Neoclassical and romantic period

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 4783 woorden
  • 5 mei 2015
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

The Neoclassical period (1660-1800)

Deze periode kent verschillende namen. Ze vertellen niet alleen hoe we erop terugkijken, maar ook hoe men er zelf naar keek. De meest gebruikte naam is de Neoclassical period. Er was een eeuw waarin het classicisme een grote rol speelde. De invloed van de Grieken en Romeinen kwam nu echt naar boven. Kunst en literatuur waren de grootste idealen.  De tweede naam is de Augustan Age. Deze naam refereerde naar de Romeinse keizer Augustus. Onder zijn leiding beleefde het Romeinse Rijk een periode van grote welvaart.  Engelsen stonden in dezelfde positie. Kunst en wetenschap bloeide, groeiende handel bracht welvaart en de westerse beschaving was op het toppunt. De laatste naam is de Name of Reason. De naam verwijst naar wijsdom en het gezonde verstand. Iedereen had het in bezit en kon het, als men er goed mee omging, oneindig gebruiken. Onderwijs werd daarom waardevol geacht. De uitvindingen van in de wetenschap (Isaac Newton) hadden deze gedachte ontwikkeld. Dit verklaart ook waarom de satire heel populair werd in de 18e eeuw.

Het was ook een tijd van de middenklasse, gedomineerd met handel en geld. Men was optimistisch. De eerste roman was Robinson Crusoe. In die tijd werd het niet gezien als iets moois. Het duurde een tijd voordat het gezien werd als een literair werk. Later werd het de meest populaire genre ooit.  Iedereen was kalm en emoties speelden in die tijd geen rol, men dacht dat nu alles verklaard kon worden en een periode van grote idealen en pijnlijke waarwordingen dat de wereld niet alles kan verklaren.
The Rise of the Novel

De roman is een vrij recente ontwikkeling. Dit kwam doordat het tegelijk opkwam met de nieuwe middenklasse. In de middeleeuwen werd je rijk of arm geboren en kon je niet promoveren. Maar met Chaucer kwam er iets van verandering. Hij beschreef in Canterbury Tales de sociale ambitie, maar besefte dat die alleen te behalen viel door rijk te worden. Dit liet mogelijkheden zien op de sociale ladder. Aan het eind van de 17e eeuw werd middenklasse als een solide en welvarende groep. Ze waren tegen de slechte en zondige dingen die de adel deed. Toen hun welvaart groeide gingen ze meer doen dan werken. Ze gingen vooral religieuze en moralistische boeken lezen. De moraal en realisme (ook al was het fictie, het moest echt kunnen zijn) kwamen later terug in de romans. Ook werden de personen gebaseerd op de werkelijke middenklasse. Als de bovenklasse erin voorkwam was dat vaak door een conflict. Vaak ging dit over het geld tegenover de deugdelijkheid. Er werd ook over andere dingen dan geloof geschreven en er werd vooral geschreven over herkenbare situaties uit de middenklasse.

Daniel Defoe (1659-1731)

Daniel Defoe wordt gezien als de eerste Engelse romanschrijver. Hij was zakenman, fabrikant, journalist en een korte tijd werkte hij als spion voor de regering.Hij werd gezien als een typische middenklasser die kapitalistisch ingesteld was. Ook schreef hij veel pamfletten. In 1719, op 60-jarige leeftijd publiceerde hij Robinson Crusoe, als een autobiografie. De kern van het verhaal is gebaseerd op waarheid: het is het verhaal van de Schotse zeeman Alexander Selkirk. Vanaf het begin was het boek een groot succes.

