Hoofdstuk 6

Beoordeling 9.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 718 woorden
  • 26 mei 2016
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 9.2
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

§6.1 Wat wordt de prijs?

✶Brutowinstmarge = inkoopprijs—verkoopprijs 

✶Verkoopprijs = inkoopprijs + brutowinstmarge

✶Bedrijfskosten = alle kosten die een ondernemer maakt om zijn bedrijf te runnen.

✶BTW = belasting toegevoegde waarde, ook wel omzetbelasting genoemd. ✶Consumentenprijs = verkoopprijs inclusief BTW, dat is wat de klant betaalt. (formule: verkoopprijs  + btw)

✶Markt = geheel van vraag en aanbod

§6.2 Maak je winst?

✶Omzet = totaalbedrag dat een bedrijf ontvangt door de verkoop van producten. (formule: omzet = afzet x prijs)

✶Inkoopwaarde = totaalbedrag van de inkoop

✶Brutowinst = verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde

✶Nettoresultaat = overblijfsel van de brutowinst, nadat alle kosten daar af zijn gehaald (o.a lonen, reclame, huur, premies, vervoer enz.)

Als de prijs van een product stijgt zal de vraag naar dat product afnemen. Omgekeerd leidt de prijsdaling van een product tot toename van de vraag naar dat product.

Afschrijving per jaar = aanschafprijs-restwaarde : aantal gebruiksjaren

VB: een kassa is aangeschaft voor €3325,-

Over 4 jaar wordt de kassa vervangen. De afgedankte kassa levert dan vermoedelijk nog €250,- op.

De afschrijving is dan €3325-€250 = €3075 : 4 = €768,75 per jaar

§6.3 Geen werk?

Werkloosheid heeft vervelende gevolgen voor degene die ontslagen is.

De financiële gevolgen zijn dat je geen loon meer ontvangt.

In veel gevallen heb je wel recht op een uitkering, maar die is altijd lager dan het loon dat je verdiende.

De sociale gevolgen hebben te maken met het verlies aan contacten met collega’s en het gevoel dat je nutteloos geworden bent.

Dit wil je ook lezen:

✶UWV = instelling van de overheid waar werkzoekenden zich kunnen inschrijven. Het UWV heeft 2 belangrijke taken: helpt mensen een nieuwe baan te vinden, en het beoordeelt of werklozen een uitkering kunnen krijgen.

 ✶Geregistreerde werkloosheid = als diegene die werkloos is geregistreerd staat bij het UWV 

✶Verborgen werkloosheid = als diegene die werkloos is niet geregistreerd staat bij het UWV.

✶Arbeidsmarkt = geheel van vraag en aanbod naar arbeidskrachten.

✶Werkgelegenheid = de vraag naar arbeidskrachten

✶Beroepsbevolking = aanbod van arbeidskrachten van 15-65 jaar die per week 12 uur of meer werken of actief op zoek zijn naar werk.

Omrekenen formule: 

                                                       :5,3                           x 100

Percentage

,3%

5

1

%

%

100

Aantal

410 000

7735,84

7

 735 849 Personen

x100

                     :5,3

§6.4 Wat voor werkloosheid?

Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid wat het gevolg is van een daling van de vraag naar goederen en diensten

Structurele werkloosheid

Werkloosheid die ontstaat doordat  bedrijven op een andere manier gaan produceren

Frictiewerkloosheid

Werkloosheid wat het gevolg is van een  ontslag waardoor je even tijd nodig hebt om een nieuwe baan te vinden.

Seizoenswerkloosheid

Werkloosheid die ontstaat doordat bepaald werk slechts gedurende een deel van het jaar verricht kan worden.

Regionale werkloosheid

In sommige gebieden is er meer werkloosheid dan in de andere.

Wanneer er veel werklozen zijn, is er veel geld nodig om hun een uitkering te kunnen geven. Dat geld komt van de werkenden: op hun loon worden sociale premies ingehouden. Hoe meer werklozen, hoe hoger de sociale premies, hoe minder de werkenden uitbetaald krijgen.  

Om de werkloosheid tegen te gaan, kan de overheid maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

< >Lagere belasting voor bedrijven Lagere loonbelasting voor de werknemers Zorgen voor bijscholing of omscholing van werklozen Verlaging van het minimumloon  

Hogere werkloosheid treft vooral veel jongeren.

Als ze net van school komen, zijn er nauwelijks vacatures waarop zij kunnen solliciteren. 

Werkende jongeren hebben vaak een tijdelijke arbeidsovereenkomst of werken via een uitzendbureau.

Zij worden dan als eersten ontslagen.

De overheid probeert met de Wet Investeren in jongeren te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering.

Behalve jongeren behoren ook ouderen, allochtonen en mensen met een lage opleiding tot de risicogroepen bij werkloosheid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.