________ Je zegt dat ze in gesprek is
Pouvez-vous épeler votre nom?_________________ Je vraagt om de naam te spellen
Pourriez-vous lui transmettre un message?_________ Je vraagt een boodschap door te geven
Voulez-vous patienter?_________________________ Je vraagt of de beller wil wachten
Ici monsieur Petit a la pareil___________________ Je zegt dat mr. Petit aan de lijn is
Je vous entend mal__________________________ Je zegt dat je de ander slecht verstaat
Je vous ecouté_____________________________ Je zegt dat je luistert
La ligne est occupé__________________________ Je zegt dat de lijn bezet is

Ex. 29 (gesprek)
Het begin van een gesprek
1. Alo
2. Je me suis trompé de numéro. J’ai fait un 7 au lieu de 8. Je suis désolé.
1. Ce n’est grave. Ca peut aviver. Au revor.
2. Je suis désolé. Au revor.

Je hebt de moeder van je beste vriend aan de telefoon
1. Bonjour. Marc, est là?
2. Alo. Non, Marc n’est pas là, il doit travailler jusqu’a 12.15.

Receptioniste bij de firma Médicure
1. Médicure, bonjour. Qu’est-ce que je peux faire pour vous?
2. Ici, Els. Pourriez-vous me passer la directeur?
1. Ne quittez pas. Je vous la passé.
2. Merci, c’est important.
1. L’appareil est occupé. Voules-vous patienter?
2. Non, le directeur veux rappeller plus tard?
1. Le directeur rappelleras vous cet matain. Au revoir.
2. Merci, au revoir.

Afdeling reserveringen bij een hotel
1. C’est bien l’hotel Nice?
2. Oui, c’est bien. Qu’est ce que je peux faire pour vous?
1. Je vous entend mal. La ligne est mauvaise.
2. Je suis désolé. Je parlerais plus fort.
1. Il y a le soir une chambre libre pour deux presonne avec une douche et une toilette?
2. Oui, il y a me reste une chamber de $89. Le petit déjeuner est $6,50 par peronne.
1. Je voudrais la recerver.
2. Pouvez-vous épeler votre nom svp?
1. N-a-a-m.
2. J’ai reservé une chambre pour deux personne, ce soir. Au revoir.

Ex. 32 (telefoongesprek)

1. Quel est votre nom ?
2. Epelez votre nom, svp.
3. Et votre prénom ?
4. Quelle est votre adresse ?
5. Oh lá lá, c’est compliqué. Voudriez-vous épeler le nom de la rue ?
6. Et le numéro ?
7. Vous habitez quelle ville ?
8. Code postal ?
9. Et c’est quel pays ?
10. Vous avez une adresse pour le courrier électronique aussi, une adresse e-mail ? Merci de votre appel. On va vous envoyer quelques brochures. Au revoir.

Ex. 33
Bijvoegelijk naamwoord :
Malade_________________ ziek
Grave__________________ zwaar
Superbe________________ schitterend
Incroyable_______________ ongelofelijk
Grande_________________ groot
Nostalgique_____________

Bijwoord :
Hier____________________ gisteren
Heureusement___________ gelukkig
Là_____________________ daar
Naturellement____________
Propablement____________
Seule___________________
Parfait__________________ perfect

Jamais__________________ nooit
Rarement________________ zelden
Parfois__________________ soms
Souvent_________________ vaak
Toujours_________________ altijd

Extremement_____________ buitengewoon
Directement______________ rechtstreeks
Corecte_________________ correct
Lentement_______________ langzaam
Personal_________________ persoonlijk
Facillement_______________ gemakkelijk
Sùrement_________________ zeker
Difficile___________________ moeilijk
Exactement_______________ precies
Legèrement_______________ licht
Calme____________________ kalm
Mal______________________ slecht
Plein_____________________ vol
Heureux__________________ gelukkig
Ouverte___________________ open
Seule/Seullement___________ alleen

Ex. 34
De hele stad is aanwezig ; alle inwoners zijn gekomen.
Tout le ville est présent ; toutes les habitants sont venu.
Ik wil alles weten ; ook elk detail.
Je voudrais savoir tout ; aussi chaque detail.
Al mijn vrienden komen maar ook enkele kennissen.
Tout mes amies venir mais aussi quelques connaissances.
Ik ken iedereen dus ik weet alles.
Je connais tout le monde donc je sais tout.
Heb jij elk boek gelezen van Tim Krabbe ? Ja ik heb alles van hem gelezen.
As-tu lu chaque livre de Tim Krabbe ? Oui j’ai lu tout.
Ik blijf enige tijd misschien zelfs een paar dagen.
Je reste quelque temp peut-être même quelques jours.

