Hoofdstuk 8

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 221 woorden
  • 20 juni 2018
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Economie
Perfect werkende markten
Het marktmodel

Perfect werkende markten, volledige mededinging = grote aantal aanbieders, homogeen & vrije toe en uittreding -> prijs komt tot stand door vraag en aanbod

Evenwichtsprijs => qv = qa

Evenwichtshoeveelheid => je vult de evenwichtsprijs in de aanbodvergelijking of in de vraagvergelijking

Hoe perfect zijn perfect werkende markten ?

Totaal surplus = consumentensurplus + producentensurplus

Consumentensurplus = verschil evenwichtsprijs + de prijs die ze maximaal hadden willen betalen -> hoe groter hoe meer welvaart

Producentensurplus = verschil evenwichtsprijs + de prijs die ze minimaal wilde hebben voor hun product -> hoe groter hoe meer voordeel

Het totale surplus is maximaal bij de evenwichtsprijs => het Pareto-optimum -> maximale welvaart & maximaal voordeel

Pareto-optimum = een verandering betekent een achteruitgang voor iemand -> niemand kan zijn positie verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de positie van een ander -> lijkt ervoor te zijn om alle markten alle vrijheid te bieden, dus zonder overheidsmenging

MAAR => Uitsluitend op de perfect werkende markten komt het Pareto-optimum vanzelf tot stand, er zijn producten die niet door vrije markten kunnen worden aangeboden (collectieve goederen), de productie van een bepaald goed kan externe effecten met zich mee brengen & het kan v maatschappelijk belang zijn als de ov via indirecte belastingen, subsidies of prijsrestricties op een markt ingrijpt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.