ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Irregular verbs
To be – was/were – been – zijn;worden
To beat – beat – beaten – (ver)slaan
To become – became – become – worden
To bet – bet – bet – wedden
To bite – bit – bitten – bijten
To blow – blew – blown
To break – broke – broken – breken
To broadcast – broadcast – broadcast
To build – built – built – bouwen
To burn – burnt – burnt – verbranden
To buy – bought – bought – kopen
To catch – caught – caught – vangen
To choose – chose – chosen – kiezen
To come – came – come – komen
To cut – cut – cut – snijden;knippen
To do – did – done – doen
To draw – drew – drawn – trekken;tekenen
To drink – drank – drunk – drinken
To drive – drove – driven – (auto)rijden;(aan)drijven
To eat – ate – eaten – eten
To fall – fell – fallen – vallen
To feed – fed – fed – (zich)voeden
To feel – felt – felt – (zich)voelen
To fight – fought – fought – vechten
To find – found – found – vinden
To fly – flew – flown – vliegen
To forget – forgot – forgotten – vergeten
To get – got – got – krijgen
To give – gave – given – geven
To go – went – gone – gaan
To grow – grew – grown – groeien
To hang – hung – hung – hangen
To have – had – had – hebben
To hear – heard – heard – horen
To hide – hid – hidden – verbergen
To hit – hit – hit – slaan;raken
To hurt – hurt – hurt – pijn doen
To keep – kept – kept – houden;bewaren
To know – knew – known – weten;kennen
To learn – learnt – learnt – leren
To leave – left – left – (weg)gaan
To let – let – let – laten
To lie – lay – lain – liggen
To lose – lost – lost – verliezen
To make – made – made – maken
To mean – meant – meant – bedoelen;betekenen
To meet – met – met – ontmoeten
To pay – paid – paid – betalen
To put – put – put – zetten;leggen
To quit – quit – quit – ophouden(met)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.