Ex. 35
A plus tard____________________ tot later
Un appareil___________________ een toestel
Appeler______________________ Opbellen
Composer____________________ draaien
Un coup de téléphone___________ een telefoontje
La part_______________________ namens
Entendre_____________________ horen
Epeler_______________________ spellen
Faire le numéro________________ het nummer intoetsen
Un instant_____________________ een ogenblik
Laisser_______________________ achterlaten
La ligne_______________________ de lijn
Un message___________________ een boodschap
Passer________________________ doorverbinden met
Patienter______________________ wachten
Ton portable____________________ je gsm
Rappeler______________________ terugbellen
Transmettre____________________ Overbrengen

Ex. 36
Vragen om herhaling
Que signifie ce mot?
Qu’est-ce que vous dites, s’il vous plaît?
Encore une fois, svp.

Vragen om verduidelijking
Répétez, svp.
Qu’est-ce que vous dites, s’il vous plaît?
Pardon, je ne connais pas ce mot en français.
Pardon, c’est quoi en Français?
Pardon, je n’ai pas compris.

Vragen om hulp bij een gesprek
Qu’est-ce que vous dites, s’il vous plaît?
Pardon, je ne connais pas ce mot en français.
Quel est le mot pour cela en français?
Comment faus-il prononcer ce mot?

Vragen om spreeksnelheid aan te passen
Vous parlez trop vite pour moi.
Voulez-vous parler plus lentement, svp?

Vragen om stemgeluid aan te passen
Je vous entends mal. Parlez plus fort, svp.

Ex. 37

Ancienne______________________ een oud
Aussitôt_______________________ meteen
Communs_____________________ gemeenschappelijk
Déçue________________________ teleurgesteld
Franchement___________________ eerlijk gezegd
Habituel_____________________ gewoonlijk
Indispensable_________________ Onmisbaar
Jadis________________________ vroeger
Nette________________________ duidelijk/nauwkeurig
Quand même_________________ toch
Sinon________________________ anders
Toutefois_____________________ echter
Vachement___________________ heel erg
Volontiers_____________________ graag

Grammaire

- Werkwoorden
Uitgangen
Futur Imparfait
...r + -ai stam+ -ais
-as -ais
-a -ait
-ons -ions
-ez -iez
-ont -aient

1. Recervoir - ontvangen
Futur Présent Passé Composé Imparfait Impératif
Je recevrai je reçois j’ai reçu je recevais reçois !
Tu reçois recevez !
Il receçoit recevez !
Nous recevons
Vous recevez
Ils reçoivent

2. Suivre - volgen
Futur Présent Passé Composé Imparfait Impératif
Je suivrai je suis j’ai suivi je suivais suis !
Tu suis suivez !
Il suit suivons !
Nous suivons
Vous suivez
Ils suivent

3. Etre - zijn
Futur Présent Passé Composé Imparfait Impératif
Je serai Je suis J’ai été j’étais Sois !
Tu es Soyez !
Il est Soyons !
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

4. Avoir - hebben
Futur Présent Passé Composé Imparfait Impératif
J’aurai j’ai j’ai eu j’avais Aie !
Tu as Ayez !
Il a Ayons !
Nous avons
Vous avez
Ils ont

Gebiedende wijs
- Opdracht geven aan iemand tegen wie je gewoonlijk tu en toi zegt, gebruik je de korte vorm (afgeleid van de je-vorm van de present).
Salue tes parents de ma part ! Doe de groeten aan je ouders.
- Om een opdracht te geven aan wie je vous zegt of aan meer personen te gelijk, gebruik je de vorm op –ez (afgeleid van de vous vorm van de present).
N’oubliez pas votre passeport ! Vergeet je paspoort niet.
- Om een voorstel te doen, gebruik je de vorm op –ons (afgeleid van de nous vorm van de present).
Prenons un taxi. Zullen we een taxi nemen ?

