ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Onregelmatige werkwoorden
To arise – arose – arisen ontstaan
To awake – awoke – awoke wakker worden
To be – was – been zijn, worden
To bear – bore – borne (ver) dragen
To bear – bore – born baren
To beat – beat - beaten slaan
To become – became – become worden
To begin - began – begun beginnen
To bend – bent – bent buigen
To bet- bet – bet wedden
To bind – bound – bound binden
To bite - bit – bit(ten) bijten
To bleed – bled – bled bloeden
To blow – blew – blown blazen
To break – broke – broken breken
To bring – brought – brought brengen
To build – built – built bouwen
To burn – burnt – burnt (ver) branden
To burst – burst – burst barten
To buy – bought – bought kopen
To cast – cast – cast werpen
To catch – caught – caught vangen
To choose – chose – chosen kiezen
To come – came – come komen
To cost – cost – cost kosten
To creep – crept – crept kruipen
To cut – cut – cut snijden, knippen
To deal – dealt – dealt handelen
To dig – dug – dug graven
To do – did – done doen
To draw – drew – drawn tekenen
To dream – dreamt – dreamt dromen
To drink – drank – drunk drinken
To drive – drove – driven (aan) drijven, besturen
To dwell – dwelt – dwelt verblijven, wonen
To eat – ate – eaten eten
To fall – fell – fallen vallen
To feed – fed – fed (zich) voeden
To feel – felt – felt (zich) voelen
To fight – fought – fought vechten
To find – found – found vinden
To flee – fled – fled vluchten
To fly – flew – flown vliegen
To forbid – forbade – forbidden verbieden
To forget – forgot – forgotten vergeten
To forgive – forgave – forgiven vergeven
To freeze – froze – frozen (be) vriezen
To get – got – got krijgen, worden
To give – gave – given geven
To go – went – gone gaan
To grow – grew – grown groeien, worden
To hang – hung – hung hangen
To have – had – had hebben
To hear – heard – heard horen
To hide – hid – hidden (zich) verbergen
To hit – hit – hit slaan, raken
To hold – held – held (vast) houden
To hurt – hurt – hurt bezeren, pijn doen
To keep – kept – kept (be) houden, bewaren
To kneel – knelt – knelt knielen
To know – knew – known kennen, weten
To lay – laid – laid leggen
To lead – led – led leiden
To lean – leant – leant leunen
To leap – leapt – leapt springen
To learn – learnt – learnt leren, vernemen
To leave – left – left (ver) laten
To lend – lent – lent lenen (aan)
To let – let – let laten, toelaten
To lie – lay – lain liegen
To light – lit –lit aansteken
To lose – lost – lost verliezen
To make – made – made maken
To mean – meant – meant bedoelen, betekene
To meet – met – met ontmoeten
To pay – paid – paid betalen
To put – put – put zetten, leggen
To read – read – read lezen
To ride – rode – ridden rijden
To ring – rang – rung (op) bellen
To rise – rose – risen opstaan, opgaan (zon)
To run – ran – run (hard) lopen
To saw – sawed – sawn zagen
To say – said – said zeggen
To see – saw – seen zien
To seek – sought – sought zoeken, trachten
To sell – sold – sold verkopen
To send – sent – sent zenden, sturen
To set – set – set zetten, plaatsen
To sew – sewed – sewn naaien

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.