Samenvatting Robinson Crusoe

Robinson Crusoe is geboren in 1631 in York. Zijn vader (een handelaar) wil niet dat hij op zee gaat, omdat Robinsons broer in de strijd bij Dunkirk tegen de Spanjaarden is omgekomen. Hij wil niet dat nog een zoon hem verlaat en heeft liever dat Robinson rechten gaat studeren en kiest voor een veiliger leven. Robinson twijfelt, maar kan de verleiding niet weerstaan en gaat dan toch in september 1651 aan boord van het schip vanuit Hull naar Londen. Het schip komt in een storm terecht en Robinson en zijn vriend worden zeeziek. Als het schip bijna zinkt, wordt het opgehaald door een ander schip. Aan land vraagt Robinson zich af of hij niet terug naar huis moet, maar hij gaat toch verder, verdient geld en gaat vervolgens weer een reis maken. Dan wordt het schip gekaapt en wordt Robinson slaaf van de kapitein. Maar als ze gaan vissen, ontsnapt hij samen met Xury naar de kust van Afrika. Een kapitein uit Portugal pikt hen op, koopt Xury van Robinson en brengt hem naar Brazilië. Daar begint Robinson een plantage, die heel succesvol wordt. Hij gaat weer verder met een paar anderen en inmiddels is het september 1659, Robinson is dus 26 jaar oud. Ze lijden schipbreuk en Robinson is de enige overlevende. Hij komt op een eiland terecht en heeft alleen zijn mes, tabak en pijp nog. Dan zwemt hij een aantal keer terug naar de overblijfselen van het schip, om nog wat dingen te redden, zoals voedsel en wapens. Verder verkent hij het eiland en ontdekt dat er alleen een paar geiten zijn. Hij bouwt een hut en kerft streepjes in een paal, om de datum aan te geven. Ook houdt hij een dagboek bij en schrijft de goede en slechte dingen op. Als er later een aardbeving komt, moet hij z’n schuilplaats verplaatsen.
Robinson doet van alles om zijn tijd door te brengen om te overleven; hij probeert kaarsen te maken, slacht dieren, maar houdt ook tamme geiten en een papagaai als huisdier. Hij begint het leuk te vinden en doet alsof hij de koning van het eiland is. Hij maakt manden, brood en potten en hakt een boom om een boot te maken. Helaas kan hij die niet naar zee brengen, dus bouwt hij een kleiner bootje waarmee hij om het eiland vaart. Hij komt in een sterke stroming terecht, maar beland uiteindelijk weer terug op het eiland. Een paar jaar houdt hij het vol, totdat hij een voetafdruk ontdekt. Hij denkt eerst dat die van de duivel is, maar dan ontdekt hij dat er kannibalen zijn. Hij is bang, vooral omdat hij botten enz. van mensen heeft gevonden op het eiland, neemt zijn wapen mee en houdt zich weg. Op een avond hoort hij geweerschoten en ziet een schip aan de kust. Het is leeg als hij het wil onderzoeken. Dan ontdekt hij resten van mensen aan de kade en wordt nog voorzichtiger. Later ziet hij de kannibalen weer met slachtoffers, waarvan er al één vermoord is, maar er is er ook één die ontsnapt. Hij rent naar Robinson, die hem beschermt en een achtervolger doodt en een ander verwondt. Hij verslaat de kannibalen en het slachtoffer zegt dat hij Robinson zal gehoorzamen, omdat hij hem gered heeft. Robinson noemt hem Friday, naar de dag dat hij hem heeft gered. Friday wordt zijn dienaar. Hij is intelligent en vrolijk, en Robinson leert hem Engels en dingen over het geloof. Op zijn beurt leert Friday hem, dat de kannibalen alleen vijanden eten en de mensen van het schip gered hebben. Die mensen zijn Spanjaarden, en wonen dichtbij. Friday en Robinson maken een boot en willen naar het land van de kannibalen, maar dan komen zij zelf naar hen toe met een aantal slachtoffers. Één daarvan is een Spanjaard. Friday en Robinson doden de kannibalen en bevrijden de slachtoffers, waar de vader van Friday bijzit. Het slachtoffer en Friday’s vader onderzoeken het land om hen heen. Een paar dagen later komt er een Engels schip. Elf mannen hebben drie gevangenen, waarvan er negen op onderzoek uit gaan. Friday en Robinson grijpen hun kans, overmeesteren de twee bewakers en bevrijden de gevangenen. Eén van hen is de kapitein. Ze horen zijn verhaal en gaan op verschillende plaatsen naar de andere mannen schreeuwen, zodat ze in de war raken en moe worden. Ze zeggen dat ze weg moeten gaan en de mannen geven zich over. Robinson houdt er vijf gegijzeld en laat de anderen het schip halen. Als hij op 19 december 1686 terug naar Engeland gaat, ontdekt hij dat zijn familie is overleden, op twee zusters na. Zij vriend heeft zijn geld bewaard en van de Portugese kapitein hoort hij dat zijn plantage in Brazilië veel geld heeft opgebracht. Hij verkoopt zijn plantage en gaat over het land naar Londen, maar het is slecht weer en er zijn wilde dieren in het noorden van Spanje. Uiteindelijk komt hij toch in Engeland aan en hoort dat de verkoop gelukt is. Het heeft veel opgebracht en Robinson geeft een deel aan zijn vriend en zijn zussen. Hij denkt erover om terug te gaan naar Brazilië, maar dan zou hij katholiek moeten worden. Daarom blijft hij en trouwt, maar zijn vrouw overlijdt. Dan keert hij terug naar zijn eiland en vindt dat de Spanjaarden het goed besturen.