Als er een voornaamwoord komt, zet je het erachter behalve wanneer de gebiedende wijs ontkennend is.

- Bijwoorden
1. Bijwoorden die een hoeveelheid aangeven : staan voor het woord waar ze bij woorden, bij een znw komt er de tussen. Bij een ww staan ze er niet voor als dat ww alleen het gezegde vormt.
Il faut moins manger si tu veux maigrir. Je moet minder eten als je wilt afvallen.
Ce n’est pas tres loin d’ici. Het is niet erg ver hiervandaan.
Elle est si gentille. Zij is zo aardig.
Ne parle pas tant. Praat niet zoveel.
Il y a trop de bruit ici. Er is hier te veel lawaai.
Je voudrais un peu plus de fromage. Ik wil graag een beetje meer kaas.

2. Bijwoorden die een tijd of plaats aangeven : zet je aan het begin van de zin of na het laatste ww.
Demain, nous allons partir. We vertrekken morgen.
Il est parti hier. Hij is gisteren vertrokken.
Il ne va pas souvent en voyage. Hij gaat niet vaak op reis.
Ecris-moi bientôt. Schrijf me binnekort.
Là-bas, tu vois ma tente. Daarginds zie je mijn tent.
Je l’ai trouvé ici. Ik heb hem hier gevonden.
Elle a habité partout. Zij heeft overal gewoond.

3. Bijwoorden van hoedanigheid : deze maak je van een bijvoegelijk naamwoord. Als het
Bnw op een klinker eindigt, zet je –ment achter de mannelijke vorm. Als het bnw op een medeklinker eindigt, zet je –ment achter de vrouwelijke vorm.
Cette histoire s’est passée vraiment. Dit verhaal is echt gebeurd.
Il est gravement malade. Hij is ernstig ziek.
Heureusement, tu es là. Gelukkig ben je er.

4. Bijzondere vormen : Soms wijkt het bijwoord sterk af van het bnw.
Long - longtemps lang
Bon - bien goed
Meilleur - mieux beter
Mauvais - mal slecht
Rapide - vite (rapidement) snel

Als een bnw eindigt op –ent of –ant, krijgt het bijwoord –emment of –amment.
Prudent - prudemment voorzichtig
Evident - évidemment duidelijk
Constant - constamment voortdurend
Lent - lentement langzaam

5. Bijwoordelijke bepalingen in plaats van bijwoorden : Als er van een bnw geen bijwoord kan worden gemaakt, gebruik je een bijwoordelijke bepaling.
- Agir, recevoir, etc. + avec + bnw
Il nous a raconté avec enthousiasme de son voyage.
Hij heeft ons enthousiast verteld over zijn reis.
- Parler etc. + d’un ton + bnw
Les autochtones nous regardaient d’un air curieux.
De plaatselijke bevolking bekeek ons nieuwsgierig.
- Regarder etc. + d’un air + bnw
Elle dit d’un ton fâché : arrête!
Ze zei boos : hou op !

6. Vaste uitdrukkingen : uitdrukkingen met een bnw als bijwoord
Travailler dur hard werken
Coūter cher veel kosten
Payer cher een hoge prijs betalen voor
Vendre, acheter cher voor een hoge prijs verkopen, kopen
Parler bas, haut zacht, hard praten
Sentir bon, mauvais lekker ruiken, stinken

7. Vergelijking en overtreffende trap
Plus, aussi of moins + bijwoord  vergelijking
S’il te plait, parle plus bas. Praat alsjeblieft wat zachter.
Quelle voiture roule le plus vite ? Welke auto rijdt het snelst ?
C’est lui qui chante le mieux. Hij zingt het best.

Let op : Mieux - beter
Le mieux - het best

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.