Hoofdstuk 7

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 591 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Eco H7
Paragraaf 1; Vrijwillige verzekering

            Welke schade welk gedrag;
            Wie verzekerde & nemer is
 
Afkeer van risico’s
         Polis
     Afweging     Bewijs van
           verzekering  Risicoavers

Verschillend pp

          Verzekeraar


 Risicospreiding
        Premie
                     Prijs overname risico
    Schade uitkering
    Winst
Verz. maatschappij  Kosten
    Reserve
      Risico 
 Overnemen van risico
     
Kans op schade 


Solidariteit
• Bereidheid mensen laag risico samen met hoger risico mensen te verzekeren
• Onvrijwillig
• Risico verzekeraar kleiner   Premie omlaag

Alleen hoog verzekerd
= hogere premie

 Averechtse selectie      Betalen naar risico

         Premiedifferentiatie
Hoog, laag, midden

          Brommer vs fiets

         Leeftijd; ziekte


Asymmetrische informatie
• Verzekerde & maatschappij
• Risico verzekerde groter dan maatschappij weet
• Maatschappij weet meer over werkelijke risico’s

Moreel wangedrag
• Kans minder voorzichtig
• Kosten verzekeraars hoger
• Grote groep benadeeld door kleine groep
• Polisvoorwaarden

Eigen risico
• Deel van schade zelf betalen
• Voorkomen moreel wangedrag


Paragraaf 2; Verplichte verzekeringen


           Financieel
 Overheid

Grip          Solidariteit
Lage premie

          Verplicht eigen risico
          Basiszorg
   ZVW
       Basisverzekering     Gelijk Geneeskunde

Sociale/Collectieve verzekering
• Overheid is verzekeraar
• Werknemersverzekeringen   WW werkloosheidswet
      ZW ziektewet
      WIA wet werk en inkomen naar a.v.
• Volksverzekeringen    AOW algemene ouderdomswet
AWBZ algemene wet bijzondere ziektekosten
ANW algemene nabestaandenwet

Paragraaf 3; Risico en beleggen

Dit wil je ook lezen:

       Vergoeding ver/aankoop
       obligaties

Geld uitlenen aan              Waar obligaties
bedrijven of overheid    Provisie        verhandelen
   
          Effectenbeurs
Obligaties

         Dividend

Aandelen
          Deel van de winst
     Koers     Dividendrendement
 ‘eigenaar’ van
 bedrijf    
    verlies of winst

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.