Jonathan Swift

Swift was een geestelijke uit Ierland. Hij was politiek geïnteresseerd. Zijn bekendste werk is de satire Gulliver’s Travels (1727). De satire in de verhalen is zo goed verborgen, dat Gulliver’s Travels door de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht heeft gehad op kinderen. Zij zien de verhalen als een mooi sprookje. In de basis is Gulliver’s Travels echter een aanklacht tegen de maatschappij, met haar corruptie, en de mensheid in het algemeen en vooral in Engeland. Ook laat hij zien hoe slecht de mens zijn krachten gebruikt.

Samenvatting Gulliver's travels

Het boek bestaat uit vier delen. In deel één spoelt Gulliver, nadat hij schipbreuk heeft geleden aan op de kust van Lilliput, waar hele kleine mensjes wonen. Er is daar een strijd over godsdienst en er is ook een strijd tussen Lilliput en Blefuscu (Engeland en Frankrijk). Hij woont een aantal jaar tussen deze mensen, maar uiteindelijk besluit hij terug te keren naar Engeland.

In het tweede deel komt Gulliver terecht in een land vol met reuzen. Hij wordt het huisdier van de koningin. De mensen op dit eiland wijzen de tirannie en verdrukking af. Hij vertelt over Engeland en dit lijkt nu heel slecht. Ook hier leeft hij geruime tijd, maar komt uiteindelijk terug in Engeland.

In het derde deel komt hij eerst terecht op een vliegend eiland, waar mensen wonen die zich helemaal wijden aan wiskunde en muziek. Na het vliegende eiland bezoekt hij nog wat eilanden waar afstammelingen van de mensen van het vliegende eiland wonen. Deze mensen wijden zich helemaal aan de wetenschap. Ook bezoekt Gulliver nog een eiland vol met magie en een eiland waar tussen de gewone mensen ook onsterfelijken leven. Via dit eiland weet Gulliver Japan te bereiken en via Japan kan hij naar Nederland en via Nederland naar huis.

In het laatste deel komt Gulliver terecht op een eiland waar perfecte wezens leven. Deze wezens zijn paarden. Ook leven daar wezens die zeer onperfect (dus heel slecht) zijn en die zeer sterk op mensen lijken. Ook in deze samenleving leeft hij verscheidene jaren en wanneer hij terug komt in Engeland vindt hij het zeer moeilijk zich weer op zijn gemak te voelen tussen de (vreselijke) mensen.

