Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Internationale handel

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 595 woorden
  • 13 juli 2001
  • 44 keer beoordeeld
  • Cijfer 4
  • 44 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Samenvatting:Internationale Handel

Hoofdstuk 1: ****Nederland Handelsland****

1.1
Export/Import: de waarde van de verhandelde                            goederen/diensten
Exportvolume/importvolume: de aantal verhandelde goederen.

1.2Internationale handel ontstaat door:

1. natuurlijke omstandigheden
 
2. loonkosten
 
3. infrastructuur

Omdat verschillende landen zich toeleggen op verschillende producten spreken we van
Internationale arbeidsverdeling.

Loonkosten zijn vaak een belangrijk onderdeel van de productiekosten

Arbeidsproductiviteit: een stijging van de productie met dezelfde hoeveelheden arbeid.
Loonkosten per product:  loonkosten : arbeidsproductiviteit


Stijging van
Arbeidsproductiviteit:

1. inzetten van machines
 
2. verbeteren organisatie binnen  een bedrijf.
 
3. betere scholing


Protectionistische maatregelen: maatregelen die de invoer van andere landen beperken

1.3

Exportquote: (waarde export : nationaal inkomen) x 100%
Open economie: een land die veel exporteert en importeert met andere landen


1.4

handel export/import: -goederen                                             
  -diensten: vervoer, toerisme              al deze bedragen
  -geld: investeringen                     komen op de
leningen                             betalingsbalans
beleggingen

Betalingsbalans bestaat uit:
Lopende rekening= import/export
     Goederen en diensten
Kapitaal rekening= import/export
    Kapitaal
Deze bedragen bij elkaar opgeteld=materiaal saldo (saldo van de totale
    Betalingsbalans)
Materieel overschot: de inkomsten uit het buitenland zijn groter dan de uitgaven aan het buitenland

Deviezen: internationaal geaccepteerde valuta's, zoals Dollars, Duitse marken

1.6

Mutinationale ondernemingen/ multinationals:ondernemingen met productie vestigingen in verschillende landen.

4 redenen
voor een bedrijf om een vestiging in het buitenland te beginnen:

1. Kostenbesparing door lagere lonen
 
2. Internationale handelsbelemmeringen omzeilen
 
3. Het sneller bedienen van de afzetmarkt
 
4. Het helemaal beheersen van de bedrijfskolom


Samenvatting: Internationale Handel

Hoofdstuk 2: ****Wisselkoersen****

2.1
Wisselkoers: De waarde van een munt uitgedrukd in een andere munt.
2.2
Valuta: De waarde van een munt

De hoogta van een wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod van valuta.
Stijgingvan de Wisselkoers: Appreciatie
Daling van de Wisseloers:   Depreciatie

De Valutamarkt
is het geheel van vraag en aanbod van verschillende valuta's op verschillende plaatsen.Vragers naar
Guldens:
1. buitenlanders
 
2. Nederlandse exporteurs

Valutaspeculatie: het beleggen in een valuta met het oog op de koerswinst. Het is eigenlijk een beetje een vorm van gokken.

Uit kunnen leggen:
Tekort op de betalingsbalns - lagere wisselkoers
Vraag naar de munt is immers kleiner dan het aanbod.

2.3
Veranderingen van wisselkoersen hebben invloed op de omvang van de internationale handel, en daarmee op de productie en werkgelegenheid.

2.4

Wisselkoersen en prijzen hebben veel met elkaar te maken:
Inflatie stijgt ; concurentiepositie daalt

2.5

Wisselkoers-
veranderingen:
1. Invloed op prijzen
  2. Onzekerheid voor exporteurs en importeurs
  3. Invloed op de werkgelegenheid
Samenvatting:   Internationale Handel

Hoofdstuk 3: ****Economische Integratie****


3.1Europese Unie:
1. Hecht machtig blok
  2. Geen invoerrechten binnen de EU
  3. Geen grensbelemmeringen

3.2
Vrijhandel: Er wordt gesproken van vrijhandel wanneer de internationale handel niet wordt belemmerd
Situatie Vrijhandel - gevolg: Iedereen gaat zijn producten kopen waar deze het goedkoopst zijn - Totale welvaart wordt groot, want elk land gaat zich toeleggen op de producten waar die goed in is.

Protectionisme:Het beschermen van de eigen economie door invoerbelemmeringen en/of invoersubsidiesMaatregelen
(protectie)   :
invoerrechten
  invoercontigentering
ofwel quotering
  kwaliteitseisen
  subsidiering van de
binnenlandse productie
  subsidiering van de export

Doel van de
Protectie:
bescherming binnenlandse werkgelegenheid
  beschermen binnenlandse industrien
  bewaren van onafhankelijkheid
  tegenmaatregel tegen het protectionisme van anderen.

Rijke landen (VS, Japan, West-Europa) - bedrijven vooral het protectionisme ten behoeve van hun agrarische producten
Ontwikkelingslanden; zouden graag ziendat rijke landen het protectionisme afschaffen
Protectionisme is niet plezierig voor de consument:
*Minder keuze
*Hogere prijzen

3.3
v.b economische integratie: Europese Unie
           (binnen EU heerst vrijhandel)

1999 - AMU (Economische en Monotaire Unie) start op.
= Wisselkoersen van de deelnemende landen zullen dan volledig vast staan van   
    elkaar

Voordelen Euro: 1. Naast die ene munt:
  2. Vrij verkeer van goederen
  3. 1 kapitaalmarkt
  4. vrij verkeer van productiefactoren (arbeid en kapitaal)

Waarom deze
Integratie? :
1. hoe minder handels belemmeringen,
hoe groter de welvaart
  2. exporteurs/impoteurs
hebben niet meer te maken met wisselkoersrisico
  3. toegenomen concurentie,
dan kunnen de prijzen omlaag
  4. schaalvoordelen ontstaan bij de productie

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.