hoofdstuk 6 het koeriers bedrijf van ewout

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 571 woorden
  • 11 maart 2018
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting hoofdstuk 6

Een balans laat zien hoe een bedrijf aan vermogen is gekomen en wat het bedrijf met dat vermogen heeft gedaan. Aan de rechterkant van de balans, de creditzijde, staat hoe vermogen verkregen is. Aan de linkerkant van de balans, de debetzijde, staat wat met het vermogen is gedaan, de vermogensbesteding oftewel de bezittingen.

Het vermogen waarmee de bezittingen worden gefinancierd kan op twee manieren worden verkregen:
• Het geld is van de eigenaar zelf: eigen vermogen
• Het geld wordt geleend van anderen (familie, bank): vreemd vermogen

Een balans is een overzicht van de bezittingen en het vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Op de balans staan voorraadgrootheden.
Om bij veranderingen te voorkomen dat alle balansposten moeten worden overgeschreven maken ondernemingen gebruik van een mutatiebalans. Hierop wordt alleen weergegeven welke balansposten veranderen en met welk bedrag.
De klanten die nog geld moeten betalen, de debiteuren, staan aan de debetzijde op de balans. De leveranciers die nog geld tegoed hebben van een onderneming, de crediteuren, staan op de creditzijde op de balans.

De resultatenrekening is een overzicht van kosten en opbrengsten in een bepaalde periode. Op de resultatenrekening staan stroomgrootheden: de grootheden worden over een bepaalde periode gemeten. Een resultatenrekening laat zien hoe de verandering van het eigen vermogen in een bepaalde periode tot stand is gekomen. Aan de creditzijde, rechts, staan de oorzaken van een stijging van het eigen vermogen. Aan de debetzijde, links, staan de oorzaken die tot een daling van het eigen vermogen in dezelfde periode leiden.

Er zijn twee typen ondernemingen als het gaat over de berekening van de winst: een handelsonderneming en een productieonderneming. Kenmerkend voor een handelsonderneming is dat goederen worden ingekocht en zonder verdere bewerking worden doorverkocht. Een productieonderneming maakt goederen of diensten zelf. De kosten die ze maken zijn voornamelijk productiekosten. Deze kosten worden doorberekend in de kostprijs, dat zijn de kosten per product. De nettowinst bestaat uit de winstopslag per product die bovenop de kostprijs komt en zodoende de verkoopprijs bepaalt.

Kosten zijn offers die noodzakelijk zijn voor de productie en handel. De kosten van bezittingen die langer dan een productieproces meegaan, zoals bijvoorbeeld de scooter van een koeriersbedrijf, worden berekend op grond van de vervangingskosten. De ondernemer berekent de jaarlijkse waardevermindering van zijn bezittingen zodat hij deze op termijn kan vervangen. Dit noemen we afschrijven.
Ondernemers kunnen geld uit hun bedrijf opnemen voor privé-uitgaven. Dit noemen we een privéopname. Eigen geld in het bedrijf storten is een privéstorting. Privéopnames en privéstortingen hebben geen invloed op de resultatenrekening en de winst van de onderneming, maar wel op het eigen vermogen.

De btw, belasting toegevoegde waarde, is een belasting die consumenten betalen over de producten die zij kopen. De winst van een onderneming verandert hierdoor niet. De ondernemer is verlengstuk van de overheid: hij draagt de door consumenten betaalde belasting, voor de meeste producten is dat 21% over zijn verkoopprijs exclusief btw, af aan de belastingdienst. De btw die de ondernemer zelf heeft betaald over zaken die hij voor zijn bedrijf inkoopt, mag hij van het bedrag dat hij aan de belastingdienst moet afdragen aftrekken.
Berekeningen inclusief en exclusief btw:
De prijs exclusief btw is 100%, de prijs inclusief btw is 121%.
Als de prijs inclusief btw € 49,98 is, dan is de prijs exclusief btw (49,98/121) × 100 = € 41,31.
Als de prijs exclusief btw € 25 is, dan is de prijs inclusief btw (25 × 121) / 100 = € 30,25.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.