Jane Austen (1775-1817)

Wat opviel bij Jane Austen haar werken was dat ze helemaal niet schreef over de recente gebeurtenissen. Anderen deden dat in deze tijd wel. Jane Austen had het in haar boeken vaak over een rustige en een goed geordende wereld van de rede en het gezonde verstand. Dat hoorde meer bij de 18e eeuw dan het begin van de 19e eeuw. Ze schreef zoals zij de wereld zag en gebruikte stijlfiguren. Ze leefde in een kleine stad, was niet getrouwd en leefde te midden van familie en vrienden. Ze schreef milde liefdesverhalen. In haar tijd was de beslissing om te trouwen heel belangrijk op economisch en rationeel gebied ook was het tonen van emoties geen gewoon iets.

Samenvatting Pride and Prejudice

Het boek gaat over de familie Bennet. Die bestaat uit meneer en mevrouw Bennet en hun vijf dochters: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty en Lydia. De oudste dochter, Jane wordt verliefd op meneer Bingley. Hij is een jonge ongetrouwde rijke man. Zijn beste vriend, meneer Darcy is een trotse en onaangename man, hij vindt zichzelf beter dan iedereen. Een tijd later komt meneer Collins, de neef van meneer Bennet op bezoek. Collins zal later het huis erven als meneer Bennet er niet meer is. Tijdens zijn bezoek aan de Bennet’s, vraagt hij Elizabeth ten huwelijk, zij weigert. Dan besluit meneer Collins met haar beste vriendin, Charlotte te trouwen. Jane ontvangt opeens een brief dat meneer Bingley met zijn zussen en vrienden naar Londen is vertrokken. In die brief staat ook dat ze geen plannen hebben om nog eens terug te komen. Jane’s hart is gebroken. Op een dag ontmoeten de zussen meneer Wickham, een officier. Elizabeth kan het erg goed met hem vinden en hoort van hem dat meneer Darcy hem erg slecht heeft behandeld. Hierdoor daalt meneer Darcy nog meer in haar achting. In de zomer gaat Eliza een paar dagen naar het nieuwe huis van haar vriendin Charlotte. Ze ontmoet daar Vrouwe Catherine de Bourgh, de tante van Darcy. Ook meneer Darcy zelf ontmoet ze daar. Ze mag hem nog steeds niet, want het blijkt dat hij ook nog eens het geluk van haar zus Jane heeft verwoest. Hij had zijn vriend Bingley duidelijk gemaakt dat Jane geen goede partij voor hem was. Eliza is dan ook erg verrast wanneer Darcy haar een aanzoek doet, die ze natuurlijk afwijst. De volgende dag ontvangt ze een brief van hem, waarin hij alles over Wickham en Jane uitlegt. De brief is waarheidsgetrouw. Hij blijkt meneer Wickham helemaal niet slecht behandeld te hebben. Door de brief veranderen haar gevoelens voor Darcy. Wanneer ze weer terug is van haar reis, is ze blij om te horen dat Wickham binnenkort vertrekt. Zijn korps is overgeplaatst naar Brighton. Lydia gaat met de vrouw van de hoofdofficier mee naar Brighton. In diezelfde tijd gaat Eliza met haar oom en tante mee naar Lambton, waar ze hun vakantie door zullen brengen. Tijdens de reis bezichtigen ze enkele landgoederen, waaronder Pemberly, het landgoed van meneer Darcy.  Eliza denkt dat de familie ergens anders is, nu het zomervakantie is. Maar Darcy is onverwachts een jaar eerder terug gekomen. Eerst schaamt ze zich als ze hem ziet, maar Darcy blijkt opeens heel aardig. Hij nodigt haar en haar oom en tante zelfs uit voor een etentje met hem en zijn vrienden. Hij wil ook graag dat Eliza zijn zus, Georgiana, ontmoet. Eliza en Darcy beleven een gezellige tijd samen, maar dat komt snel ten einde als ze een brief van Jane ontvangt, waarin zij schrijft dat Lydia met meneer Wickham is weggelopen. Eliza en haar oom en tante gaan snel naar huis. Meneer Bennet en Eliza’s oom gaan op zoek naar Lydia. Uiteindelijk vinden ze haar en regelen dat ze met Wickham trouwt. Na een lange tijd komen Bingley en Darcy opeens terug naar Herthfordshire. Als Bingley Jane op komt zoeken blijkt dat ze nog altijd verliefd op elkaar zijn. Darcy zegt tegen Bingley dat hij nu geen bezwaar meer heeft tegen hun relatie en Bingley gaat daarop snel naar Jane toe om haar ten huwelijk te vragen. Meneer Darcy schijnt nog altijd verliefd op Elizabeth te zijn en dus vraagt hij haar ten huwelijk. Deze keer wijst zij hem niet af, ook al is de tante van Darcy er fel op tegen. Ze leven alle vier nog lang en gelukkig.

