ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Onregelmatige werkwoorden
To be - was/were - been (zijn, worden)
To beat - beat - beaten ((ver)slaan)
To become - became - become (worden)
To bet - bet - bet (wedden)
to bind - bound – bound (binden)
to bite - bit - bitten (bijten)
to blow - blew - blown (blazen, waaien)
to break - broke - broken (breken)
to bring - brought - brought (brengen)
to broadcast - broadcast - broadcast (uitzenden)
to build - built - built (bouwen)
to burn - burnt - burnt ((ver)branden)
to buy - bought - bought (kopen)
to catch - caught - caught (vangen)
to choose - chose - chosen (kiezen)
to come - came - come (komen)
to cost - cost - cost (kosten)
to cut - cut - cut (snijden, knippen)
to deal - dealt - dealt (zaken doen, (uit)delen)
to dig - dug - dug (graven)
to do - did - done (doen)
to draw - drew - drawn (trekken, tekenen)
to drink – drank – drunk (drinken)
to drive - drove - driven ((aan)drijven, rijden (auto))
to eat - ate - eaten (eten)
to fall - fell - fallen (vallen)
to feed – fed – fed ((zich)voeden, voeren)
to feel - felt - felt ((zich)voelen)
to fight - fought - fought (vechten)
to find - found - found (vinden)
to flee – fled – fled (vluchten)
to fly - flew - flown (vliegen)
to forget - forgot - forgotten (vergeten)
to forgive – forgave – forgiven (vergeven)
to freeze – froze – frozen ((be)vriezen)
to get - got - got (krijgen, worden)
to give - gave - given (geven)
to go - went - gone (gaan)
to grow - grew - grown (groeien, worden)
to hang - hung - hung (hangen)
to have - had - had (hebben)
to hear - heard - heard (horen)
to hide - hid - hidden ((zich)verbergen)
to hit – hit – hit (slaan, raken)
to hold – held – held ((vast)houden)
to hurt – hurt – hurt (pijn doen)
to keep - kept - kept (houden, bewaren)
to know - knew - known (weten, kennen)
to lay – laid - laid (leggen)
to lead – led – led (leiden)
to learn – learnt – learnt (leren)
to leave - left - left ((ver)laten)
to let - let – let (laten, verhuren)
to lie - lay - lain (liggen)
to lose - lost - lost (verliezen)
to make - made - made (maken)
to mean - meant - meant (bedoelen, betekenen)
to meet - met - met (ontmoeten)
to pay - paid – paid (betalen)
to put - put - put (zetten, leggen)
to quit – quit – quit (ophouden (met))
to read - read - read (lezen)
to ride – rode – ridden (rijden (fiets/paard))
to ring - rang - rung ((op)bellen)
to rise – rose – risen (opstaan, stijgen)
to run - ran - run (rennen)
to say - said - said (zeggen)
to see - saw - seen (zien)
to sell - sold – sold (verkopen)
to send - sent – sent ((ver)zenden, (ver)sturen)
to set - set – set (zetten, plaatsen, instellen)
to shake – shook – shaken (schudden)
to shoot - shot - shot (schieten)
to show - showed – shown (tonen, laten zien)
to shut - shut - shut (sluiten, dichtdoen)
to sing – sang – sung (zingen)
to sit - sat - sat (zitten)
to sleep - slept - slept (slapen)
to smell – smelt – smelt (ruiken)
to speak - spoke - spoken (spreken)
to spell – spelt – spelt (spellen)
to spend - spent - spent (doorbrengen, uitgeven)
to split – split – split (splijten)
to stand - stood – stood (staan)
to steal - stole – stolen (stelen)
to stick – stuck – stuck (plakken)
to strike – struck – struck (slaan, staken)
to swear – swore – sworn (zweren, vloeken)
to sweep - swept – swept (vegen)
to swim - swam - swum (zwemmen)
to take - took - taken (nemen, brengen)
to teach - taught – taught (onderwijzen)
to tear - tore - torn (scheuren)
to tell - told - told (zeggen, vertellen)
to think - thought - thought (denken)
to throw - threw – thrown (gooien)
to understand - understood - understood (begrijpen, verstaan)
to wake - woke – woken (wakker maken, wakker worden)
to wear - wore – worn (dragen (kleding))
to win – won – won (winnen)
to write – wrote – written (schrijven)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Sophia

Sophia

handig om te weten.

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast