Onregelmatige werkwoorden
To arise – arose – arisen ontstaan
To awake – awoke – awoke wakker worden
To be – was – been zijn, worden
To bear – bore – borne (ver) dragen
To bear – bore – born baren
To beat – beat - beaten slaan
To become – became – become worden
To begin - began – begun beginnen
To bend – bent – bent buigen
To bet- bet – bet wedden
To bind – bound – bound binden
To bite - bit – bit(ten) bijten


To bleed – bled – bled bloeden
To blow – blew – blown blazen
To break – broke – broken breken
To bring – brought – brought brengen
To build – built – built bouwen
To burn – burnt – burnt (ver) branden
To burst – burst – burst barten
To buy – bought – bought kopen
To cast – cast – cast werpen
To catch – caught – caught vangen
To choose – chose – chosen kiezen
To come – came – come komen
To cost – cost – cost kosten
To creep – crept – crept kruipen
To cut – cut – cut snijden, knippen
To deal – dealt – dealt handelen
To dig – dug – dug graven


To do – did – done doen
To draw – drew – drawn tekenen
To dream – dreamt – dreamt dromen
To drink – drank – drunk drinken
To drive – drove – driven (aan) drijven, besturen
To dwell – dwelt – dwelt verblijven, wonen
To eat – ate – eaten eten
To fall – fell – fallen vallen
To feed – fed – fed (zich) voeden
To feel – felt – felt (zich) voelen
To fight – fought – fought vechten
To find – found – found vinden
To flee – fled – fled vluchten
To fly – flew – flown vliegen
To forbid – forbade – forbidden verbieden
To forget – forgot – forgotten vergeten
To forgive – forgave – forgiven vergeven
To freeze – froze – frozen (be) vriezen
To get – got – got krijgen, worden
To give – gave – given geven
To go – went – gone gaan
To grow – grew – grown groeien, worden
To hang – hung – hung hangen
To have – had – had hebben
To hear – heard – heard horen
To hide – hid – hidden (zich) verbergen
To hit – hit – hit slaan, raken
To hold – held – held (vast) houden
To hurt – hurt – hurt bezeren, pijn doen
To keep – kept – kept (be) houden, bewaren
To kneel – knelt – knelt knielen
To know – knew – known kennen, weten
To lay – laid – laid leggen
To lead – led – led leiden
To lean – leant – leant leunen
To leap – leapt – leapt springen
To learn – learnt – learnt leren, vernemen
To leave – left – left (ver) laten
To lend – lent – lent lenen (aan)
To let – let – let laten, toelaten
To lie – lay – lain liegen
To light – lit –lit aansteken
To lose – lost – lost verliezen
To make – made – made maken
To mean – meant – meant bedoelen, betekene
To meet – met – met ontmoeten
To pay – paid – paid betalen
To put – put – put zetten, leggen
To read – read – read lezen
To ride – rode – ridden rijden
To ring – rang – rung (op) bellen
To rise – rose – risen opstaan, opgaan (zon)
To run – ran – run (hard) lopen
To saw – sawed – sawn zagen
To say – said – said zeggen
To see – saw – seen zien
To seek – sought – sought zoeken, trachten
To sell – sold – sold verkopen
To send – sent – sent zenden, sturen
To set – set – set zetten, plaatsen
To sew – sewed – sewn naaien

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.