The Romantic Period (1800-1830)
Er was na de Augustan Age was er een onrustige periode met sociale veranderingen en groeiende onrust. De industriële revolutie zorgde ervoor dat Engeland van een agricultuur naar een industrie veranderde. Er ontstonden slechte werkomstandigheden in de fabrieken en ook veel werkloosheid en armoede. Het eerste deel van de industrialisatie bracht welvaart, maar dit gold niet voor iedereen. Het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 was een inspiratie voor mensen die vonden dat het anders moest. Het afschaffen van de klassen was een behoefte bij een groot deel van Europa.  De Romantic Period in literatuur is begonnen in 1798 met de gedichten van William Wordsworth en Samuel Talor Coleridge. Deze waren niet geschreven uit de opvatting ‘alles heeft een reden’ maar vanuit de verbeelding. Met alleen het verstand kon je niet de hele wereld begrijpen. Men spreekt niet langer meer uit de politiek maar uit zichzelf.  De verhalen zijn hierdoor emotioneler.
De zes kenmerken van gedichten uit die tijd:
- Gedichten gingen vaak over natuur. De natuur zou invloed hebben op de menselijke geest.
- Plattelandsmensen gingen een prominente rol spelen in veel werken van schrijvers

- De niet intellectuele kant is gebaseerd op verhalen over bovenaardse krachten

- De Romantic Period werd een herleving van de oude country ballads die nagebootst werden op een

   literaire manier.

- Het kind stond op een belangrijke positie omdat het kind nog niet gevormd was en dicht bij God stond.
- Dichters voelden zich erg aangetrokken tot exotische culturen
The romantic Poets
William Wordsworth was Engeland haar beste natuur dichter. Hij vindt dat men met de natuur moet leven omdat dat zal leiden tot wijsheid en goedheid. Hij leefde het grootste deel van zijn leven in Lake District. Hij schreef over de natuur die hij daar zag en dan vooral over de narcissen. Wordsworth was voorstander van de Franse Revolutie.
I wandered lonely as a cloud:
Beschrijft de schoonheid van de natuur waar hij woont en vertelt hoe hij ermee een wordt. Hij geeft zijn eigen indruk van de natuur en vraagt de lezer het te delen.

The solitary reaper:
Hij beschrijft liefde in verband met natuur. Een ontmoeting met een meisje dat werkt op de velden in het Schotse Hoogland. Hij weet haar naam niet. Hij weet alleen nog het stukje dat ze song: yet he stands listening as if caught by magic. Er gebeurt niets maar hij uit liefde voor een meisje dat zingt.
It’s a beauteous evening calm and free

