Internationale handel

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 595 woorden
  • 13 juli 2001
  • 44 keer beoordeeld
Cijfer 4
44 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Samenvatting:Internationale Handel Hoofdstuk 1: ****Nederland Handelsland**** 1.1 Export/Import: de waarde van de verhandelde                            goederen/diensten Exportvolume/importvolume: de aantal verhandelde goederen. 1.2

Internationale handel ontstaat door:

1. natuurlijke omstandigheden
  2. loonkosten
  3. infrastructuur

Omdat verschillende landen zich toeleggen op verschillende producten spreken we van Internationale arbeidsverdeling. Loonkosten zijn vaak een belangrijk onderdeel van de productiekosten Arbeidsproductiviteit: een stijging van de productie met dezelfde hoeveelheden arbeid. Loonkosten per product:  loonkosten : arbeidsproductiviteit

Stijging van
Arbeidsproductiviteit:

1. inzetten van machines
  2. verbeteren organisatie binnen  een bedrijf.
  3. betere scholing

Protectionistische maatregelen: maatregelen die de invoer van andere landen beperken 1.3 Exportquote: (waarde export : nationaal inkomen) x 100% Open economie: een land die veel exporteert en importeert met andere landen 1.4 handel export/import: -goederen                                                -diensten: vervoer, toerisme              al deze bedragen   -geld: investeringen                     komen op de leningen                             betalingsbalans beleggingen Betalingsbalans bestaat uit: Lopende rekening= import/export      Goederen en diensten Kapitaal rekening= import/export     Kapitaal Deze bedragen bij elkaar opgeteld=materiaal saldo (saldo van de totale     Betalingsbalans) Materieel overschot: de inkomsten uit het buitenland zijn groter dan de uitgaven aan het buitenland Deviezen: internationaal geaccepteerde valuta's, zoals Dollars, Duitse marken 1.6 Mutinationale ondernemingen/ multinationals:ondernemingen met productie vestigingen in verschillende landen.

4 redenen
voor een bedrijf om een vestiging in het buitenland te beginnen:

1. Kostenbesparing door lagere lonen
  2. Internationale handelsbelemmeringen omzeilen
  3. Het sneller bedienen van de afzetmarkt
  4. Het helemaal beheersen van de bedrijfskolom

Samenvatting: Internationale Handel Hoofdstuk 2: ****Wisselkoersen**** 2.1 Wisselkoers: De waarde van een munt uitgedrukd in een andere munt. 2.2 Valuta: De waarde van een munt De hoogta van een wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod van valuta. Stijgingvan de Wisselkoers: Appreciatie Daling van de Wisseloers:   Depreciatie De Valutamarkt is het geheel van vraag en aanbod van verschillende valuta's op verschillende plaatsen.

Vragers naar
Guldens:
1. buitenlanders
  2. Nederlandse exporteurs

Valutaspeculatie: het beleggen in een valuta met het oog op de koerswinst. Het is eigenlijk een beetje een vorm van gokken. Uit kunnen leggen: Tekort op de betalingsbalns - lagere wisselkoers Vraag naar de munt is immers kleiner dan het aanbod. 2.3 Veranderingen van wisselkoersen hebben invloed op de omvang van de internationale handel, en daarmee op de productie en werkgelegenheid. 2.4 Wisselkoersen en prijzen hebben veel met elkaar te maken: Inflatie stijgt ; concurentiepositie daalt 2.5

Wisselkoers- veranderingen: 1. Invloed op prijzen
  2. Onzekerheid voor exporteurs en importeurs
  3. Invloed op de werkgelegenheid

Samenvatting:   Internationale Handel Hoofdstuk 3: ****Economische Integratie**** 3.1

Europese Unie:

1. Hecht machtig blok
  2. Geen invoerrechten binnen de EU
  3. Geen grensbelemmeringen

3.2 Vrijhandel: Er wordt gesproken van vrijhandel wanneer de internationale handel niet wordt belemmerd Situatie Vrijhandel - gevolg: Iedereen gaat zijn producten kopen waar deze het goedkoopst zijn - Totale welvaart wordt groot, want elk land gaat zich toeleggen op de producten waar die goed in is. Protectionisme:Het beschermen van de eigen economie door invoerbelemmeringen en/of invoersubsidies

Maatregelen (protectie)   :

invoerrechten
  invoercontigentering
ofwel quotering
  kwaliteitseisen
  subsidiering van de
binnenlandse productie
  subsidiering van de export
Doel van de
Protectie:
bescherming binnenlandse werkgelegenheid
  beschermen binnenlandse industrien
  bewaren van onafhankelijkheid
  tegenmaatregel tegen het protectionisme van anderen.

Rijke landen (VS, Japan, West-Europa) - bedrijven vooral het protectionisme ten behoeve van hun agrarische producten Ontwikkelingslanden; zouden graag ziendat rijke landen het protectionisme afschaffen Protectionisme is niet plezierig voor de consument: *Minder keuze *Hogere prijzen 3.3 v.b economische integratie: Europese Unie            (binnen EU heerst vrijhandel) 1999 - AMU (Economische en Monotaire Unie) start op. = Wisselkoersen van de deelnemende landen zullen dan volledig vast staan van        elkaar

Dit wil je ook lezen:
Voordelen Euro: 1. Naast die ene munt:
  2. Vrij verkeer van goederen
  3. 1 kapitaalmarkt
  4. vrij verkeer van productiefactoren (arbeid en kapitaal)
Waarom deze
Integratie? :
1. hoe minder handels belemmeringen, hoe groter de welvaart
  2. exporteurs/impoteurs
hebben niet meer te maken met wisselkoersrisico
  3. toegenomen concurentie, dan kunnen de prijzen omlaag
  4. schaalvoordelen ontstaan bij de productie

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.