Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Onregelmatige werkwoorden
To be - was/were - been (zijn, worden)
To beat - beat - beaten ((ver)slaan)
To become - became - become (worden)
To bet - bet - bet (wedden)
to bind - bound – bound (binden)
to bite - bit - bitten (bijten)
to blow - blew - blown (blazen, waaien)
to break - broke - broken (breken)
to bring - brought - brought (brengen)
to broadcast - broadcast - broadcast (uitzenden)
to build - built - built (bouwen)
to burn - burnt - burnt ((ver)branden)


to buy - bought - bought (kopen)
to catch - caught - caught (vangen)
to choose - chose - chosen (kiezen)
to come - came - come (komen)
to cost - cost - cost (kosten)
to cut - cut - cut (snijden, knippen)
to deal - dealt - dealt (zaken doen, (uit)delen)
to dig - dug - dug (graven)
to do - did - done (doen)
to draw - drew - drawn (trekken, tekenen)
to drink – drank – drunk (drinken)
to drive - drove - driven ((aan)drijven, rijden (auto))
to eat - ate - eaten (eten)
to fall - fell - fallen (vallen)
to feed – fed – fed ((zich)voeden, voeren)
to feel - felt - felt ((zich)voelen)


to fight - fought - fought (vechten)
to find - found - found (vinden)
to flee – fled – fled (vluchten)
to fly - flew - flown (vliegen)
to forget - forgot - forgotten (vergeten)
to forgive – forgave – forgiven (vergeven)
to freeze – froze – frozen ((be)vriezen)
to get - got - got (krijgen, worden)
to give - gave - given (geven)
to go - went - gone (gaan)
to grow - grew - grown (groeien, worden)
to hang - hung - hung (hangen)
to have - had - had (hebben)
to hear - heard - heard (horen)
to hide - hid - hidden ((zich)verbergen)
to hit – hit – hit (slaan, raken)
to hold – held – held ((vast)houden)
to hurt – hurt – hurt (pijn doen)
to keep - kept - kept (houden, bewaren)
to know - knew - known (weten, kennen)
to lay – laid - laid (leggen)
to lead – led – led (leiden)
to learn – learnt – learnt (leren)
to leave - left - left ((ver)laten)
to let - let – let (laten, verhuren)
to lie - lay - lain (liggen)
to lose - lost - lost (verliezen)
to make - made - made (maken)
to mean - meant - meant (bedoelen, betekenen)
to meet - met - met (ontmoeten)
to pay - paid – paid (betalen)
to put - put - put (zetten, leggen)
to quit – quit – quit (ophouden (met))
to read - read - read (lezen)
to ride – rode – ridden (rijden (fiets/paard))
to ring - rang - rung ((op)bellen)
to rise – rose – risen (opstaan, stijgen)
to run - ran - run (rennen)
to say - said - said (zeggen)
to see - saw - seen (zien)
to sell - sold – sold (verkopen)
to send - sent – sent ((ver)zenden, (ver)sturen)
to set - set – set (zetten, plaatsen, instellen)
to shake – shook – shaken (schudden)
to shoot - shot - shot (schieten)
to show - showed – shown (tonen, laten zien)
to shut - shut - shut (sluiten, dichtdoen)
to sing – sang – sung (zingen)
to sit - sat - sat (zitten)
to sleep - slept - slept (slapen)
to smell – smelt – smelt (ruiken)
to speak - spoke - spoken (spreken)
to spell – spelt – spelt (spellen)
to spend - spent - spent (doorbrengen, uitgeven)
to split – split – split (splijten)
to stand - stood – stood (staan)
to steal - stole – stolen (stelen)
to stick – stuck – stuck (plakken)
to strike – struck – struck (slaan, staken)
to swear – swore – sworn (zweren, vloeken)
to sweep - swept – swept (vegen)
to swim - swam - swum (zwemmen)
to take - took - taken (nemen, brengen)
to teach - taught – taught (onderwijzen)
to tear - tore - torn (scheuren)
to tell - told - told (zeggen, vertellen)
to think - thought - thought (denken)
to throw - threw – thrown (gooien)
to understand - understood - understood (begrijpen, verstaan)
to wake - woke – woken (wakker maken, wakker worden)
to wear - wore – worn (dragen (kleding))
to win – won – won (winnen)
to write – wrote – written (schrijven)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

handig om te weten.

2 jaar geleden