In dit gedicht loopt hij samen met zijn dochter over het strand. Hij heeft zijn dochter en vrouw in Frankrijk, waar hij verbleef, achtergelaten door een oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Hij reflecteert het verschil tussen volwassenen en kinderen. Hij concludeert dat kinderen dichter bij de natuur en bij God zijn.
Samuel Taylor Coleridge
Hij is samen met Wordsworth met hun Lyrical Ballads de beginner van de Romantic Period in de Engelse literatuur. Coleridge schreef over dagelijkse dingen en over bovennatuurlijke personen. Hij wilde de lezer zeggen dat ze hun verbeelding moesten accepteren als echt. Zijn bekendste werd is 'The time of the ancient Mariner'.
The time of the ancient Mariner
Een zeeman schiet op zee zonder reden een albatros neer. Hiervoor worden hij en zijn bemanningsleden gestraft door de hogere machten. Als straf moet de zeeman de dode albatros om zijn nek dragen. Hij is de enige op het schip die niet omkomt van de dorst. Als hij in een bepaalde toestand slangen zegent, valt de albatros van z’n nek en is zijn schuld gewist. Dan komt hij op een magische wijze in zijn thuishaven terecht en zwerft daarna de hele wereld over om z’n verhaal rond te vertellen.
The Victorian Age (1830-1900)
In de 19e eeuw ging het heel goed met Engeland, het ging goed met de economie en het leger speelde internationaal grote rollen. Wanneer Victoria aan de macht komt (1837) was het land aan het industrialiseren en opbloeien. Engeland was het eerste en het grootse geïndustrialiseerde land in de wereld. De stoomtrein en het spoor zorgden voor een grote productiviteit. De Engelsman werd weer trots en optimistisch. Door de industrialisatie kwam er een groter gat tussen arm en rijk. Er waren nog steeds mensen die in uiterste armoede leefden. Daardoor kwamen er grote sociale problemen. Er werd ingegrepen en er kwam basiseducatie,  een wet tegen kindarbeid en stemrecht.  Engeland groeide enorm onder de kracht van het optimisme. De evolutietheorie werd een discussiepunt. Veel vooruitgangen worden genoemd in de literatuur. De 19e eeuw wordt de eeuw van de Roman genoemd. Er kwamen steeds langere verhalen. Veel auteurs probeerden in hun verhalen te waarschuwen voor de sociale problemen en hadden het over onderwijs. Dickens in het bijzonder had een oprechte bezorgdheid voor de armere klassen en liet het belang van de sociale hervorming zien.  Veel hoop werd in de boeken beschreven.  Wanneer Victoria dood ging (1901) leek er een eind te komen aan een tijdperk en begon er een nieuwe.

The Brontë Sisters:
Charlotte en Emily schreven beiden levensverhalen. Deze liefdesverhalen waren erg tragisch. Ze hebben ook een eigen museum in Yorkshire waar je een kijkje in hun leven kan nemen.
Jane Eyre:
Jane Eyre is een wees en wordt verzorgd door haar tante, maar als ze ruzie krijgt met haar neefjes wordt ze naar een kostschool gestuurd. Daar is ze getuige van de dood van haar vriendin. Ze weet een baantje te krijgen als gouvernante en gaat weg van de kostschool. Zo komt te werken bij een man Rochester en zijn dochter. Rochester en zij worden verliefd. Maar ze komt erachter dat hij al getrouwd is met een geschifte vrouw. Ze gaat daar weg en wordt opgevangen in het huis St. John Rivers. Ze vindt werk op een dorpsschool. Ze blijkt familie te zijn van de familie Rivers. Ze krijgt een erfenis en deelt die uit dank met haar nieuwe familie. St. John doet haar een huwelijksaanzoek. Als ze op het punt staat om ja te zeggen voelt ze dat er iets gaande is en hoort de stem van Rochester in haar hoofd. Ze loopt naar het huis en treft het afgebrand aan. Rochester heeft erge brandwonden en is blind. Ondanks dat trouwt Jane met hem. Hij krijgt een beetje zicht terug zodat hij hun zoontje kan zien.

