Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Onregelmatige Werkwoorden

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 218 woorden
  • 29 juli 2008
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Irregular verbs

To be – was/were – been – zijn;worden
To beat – beat – beaten – (ver)slaan
To become – became – become – worden
To bet – bet – bet – wedden
To bite – bit – bitten – bijten
To blow – blew – blown
To break – broke – broken – breken
To broadcast – broadcast – broadcast
To build – built – built – bouwen
To burn – burnt – burnt – verbranden
To buy – bought – bought – kopen
To catch – caught – caught – vangen

To choose – chose – chosen – kiezen
To come – came – come – komen
To cut – cut – cut – snijden;knippen
To do – did – done – doen
To draw – drew – drawn – trekken;tekenen
To drink – drank – drunk – drinken
To drive – drove – driven – (auto)rijden;(aan)drijven
To eat – ate – eaten – eten
To fall – fell – fallen – vallen
To feed – fed – fed – (zich)voeden
To feel – felt – felt – (zich)voelen
To fight – fought – fought – vechten
To find – found – found – vinden
To fly – flew – flown – vliegen
To forget – forgot – forgotten – vergeten
To get – got – got – krijgen
To give – gave – given – geven
To go – went – gone – gaan
To grow – grew – grown – groeien

To hang – hung – hung – hangen
To have – had – had – hebben
To hear – heard – heard – horen
To hide – hid – hidden – verbergen
To hit – hit – hit – slaan;raken
To hurt – hurt – hurt – pijn doen
To keep – kept – kept – houden;bewaren
To know – knew – known – weten;kennen
To learn – learnt – learnt – leren
To leave – left – left – (weg)gaan
To let – let – let – laten
To lie – lay – lain – liggen
To lose – lost – lost – verliezen
To make – made – made – maken
To mean – meant – meant – bedoelen;betekenen
To meet – met – met – ontmoeten
To pay – paid – paid – betalen
To put – put – put – zetten;leggen
To quit – quit – quit – ophouden(met)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.