Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 7.8
Foto van C.
 • Samenvatting door C.
 • 3e klas vwo | 1033 woorden
 • 24 juni 2016
 • 1 keer beoordeeld
 • Cijfer 7.8
 • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

 Engels H1
Lesson 1 

EngelsNederlands1to step out ofergens uit stappen2wetnat3to swim / swam / swumzwemmen / zwom / gezwommen4poolzwembad5to wake up / woke / wokenwakker maken / maakte / gemaakt6energeticenergiek, vol energie7exerciselichaamsbeweging8breakpauze9unbelievableongelofelijk10sheetlaken11shockschok12road accidentverkeersongeluk13farveel14to hit / hit / hitraken / raakte(n) / geraakt15awfulverschrikkelijk16crashbotsing17injuredgewond18to run into / ran / runtegenaan botsen, aanrijden19to knockstoten20damageschade, letsel21mountain bikemountainbike22hurtgewond23to repeatherhalen24informationinformatie25detaildetail26nightmarenachtmerrie27to take place / took / takenplaatsvinden / vond plaats / plaatsgevonden28to cyclefietsen29off roadoff road30bonebot31consciousbij bewustzijn32to liveleven33to diesterven, doodgaan34refreshingverfrissend35to dashzich haasten36to tremblebeven37to skidslippen38to head backteruggaan39stretch of roadstuk weg

Lesson 2
 

EngelsNederlands1motoristautomobilist2to accuse ofbeschuldigen van3to shocklaten schrikken, schokken4country roadlandweg5to returnteruggaan6pavementstoep7cycle lanefietspad8bendbocht9oilolie10to drive / drove / drivenrijden, besturen / reed / gereden11ditchsloot, greppel12builderbouwvakker13unhurtongedeerd14ambulanceambulance, ziekenwagen15to rushsnel brengen, met spoed brengen16Accident and Emergency Unitafdeling spoedeisende hulp17Royalkoninklijk18spokespersonwoordvoerder19to break / broke / brokenbreken / brak / gebroken20injuryverwonding21generalalgemeen, gewoon22wardafdeling23seriousernstig24pubcafé25officerpolitieagent26drunkdronken27thereforedus, daarom28illegalillegaal29asterwijl30conditiontoestand31alcoholalcohol32acceptableacceptabel, aanvaardbaar33to improveverbeteren34situationsituatie35infirmaryziekenhuis36breath testademtest

Lesson 3 

EngelsNederlands1doctordokter2floorverdieping, etage3downaan het eind van, verderop in4corridorgang5to smell / smelt / smeltruiken / rook / geroken6to rubinwrijven7sterilizing stuffontsmettingsspul8nurseverpleger, verpleegster9worriedbezorgd, ongerust10to hugknuffelen11bruisekneuzing12castgips13castgipsverband14cartooncartoon, spotprent15readingiets om te lezen16mountain bikingmountainbiken17magstijdschriften18lucky onegeluksvogel19to be into / was, were / beenerg mee bezig zijn20extreme sportsextreme sporten21crashongeluk22physiotherapyfysiotherapie23operationoperatie24X-rayröntgenfoto25consultantbehandelend arts26optimisticoptimistisch27encouragingbemoedigend28scaryeng29wheelchairrolstoel30a whileeen poosje31to mendherstellen32to cheer upopbeuren, opvrolijken33packetpakje34artisticartistiek35geniusgenie, genialiteit36yours trulyondergetekende37toeteen38germziektekiem, bacil39to be a write-offafgeschreven zijn

Grammatica
Present simple (tegenwoordige tijd) çè present continuous
 • Je gebruikt de present simple als iets vaak, regelmatig, altijd gebeurt. Meestal staat er een woord als always, usually, often in de zin.

 • Je gebruikt de present continuous wanneer iets nu bezig of aan de gang is. Vaak staat er een woord als now of at the moment in de zin.Past simple (verleden tijd)Vorm:
 • Bij regelmatige werkwoorden eindigt de past simple op -ed.

 • Onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm voor de past simple.

 • In vragende en ontkennende zinnen gebruik je did of didn’t + hele werkwoord.Gebruik:         Je gebruikt de past simple als iets in het verleden gebeurd is en het is wel belangrijk wanneer. Vaak staat er een tijdsbepaling in de zin.Past continuousVorm:              Past continuous: verleden tijd van to be (was / were) + werkwoorden + -ingGebruik:         Je gebruikt de past continuous als je zegt wat er op een bepaald moment in het verleden bezig was, of als je zegt wat je toen aan het doen was. Wat er gebeurde staat vaak in een bijzin die met when begint.Much / many – little / few – a little / a fewMuch:Veel + enkelvoudMany:Veel + meervoudLittle:Weinig + enkelvoudFew:Weinig + meervoudA little:Een beetje + enkelvoudA few:Een paar + meervoud
Past simple (verleden tijd) çè past continuous
 • Je gebruikt de past simple wanneer je wilt zeggen wanneer iets gebeurde. Meestal staat er een tijdsbepaling in de zin.

 • Je gebruikt de past continuous wanneer je wilt zeggen wat er aan de gang was toen iets gebeurde. Wat er gebeurde staat vaak in een bijzin die met when begint.

My – mine – of mine

My (mijn)Mine (die van mij)Of mine (van mij)Your (jouw)Yours (die van jou)Of yours (van jou)His (zijn)His (die van hem)Of his (van hem)Her (haar)Hers (die van haar)Of hers (van haar)Our (onze)Ours (die van ons)Of ours (van ons)Their (hun)Theirs (die van hen)Of theirs (van hen)


Als het niet om personen gaat, gebruik je its:
 • The stream at the bottom of the garden has just burst its banks.Onregelmatige werkwoorden (irregular verbs)Onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm voor de verleden tijd (past simple) en het voltooid deelwoord (part participle).Moeten (verplicht zijn)
 • Moeten (verplicht)                       è have to + hele werkwoord

  Hey, we have to stay positive, Josie.  She has to come to another meeting.  The people of Tolchester have to decide what they can do.  I’ll have to be in a wheelchair for a while. • Niet hoeven                                 è don’t / doesn’t have to + hele werkwoord

  You don’t have to look so worried!  He won’t have to be in a wheelchair at all.  She doesn’t have to invite them, does she?Lidwoorden (articles)Soms gebruik je in het Engels lidwoorden terwijl wij dat in het Nederlands niet zouden doen. En soms is het net andersom. Het bepaalde lidwoord: the.Je gebruikt het niet (Ø):
 • Bij publieke gebouwen (als het gaat om de functie ervan);

 • Voor de namen van jaargetijden.Maar wel:
 • Als je het gebouw zelf bedoelt;

 • Als je een bepaald seizoen bedoelt.Het onbepaalde lidwoord: a / an.Je gebruikt het wel:
 • Bij beroepen.Maar niet:
 • Als dit beroep maar door 1 persoon kan worden uitgeoefend.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door C.