Wuthering Heights:
Een zakenman neemt een wees Heathcliff mee naar huis. Hindly mag die jongen niet maar Chatherine des te meer. Heathcliff en Catherine worden verliefd. Maar wanneer Catherine door een hond gebeten wordt, wordt ze opgevangen in een huis. Ze verblijft daar 5 weken. In die 5 weken wordt er een echte dame van haar gemaakt. Wanneer ze uit het huis komt wil ze niets meer met Heathcliff te maken hebben omdat hij te arm is. Ze trouwt met Edgar. Drie jaar later komt Heathcliff terug en wil Edgar jaloers maken. Catherine houdt nog steeds van Heathlciff. Ze wordt ziek en maakt zichzelf steeds zieker. Tijdens haar bevalling sterft ze. Haar dochter heeft Cathy.
Heathcliff wil wraak nemen op Hindly. Hij trouwt met zijn zus en bezwangert haar. Ze krijgt een kind, Linton. Cathy gaat van Linton houden. Nadat Hindly gestorven is gaan zijn zoon en Heathcliff op Wuthering Heigh wonen. Cathy wil naar Linton toe, maar haar vader verbiedt het haar.
Heathcliff dwingt Cathy met Linton te trouwen. Vlak nadat ze getrouwd zijn sterven Edgar en Linton. Cathy woont nu bij Heatcliff en de zoon van Hindly op Wuthering Heigh en ze wordt verliefd op de zoon van Hindly. Heathcliff sterft niet lang daarna.
Charles Dickens:
Hij leefde in een gezin dat zich niet druk maakte om geld. Op een dag kwam zijn vader in de problemen. Hij moest veel afbetalen, en kwam in de gevangenis. Om rond te komen moest Charles van school en hij moest in een fabriek gaan werken voor 6 shilling per week. Hij heeft daar maar een paar maanden gewerkt totdat z’n vader vrij kwam, en ze weer geld hadden. Maar deze maanden hebben hem wel voor de rest van z’n leven geïnspireerd met schrijven. Na een baan als schrijver op een advocatenkantoor werd hij reporter voor verschillende bladen. Hij begon met een verhaal (pickwick) die elke keer een stukje verscheen in een tijdschrift. Z’n eerste echt novel was Oliver Twist. Hierin viel hij de sociale fouten in The Victorian Age aan. Hij werd als sociale hervormer de populairste romanschrijver van zijn tijd. Daarna volgden er nog vele boeken van Charles Dickens. Door zijn vele werken kreeg hij gezondheidsproblemen. Hij overleed in 1870 aan een beroerte en werd gecremeerd in Westminster Abbey.

Oliver Twist:

