Onregelmatige werkwoorden

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo/havo | 449 woorden
  • 27 mei 2008
  • 11 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.5
  • 11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Irregular verbs
to be - was/were - been
to begin - began - begun
to become - became - become
to bite - bit - bitten
to blow up - blew up - blown up
to break - broke - broken
to bring - brought - brought
to bring up - brought up - brought up
to build - built - built
to buy - bought - bought
to catch - caught - caught
to choose - chose - chosen
to come - came - come
to cost - cost - cost
to creep - crept - crept
to dig - dug - dug

to do - did - done
to drive - drove - driven
to eat - ate - eaten
to fall - fell - fallen
to feel - felt - felt
to fight - fought - fought
to find out - found out - found out
to fly - flew - flown
to forget - forgot - forgotten
to get - got - got
to give - gave - given
to go - went - gone
to grow up - grew up - grown up
to hang - hung - hung
to have - had - had
to hear - heard - heard
to hide - hid - hidden
to keep - kept - kept
to know - knew - known
to leave - left - left
to lend - lent - lent
to let - let - let

to lie - lay - lain
to lose - lost - lost
to make - made - made
to mean - meant - meant
to met - met - met
to pay - paid - paid
to put - put - put
to read - read - read
to ring up - rang up - rung up
to run down - ran down - run down
to run away - ran away - run away
to say - said - said
to see - saw - seen
to sell - sold - sold
to send - sent - sent
to shoot - shot - shot
to show - showed - shown
to shut - shut - shut
to sit - sat - sat
to sleep - slept - slept
to speak - spoke - spoken
to spend - spent - spent
to stand - stood - stood
to steal - stole - stolen
to swim - swam - swum
to take out - took out - taken out
to teach - taught - taught
to tear - tore - torn
to tell - told - told
to think - thought - thought
to throw - threw - thrown
to understand - understood - understood
to wake - woke - woken
to wear - wore - worn
to win-won-won
to write-wrote-written

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.