Oliver wordt geboren in een armenhuis, waarna zijn moeder meteen sterft. Hij wordt overgeplaatst naar een weeshuis, waar hij de eerste negen jaar van zijn leven doorbrengt. Daar krijgt hij zijn naam toegewezen; Oliver Twist. Maar dan, wanneer hij 9 is, komt een man hem halen voor het werkhuis, omdat hij te oud is voor het weeshuis. Daar is zijn leven zo mogelijk nog verschrikkelijker. Als hij op een dag om meer soep vraagt, wordt dat als schande bevonden en wordt hij naar Mr. Sowerberry gestuurd; een doodkistenmaker. Ook hier leidde Oliver een ongelukkig leven. Hij moet heel hard werken en loopt op een dag weg, hij houdt het niet langer uit. Hij loopt en zwerft bedelend rond, totdat hij Londen bereikt. Hier komt hij Jack Dawkins, een jongen van zijn leeftijd, tegen. Die doet heel aardig tegen hem en neemt hem mee naar Fagin, een oude man, waar een heleboel jongens van zijn leeftijd komen. Maar dan blijkt dat Fagin zijn jongens opleidt tot zakkenrollers en ze er elke dag opuit gestuurd worden. Oliver leert veel verschillende mensen kennen, en dan vooral criminelen. Ook komt Bill Sikes, een ruwe jongeman samen met zijn vriendin Nancy vaak over de vloer bij Fagin. Oliver vindt Nancy een zachtaardig meisje en ze behandelt hem best goed. Op een dag gaat Oliver samen met Charley Bates en Jack Dawkins de straat op en ziet hij hoe die twee de zakken rollen van een rijke man die bij een kraampje staat te kijken. De twee jongens maken zich uit de voeten, maar Oliver blijft als versteend staan kijken, met gevolg dat iedereen hem verdenkt en de politie hem pakt. Maar dan schiet de eigenaar van het kraampje hem te hulp en vertelt dat Oliver niets gedaan had. Oliver is dolblij als Mr. Brownlow, een vriendelijke oude man hem in huis neemt en hem verzorgt. Hij houdt van de oude man en de man vertrouwt hem. Maar dan, als Oliver op een dag door Mr. Brownlow naar de boekenwinkel wordt gestuurd om boeken in te leveren, wordt hij door Nancy en Bill Sikes ontvoerd en mee terug genomen naar Fagin. Hij is daar erg ongelukkig en wordt nog ongelukkiger als hij met Bill Sikes op pad moet om in te breken in een groot huis. Tijdens het inbreken, worden ze betrapt en Oliver wordt neergeschoten. Bill Sikes en de handlanger komen goed weg. Oliver wordt in het huis waar hij moest inbreken verzorgd door de lieve Rose Maylie en haar tante en bediendes. Hij leeft daar erg gelukkig en knapt vrij snel weer op. Ondertussen vindt Nancy een heleboel over zijn verleden uit. Met gevaar voor eigen leven, luistert ze een gesprek af en gaat ze naar Rose Maylie en Mr. Brownlow toe om hen inlichtingen te geven over Oliver. Monks, een ruwe man komt op bezoek bij Fagin en Nancy hoort dat hij wil dat Oliver tot een dief wordt opgeleid. Ze vertelt aan Rose en Brownlow dat Monks het geheim achter Olivers identiteit weet. Brownlow zoekt Monks, na nog een ontmoeting met Nancy, op en kan zijn ogen niet geloven. Monks heet eigenlijk Edward Leeford en was de zoon van een oude vriend van Brownlow. In de tussentijd komt Fagin erachter dat Nancy inlichtingen heeft doorgespeeld en vertelt hij dit aan Bill Sikes. Die gaat helemaal door het lint en vermoordt Nancy. Hij vlucht, maar tijdens zijn vluchtpogingen hangt hij zichzelf per ongeluk op. Fagin en de rest van zijn boevenbende worden gearresteerd. Ondertussen doet Monks een bekentenis bij Brownlow. Oliver is zijn halfbroer! Zodra iemand erachter kwam, zou Brownlow zijn erfenis van zijn vader moeten delen met Oliver en dat wilde hij voorkomen. Monks’ vader was namelijk gescheiden van zijn vrouw en werd toen verliefd op een negentienjarig meisje, met wie hij samen een kindje kreeg. Zijn vader was erg rijk en toen hij stierf, ging al het geld naar het negentienjarige meisje en hun kindje. Vlak voordat zijn vader stierf, kwam hij naar Brownlow en liet bij hem een paar dingen achter. Onder andere een prachtig schilderij van het meisje. Toen zijn vader stierf, ging het meisje ervandoor. Uiteindelijk kwam ze verzwakt aan in het werkhuis, waar ze het leven aan Oliver schonk, waarna ze stierf. Brownlow wist dit niet, totdat Oliver bij hem in huis kwam. Hij zag de gelijkenis tussen het jongetje en het schilderij. Monks wist dit allemaal en deed er alles aan om het te verbergen en Oliver te vernietigen.
Maar nu Brownlow het wist, tekende hij papieren om een deel van zijn fortuin aan Oliver te geven, waarna hij vluchtte. Brownlow adopteert Oliver en samen gaan ze in een huis dicht bij de Maylie’s wonen. Eindelijk is Olivers zwerftocht voorbij en kan hij een gelukkig en rustig leven gaan leiden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.